Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Jelentkezés a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe

Kérdés: Milyen - elsősorban gyakorlati - szempontokat kell figyelembe venni a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő felvétel iránti kérelem kitöltésekor?
Részlet a válaszból: […]végül - hivatalos közbeszerzési tanácsadó akkor láthat el az Ütv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenységet, ha ilyen tevékenység ellátására egyébként jogosult. A fentiek előrebocsátásával a Tanács a névjegyzékbe történő felvétel megkönnyítése érdekében ajánlásában a következőket javasolja a kérelmezőknek - amely javaslat főbb elemeit az alábbiak szerint ismertetünk: A Közbeszerzések Tanácsa a kérelemhez formanyomtatványt rendszeresített, azonban annak mellőzésével is benyújtható a felvétel iránti igény azzal, hogy a beadványnak a kötelezően feltüntetendő információkat, adatot, egyéb körülményt, nyilatkozatot - természetesen - maradéktalanul tartalmaznia kell. A Kbt. 382. §-ának (3) bekezdése szerint a kérelem tartalmazza - magát a kitöltött kérelmet, - a kérelemben foglaltak alátámasztására szolgáló okiratokat vagy azok hiteles másolatát, valamint - a 80 000 forint igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Tanács ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a kérelem valóságnak megfelelő kitöltésére és arra, hogy egyszerű másolatban a dokumentumok csatolására nincs lehetőség. A kérelemben a kérelmezőnek meg kell adnia nevét, elérhetőségi címét és szakterületét, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy mely beszerzési tárgyak tekintetében vállalja a tanácsadói tevékenységet. Nyilatkozni kell arról is, hogy a jelentkezővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 381. §-ának (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Külön nyilatkozatot kell tenni a változások bejelentésére irányuló kötelezettségvállalás vonatkozásában is. A kérelemhez csatolni kell a felelősségbiztosítás meglétét igazoló okiratot (eredetben vagy hiteles másolatban), de ezen túlmenően a kérelmezőnek arra is kell nyilatkozni, hogy felelősségbiztosítása megfelel a 30/2004. IM-PM együttes rendelet előírásainak. A fentieken túl a kérelemhez csatolni kell - a felsőfokú végzettség igazolására a diploma hitelesített másolatát; - azokat a szervezetek, személyek által kiállított okiratokat (úgyszintén eredetben vagy hiteles másolatban), amelyek igazolják a kérelmező vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontjában a hároméves szakmai gyakorlat meglétét. (Lényeges, hogy a szakmai gyakorlatot a kérelmező önmagának nem igazolhatja, és hogy a követelmények vizsgálatának szempontjából a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.) A Tanács felhívja a figyelmet Ajánlásában arra is, hogy mivel a Tanács szándéka annak figyelemmel kísérése, hogy a tanácsadók által kötött szakmai felelősségbiztosítások folyamatosan fennállnak, ezért a tanácsadók kötelező felelősségbiztosítását értékesítő biztosítók értesítik a Tanácsot is a hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelősségbiztosításának esetleges megszűnéséről. Ehhez kapcsolódóan a kérelmezőnek külön is nyilatkoznia kell arról, hogy a biztosítót a tanácsadók kötelező felelősségbiztosítási szerződés megszűnésére irányadó titokkörmegtartásának kötelezettsége alól felmenti, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a Tanácsot e tényről tájékoztathassa. A Tanács az érintett biztosítónak továbbítja a fenti tárgykörben hozzá beérkezett kérelmezői nyilatkozatot. A nyilatkozat megtétele azonban az adatváltozás-bejelentési kötelezettség megtétele alól nem mentesíti a kérelmezőt. Az Ajánlás gyakorlati tanácsokat is tartalmaz az egyes igazolások benyújtása tekintetében, a következők szerint: - a büntetlen előéletet a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes - azaz három hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítvánnyal lehet igazolni; - az igazgatási-szolgáltatási díj befizetését a Közbeszerzések Tanácsának számlájára (Magyar Államkincstár 10032000-01720361-00000000) készpénz-átutalási megbízással való befizetéssel vagy közvetlen átutalással kell teljesíteni, és a teljesítés módjának megfelelően kell csatolni az eredeti feladóvevény másolatát vagy az eredeti átutalási megbízás másolatát. (A Tanács itt külön is felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőekben felsorolt esetekben az igazoláshoz az említett dokumentumok egyszerű másolatának csatolása is elegendő.) Az Ajánlás része az a - szervezeti kérelmezőket érintő - felhívás, miszerint szervezet csak akkor kérheti a felvételét a névjegyzékbe, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 768
Kapcsolódó összes tárgyszó: