Uniós finanszírozású projekt megjelölése DBR-ben

Kérdés: Cégünknél, egy adott beszerzési tárgyban megtörtént a DBR felállítása. Ezt követően az ajánlattételi részben lehetséges-e olyan EU által finanszírozott projekt esetében ajánlatot kérni, amely nem lett az első részben definiálva? Ugyanis ezt az információt a DBR felállításakor az előírás szerint meg kell adni. Illetve, ha nem EU-s (hanem pl. állami) finanszírozású projektről van szó, abban az esetben is ugyanaz az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A kérdés releváns, hiszen egy DBR felállítása messze túlmutat egy adott projekten, ugyanakkor amennyiben az ajánlatkérő alkalmazni kívánja az érintett DBR-t más beszerzéseire is, úgy jogos, hogy azokat egyenként nem szükséges felsorolnia, hiszen azt a felhívás nem igényli. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Számlázás az EKR-ben

Kérdés: Kötelező-e az EKR-ben számláznom? Egyrészt nem találok számlázóprogramot, másrészt nem teljesen értem, hogy miért írja az ajánlatkérő, hogy oda is feltölthetem a számlámat?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 27/A. §-ában az alábbi szabályt tartalmazza az elektronikus számlázással kapcsolatban:Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Záró nyilatkozat kötelező kitöltése az egységes európai közbeszerzési dokumentumban

Kérdés: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges-e kitölteni a dokumentum végén található nyilatkozatot? (Minden ajánlatkérő másként kéri.)
Részlet a válaszából: […] Az egységes európai közbeszerzési dokumentum VI. rész: Záró nyilatkozat az alábbi nyilatkozatot tartalmazza:"Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.Alulírott(ak)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 12.

Megfelelő hivatkozási szám kiírás kiegészítése esetén

Kérdés: A TED-en megjelent egy kiírás egy adott hivatkozási számmal, de később készült hozzá egy kiegészítés, ami a műszaki és szakmai alkalmasság változása miatt volt szükséges. Ennek a kiegészítésnek is van egy TED-száma, ami eltér magának az ajánlati felhívásnak a számától. Amikor mi kiegészítő tájékoztatást kértünk az ajánlatkérőtől, még az eredeti (tehát az ajánlati felhívás) számára hivatkoztunk. Ez jelenthet-e problémát abból a szempontból, hogy az ajánlatkérő esetleg nem válaszol a kérdéseinkre? És ezek után melyik számra érdemes inkább hivatkozni?
Részlet a válaszából: […] Nem, a megváltozott tartalommal kell az ajánlatkérőnekkezelnie a kiegészítő tájékoztatást, mivel már a módosítás megjelent, így azajánlatkérő számára is ez az irányadó. Nyugodtan lehet az eredeti számrahivatkozni, de az új megjelenésétől kezdve érdemes a kettőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 2009. április 1-je után

Kérdés: A törvény korábbi szabályozása szerint a közbeszerzési törvény 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások nemzeti értékhatár alatt az egyszerű közbeszerzés kivételi körébe tartoztak, és 2006. január 15. után már a központi költségvetési szervek tekintetében is alkalmazhatóvá vált e rendelkezés. A fenti kivételi esetkör 2009. április 1-je után hogyan néz ki? Például oktatási-szakképzési szolgáltatás megrendelése esetén - 8 millió forint felett - valamennyi olyan esetben is hirdetményt kell közzétennem, amelyet azt megelőzően nem volt kötelező, mert kivételi körbe tartozott?
Részlet a válaszából: […] 2009. április 1-jétől megváltoztak a 4. számú mellékletszerinti szolgáltatásokra vonatkozó szabályok.A Kbt. 21. §-a szerint ezekre a szolgáltatásokra az egyszerűeljárást, azaz a Kbt. harmadik részét kell alkalmazni. Abban az esetben, ha aközbeszerzés tárgya olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Hivatkozási szám megjelölése a felhívásban

Kérdés: Mikor kell az ajánlati felhívásban megjelölni az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási számot? Mit jelent a nyomtatványnak az a megjelölése - e kérdéshez kapcsolódva -, hogy "adott esetben"?
Részlet a válaszából: […]

Amennyiben az ajánlatkérőnek van vonatkozó hivatkozási száma, akkor annak megjelöléséről van szó, az ajánlatkérő döntéséről függően.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Dokumentáció irányelvre hivatkozásának jogszerűsége

Kérdés: A beszerzés tárgya szolgáltatásmegrendelés. A dokumentáció a szolgáltatási kategória tekintetében a 2004/18/EK irányelv II. mellékletére hivatkozik. Miről szól ez az irányelv, mit tartalmaz konkrétan a II. melléklet, és hol találjuk meg? Jogszerű-e, hogy az ajánlatkérő "jogszabálykeresésre" hívja fel, kötelezi a jelentkezőt?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében atagállamokra jogharmonizációs kötelezettség vonatkozik, amelynek keretébenhazai jogukat összhangba kell hozni az EU közösségi jogával. Aközbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) megalkotásáraMagyarország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Speciális szolgáltatás beszerzésének eljárásrendje

Kérdés: Havi kétmillió forintos speciális szolgáltatás (színházi hangosítás) eljárása lehet-e egyszerűsített, hirdetmény nélküli, 5 éves időtartamra? Ha igen, milyen típusú eljárást kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt 38. § (1) bekezdésének b) pontja szerint aszolgáltatás becsült értéke a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa, azaz 96 millióforint. A becsült értékre tekintettel a beszerzési eljárás közösségeljárásrendbe tartozik, azaz a törvény IV. fejezetének rendelkezései...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Eljárás lefolytatásának kötelezettsége a Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások megrendelése esetén

Kérdés: A Kbt. 296. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében a 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások megrendelése kivételt képez. Beszerzésük során közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, vagy ha igen, akkor melyik eljárásrendben?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott rendelkezés azt jelenti, hogy a 4. számúmellékletben szereplő szolgáltatásokra egyszerű, azaz Negyedik rész szerintiközbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. Azonban ha a szolgáltatásiszerződés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti vagy a közösségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Eljárástípusok alkalmazása a gyakorlatban

Kérdés: Az egyes eljárástípusok alkalmazásának szabályai (mikor, mely esetekben tárgyalásos, meghívásos, egyszerű, egyszerűsített, gyorsított) nem teljesen egyértelműek. Milyen feltételek mellett alkalmazhatók a felsorolt eljárásfajták?
Részlet a válaszából: […] Ez a kérdés gyakorlatilag az egész Kbt. ismertetését kériközérthető formában, amire a rendelkezésre álló keretek értelemszerűen nemelegendőek. Általánosságban az alábbiakat lehet kiemelni:- meghívásos eljárást mind az általános ajánlatkérők, mind aközszolgáltatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.
1
2