Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott honlap tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kiegészítő tájékoztatás honlapon

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást közvetlenül nem küldi meg ajánlattevőknek, hanem a válaszokat a holnapján teszi közzé? Ha igen, ezt milyen formában kell tudatnia az ajánlattevőkkel?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatással kapcsolatos legfontosabb szabály, hogy azt "esélyegyenlő" módon kell nyújtani, azaz valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételek mellett kell megadni. Az ajánlatkérő választása szerint ez nyújtható - kiegészítő tájékoztatást tartalmazó levélben, írásban vagy - a honlapon való tájékoztatással oly módon, hogy a hozzáférést valamennyi ajánlattevő számára biztosítani kell, vagy - konzultáció formájában is. Ez esetben a konzultáció helyét és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2456
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hibásan megjelent hirdetmény közzététele a honlapon

Kérdés: Amennyiben a feladott hirdetmény hibásan jelent meg, akkor az ajánlatkérőnek mi a feladata a honlapon történő megjelentetéskor? (Nem térhet el a megjelent hirdetménytől, ezért az ajánlatkérő is hibásan jelentesse meg a honlapján a hirdetményt, vagy joga van helyesen feltenni a hirdetményt a honlapjára?
Részlet a válaszból: […]illetve a Közbeszerzések Tanácsa címére. A Kbt. rendelkezik arról is, hogy a honlapon közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatot, mint a TED adatbankban, illetve a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény. Ebből következően, amennyiben az érintett lapokban az ajánlatkérő hirdetménye rossz tartalommal jelenik meg, mert például elírást tartalmaz, vagy hiányos, akkor helyesbítést kell kérni. A helyesbítés megjelenése után van lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy a honlapon közzétett hirdetményét a helyesbítésnek megfelelően korrigálja.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1989
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Határidő-problémák hirdetmény honlapon történő közzétételénél

Kérdés: A közbeszerzési eljárás nyilvánosságával kapcsolatos a kérdésünk. A Kbt. 17/C. §-ának (1) bekezdése szerint 5 munkanap áll rendelkezésre a 17/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, információk honlapon történő közzétételére. A törvény 17/C. §-ának (3) bekezdése szerint a hirdetmények TED, illetve a Közbeszerzések Tanácsa részére történő feladását követően kerülhet sor az adatok honlapon történő közzétételére, és közzétenni a már megjelent hirdetmény tartalmával megegyező adatokat lehet. Tekintettel arra, hogy a hirdetmények valószínűleg nem jelennek meg a feladást követő 5 munkanapon belül, hogyan tud eleget tenni az ajánlatkérő a határidő betartására vonatkozó kötelezettségének?
Részlet a válaszból: […]információt javasoljuk feltenni, ami már megjelent. Sokkal több kárt okoz az ajánlatkérő saját magának, ha korábban, vagy akár véletlenül más tartalommal
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1951
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Szerződések "honlapon tartásának" időtartama

Kérdés: Honlappal rendelkező ajánlatkérő vagyok. A Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése kötelez a szerződések honlapon történő közzétételére. Kérdésem: adott szerződésnek meddig kell a honlapon lennie?
Részlet a válaszból: […]honlapon lennie, amíg hatályban van, azaz amíg a teljesítése folyamatban van. Információink szerint a következő törvénymódosítás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1579
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Szerződés közzététele honlapon

Kérdés: A Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése szerint a szerződés nyilvánosnak minősülő részét az ajánlatkérő - amennyiben rendelkezik honlappal - a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles közzétenni honlapján. Pontosan mit ért ezen a törvény? A szerződés teljes tartalmát fel kell tenni a honlapra? Ha nem a teljes tartalmat, akkor pontosan mit? (Például: a közbeszerzési eljárás azonosítója, nyertes ajánlattevő neve, címe; a nyert tételek egyösszegű nettó értéke stb.)?
Részlet a válaszból: […](teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni; - építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni; - az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan - napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg; - az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél azonnali beszedési megbízást nyújthat be a közbeszerzési törvény 22. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő bankszámlája terhére; - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában - a 304. § (2) bekezdése szerinti esetben a szerződésben - megjelölt alvállalkozója felé,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1578
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Pályázathoz készített honlap elérhetőségének megadása

Kérdés: Ajánlatkérőként készítettem egy oldalt, amit mindig aktualizálok a tervezési tenderrel kapcsolatban. Természetesen ennek az oldalnak az elérhetőségét csak kollégáknak adnám meg. A problémám a következő: felhívták a figyelmemet arra, hogy ha publikussá teszem ezt az oldalt, rákereshetnek bármelyik keresővel. Nem tudom, hogy ez mennyire engedélyezett, vagy ütközik-e valamilyen jogszabályba? Ezzel kapcsolatban kérném segítségüket.
Részlet a válaszból: […]dokumentációt megvásárlók adatai, anyagai, a későbbiekben esetleges ajánlatai elektronikus formában a Kbt. rendelkezései alapján szigorúan titkosak. Amennyiben ilyen "belső állapotjelzőt használunk", úgy rendkívül lényeges elem, hogy az elérhetőség korlátozása egyértelmű legyen, csak a hozzáféréssel rendelkezők tekinthessenek rá, amelynek ellenőrzése folyamatos kell, hogy legyen. Külön felhívnánk a figyelmet arra is, hogy a dokumentáció ellenszolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1537
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsának honlapján

Kérdés: Miért nem naprakész a Közbeszerzési Értesítőt tekintve a Közbeszerzési Tanács honlapja? Várható-e ebben változás a közeljövőben? Lesz-e például keresési lehetőség, vagy elérhetők lesznek-e a régebbi számok?
Részlet a válaszból: […]irányba való elmozdulását. Az első fázisban - amely jelenleg is tart - a párhuzamosság nem érvényesül tökéletesen. A megoldás a jövőben azonban egyértelműen az elektronikus forma primátusa lesz, amely jelenleg még nem tekinthető hivatalos verziónak. Ennek megfelelően az elektronikus kiadás már a közeljövőben sem engedheti meg magának keresőprogram és
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 337
Kapcsolódó tárgyszavak: ,