Kiegészítő tájékoztatás honlapon

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást közvetlenül nem küldi meg ajánlattevőknek, hanem a válaszokat a holnapján teszi közzé? Ha igen, ezt milyen formában kell tudatnia az ajánlattevőkkel?
Részlet a válaszából: […] ...mellett kell megadni.Az ajánlatkérő választása szerint ez nyújtható- kiegészítő tájékoztatást tartalmazó levélben, írásban vagy- a honlapon való tájékoztatással oly módon, hogy ahozzáférést valamennyi ajánlattevő számára biztosítani kell, vagy-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Hibásan megjelent hirdetmény közzététele a honlapon

Kérdés: Amennyiben a feladott hirdetmény hibásan jelent meg, akkor az ajánlatkérőnek mi a feladata a honlapon történő megjelentetéskor? (Nem térhet el a megjelent hirdetménytől, ezért az ajánlatkérő is hibásan jelentesse meg a honlapján a hirdetményt, vagy joga van helyesen feltenni a hirdetményt a honlapjára?
Részlet a válaszából: […] ...hirdetmények honlapon való közzétételére vonatkozórendelkezéseket a Kbt. 17/C. §-a tartalmazza. A rendelkezések szerint ahirdetményeket akkor teheti az ajánlatkérő a honlapján közzé, ha a hirdetménytfeladta az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványa Hivatala,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Határidő-problémák hirdetmény honlapon történő közzétételénél

Kérdés: A közbeszerzési eljárás nyilvánosságával kapcsolatos a kérdésünk. A Kbt. 17/C. §-ának (1) bekezdése szerint 5 munkanap áll rendelkezésre a 17/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, információk honlapon történő közzétételére. A törvény 17/C. §-ának (3) bekezdése szerint a hirdetmények TED, illetve a Közbeszerzések Tanácsa részére történő feladását követően kerülhet sor az adatok honlapon történő közzétételére, és közzétenni a már megjelent hirdetmény tartalmával megegyező adatokat lehet. Tekintettel arra, hogy a hirdetmények valószínűleg nem jelennek meg a feladást követő 5 munkanapon belül, hogyan tud eleget tenni az ajánlatkérő a határidő betartására vonatkozó kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nagyon életszerű. A kockázat minimalizálásaérdekében csak azt az információt javasoljuk feltenni, ami már megjelent.Sokkal több kárt okoz az ajánlatkérő saját magának, ha korábban, vagy akárvéletlenül más tartalommal teszi fel hirdetményét, különös tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Szerződés közzététele honlapon

Kérdés: A Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése szerint a szerződés nyilvánosnak minősülő részét az ajánlatkérő - amennyiben rendelkezik honlappal - a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles közzétenni honlapján. Pontosan mit ért ezen a törvény? A szerződés teljes tartalmát fel kell tenni a honlapra? Ha nem a teljes tartalmat, akkor pontosan mit? (Például: a közbeszerzési eljárás azonosítója, nyertes ajánlattevő neve, címe; a nyert tételek egyösszegű nettó értéke stb.)?
Részlet a válaszából: […] ...- olyan részeket,amelyek a szerződés részét képezik. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 305. §-ánakrendelkezéseire, miszerint ugyanezen honlapon az ajánlatkérő a szerződésalapján a nyertes ajánlattevő és az alvállalkozói közötti kifizetésekről isköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Szerződések "honlapon tartásának" időtartama

Kérdés: Honlappal rendelkező ajánlatkérő vagyok. A Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése kötelez a szerződések honlapon történő közzétételére. Kérdésem: adott szerződésnek meddig kell a honlapon lennie?
Részlet a válaszából: […]

Véleményünk szerint a szerződésnek addig kell a honlapon lennie, amíg hatályban van, azaz amíg a teljesítése folyamatban van. Információink szerint a következő törvénymódosítás során a rendelkezés ezzel a tartalommal ki is fog egészülni.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Pályázathoz készített honlap elérhetőségének megadása

Kérdés: Ajánlatkérőként készítettem egy oldalt, amit mindig aktualizálok a tervezési tenderrel kapcsolatban. Természetesen ennek az oldalnak az elérhetőségét csak kollégáknak adnám meg. A problémám a következő: felhívták a figyelmemet arra, hogy ha publikussá teszem ezt az oldalt, rákereshetnek bármelyik keresővel. Nem tudom, hogy ez mennyire engedélyezett, vagy ütközik-e valamilyen jogszabályba? Ezzel kapcsolatban kérném segítségüket.
Részlet a válaszából: […] ...beszerzésére irányulóeljárás kerül lefolytatásra, természetesen nem titkos - akár az azzalkapcsolatos felhívás is közzétehető a honlapon. Azonban a kapcsolódó anyagok, arésztvevők, a dokumentációt megvásárlók adatai, anyagai, a későbbiekbenesetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.

Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsának honlapján

Kérdés: Miért nem naprakész a Közbeszerzési Értesítőt tekintve a Közbeszerzési Tanács honlapja? Várható-e ebben változás a közeljövőben? Lesz-e például keresési lehetőség, vagy elérhetők lesznek-e a régebbi számok?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió Hivatalos Lapja kizárólagosan elektronikus formában jelenik meg, mely az európai szokásokat, trendeket figyelembe véve előrevetíti a hazai gyakorlat elektronikus irányba való elmozdulását. Az első fázisban - amely jelenleg is tart - a párhuzamosság nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.