Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott hulladékkezelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Alkalmasság hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására

Kérdés: Milyen feltételeknek kell megfelelnie a gazdálkodónak, ha hulladékkezelési közszolgáltatást szeretne végezni?
Részlet a válaszból: […]eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására; - olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; - a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel, valamint - nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. Lényeges, hogy ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig valamennyi ajánlattevőnek rendelkeznie kell a fenti bekezdés első pontja szerinti engedéllyel. A fenti felsorolás 2-4. pontjai szerinti követelményekre is tekintettel, az alkalmasság Kbt. 67. §-a (3) bekezdésének a), b), d) és e) pontja alapján való feltételeinek és igazolási módjának előírása kötelező a felhívásban. Többletfeltételt tartalmaz a kormányrendelet közös ajánlattétel esetén. E szerint, ha több ajánlattevő közös ajánlatot tesz, akkor a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) és az ajánlathoz csatolt szerződésben kell rögzíteniük - az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, - az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, továbbá - az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást. Bár a kormányrendelet korábbi szakaszában található, azonban a kérdésre adott válasz teljessége szempontjából utalunk arra a rendelkezésre is, miszerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. [A Kbt. kormányrendeletben hivatkozott, Kbt. 67. § (3) bekezdésének a), b), d) és e) pontjai értelmében az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1138
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,