Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ideiglenes intézkedés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szerződésteljesítés jogorvoslati eljárás alatt

Kérdés: Egy adott tenderen az ajánlatkérő nyertesnek hirdetett ki egy ajánlattevőt. Az eredményt a második legjobb ajánlatot tevő megtámadta, az eljárás jelenleg is folyik. A szerződést az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő megkötötte, az ajánlattevő azt egy éve a fentiek ellenére teljesíti. Ajánlatkérő honlapján a szerződés nem szerepel. Jogszerű-e ez így, illetve mi értelme van ebben az esetben a bírósági eljárásnak? Mit lehet ilyen esetben egyáltalán kérni a bíróságtól (döntőbizottságtól)?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőjét, hogy az eljárásba a kérelmezőt vonja be. A közbeszerzési eljárás felfüggesztése a felhívásban előírt és folyamatban lévő határidőket a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítja - Kbt. 332. §-ának (1)-(3) bekezdése. A szerződés megkötésének megtiltását kérelemre vagy hivatalból teheti meg tehát a Közbeszerzési Döntőbizottság, így esetünkben - amennyiben nem történt meg a tiltás - jogszerű a szerződés teljesítése. Ha a bíróság megállapítja, hogy az ajánlatkérő jogszerűtlenül járt el, akkor sem automatikus a szerződés semmisségének megállapítása. Amennyiben ezt a bíróság megállapítja, az eredeti állapot helyreállítására már vélhetően nincs lehetőség, így összességében az addig végbement teljesítést nem lehet semmissé tenni. Lényeges annak kiemelése, hogy pontosan a hasonló esetek elkerülése vagy gördülékenyebb kezelése érdekében 2010. január 1-jétől megváltozik a fentiekben ismertetett szabályozás az alábbiak szerint. A jogorvoslati irányelvek változása következtében már nem volt fenntartható az a szabályozás, melynek értelmében a jogorvoslati eljárás megindítását követően a Közbeszerzési Döntőbizottság ideiglenes intézkedés keretében dönt a még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltásáról, ahogyan azt a korábbiakban ismertettük. A módosítás eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre dönt a szerződés megkötésének engedélyezéséről, amennyiben ezt kiemelkedően fontos érdek védelme vagy nemzetgazdasági ok indokolja. Az ilyen okot a kérelemben meg kell jelölni, és csatolni kell mindazon dokumentumokat, amelyek e feltételek valamelyikének fennállását igazolják. A Közbeszerzési Döntőbizottság végzéssel dönt, amely ellen fellebbezésnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1879
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Ideiglenes intézkedés

Kérdés: Mikor és milyen indokkal dönthet ideiglenes intézkedés elrendeléséről a Közbeszerzési Döntőbizottság?
Részlet a válaszból: […]elrendeléséről határozhat, ha valószínűsíthető a közbeszerzési törvény szabályainak, illetőleg alapelveinek megsértése, avagy annak veszélye fennáll. A döntőbizottságnak az ideiglenes intézkedés elrendelésére mind hivatalból, mind pedig kérelemre lehetősége van. A Közbeszerzési Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként a közbeszerzési eljárás felfüggesztését rendeli el; a még meg nem kötött szerződés megkötését megtiltja, vagy felszólítja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 100
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,