Időszakonként visszatérően kötött szerződéshez kapcsolódó közzététel

Kérdés: Ismétlődő jellegű közbeszerzést milyen feltételekkel lehet közzétenni és milyen tartalmú ilyenkor a felhívás?
Részlet a válaszából: […] ...két módszerrel lehet kiszámítani ilyen közbeszerzés esetén.Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:- az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Becsült érték meghatározása hosszú távra tervezett szolgáltatás beszerzésére irányuló szerződéseknél

Kérdés: Intézményünk vállalkozói szerződés keretében objektumaiban hőellátó rendszerrel történő energiaszolgáltatás (épületek fűtése, gőzellátás, használati melegvíz-ellátás stb.), a melegvíz-termelő és -elosztó rendszerek költségtakarékos üzemeltetése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges tüzelőanyag, víz biztosítása, valamint a rendszerek karbantartása, szükség szerinti javítása tárgyában közbeszerzési eljárás lebonyolítását tervezi. Kérdés, hogy egy ilyen beszerzés során a Kbt. rendelkezései szerint a közbeszerzés értékének megállapításakor a Kbt. 36-39. §-ai közül mely rendelkezések alapulvételével kell a becsült értéket meghatározni, mivel egy ilyen pályázat során a szerződést hosszú távra kell tervezni, legalább 10 éves futamidőre?
Részlet a válaszából: […] ...37. § (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmébenaz árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg azidőszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:- az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötöttazonos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 4.