Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott időszakonként visszatérően kötött szerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Időszakonként visszatérően kötött szerződéshez kapcsolódó közzététel

Kérdés: Ismétlődő jellegű közbeszerzést milyen feltételekkel lehet közzétenni és milyen tartalmú ilyenkor a felhívás?
Részlet a válaszból: […]előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés vagy szerződések szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy- az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás - a) és b) pontok.A közbeszerzés megindítására vonatkozó felhívást a közbeszerzés becsült értéke alapján és a választott eljárás alapján kell közzétenni.Az ajánlatkérő többféle eljárási lehetőség közül választhat:- választható keretmegállapodásos eljárás a teljes éves mennyiség lekötésére, és annak keretében - attól függően, hogy egy vagy több partnerrel kötött keretmegállapodást az ajánlatkérő a 109. § alapján, megrendeléssel vagy a verseny újranyitását követő szerződéskötéssel hívhatja le az egyes beszerzési igényeit;- lefolytathat nyílt eljárást szintén a teljes éves mennyiségre, amelynek eredményeként keretszerződést köt, amelyből megrendeléssel hívhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3588

2. találat: Becsült érték meghatározása hosszú távra tervezett szolgáltatás beszerzésére irányuló szerződéseknél

Kérdés: Intézményünk vállalkozói szerződés keretében objektumaiban hőellátó rendszerrel történő energiaszolgáltatás (épületek fűtése, gőzellátás, használati melegvíz-ellátás stb.), a melegvíz-termelő és -elosztó rendszerek költségtakarékos üzemeltetése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges tüzelőanyag, víz biztosítása, valamint a rendszerek karbantartása, szükség szerinti javítása tárgyában közbeszerzési eljárás lebonyolítását tervezi. Kérdés, hogy egy ilyen beszerzés során a Kbt. rendelkezései szerint a közbeszerzés értékének megállapításakor a Kbt. 36-39. §-ai közül mely rendelkezések alapulvételével kell a becsült értéket meghatározni, mivel egy ilyen pályázat során a szerződést hosszú távra kell tervezni, legalább 10 éves futamidőre?
Részlet a válaszból: […]tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás. Hosszabb távú szerződésekre vonatkozik a 38. § (1) bekezdése is, amely alapján a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat - határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, illetve - határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A (2) bekezdés a)-c) pontjai előírják, hogy a szolgáltatás becsült értékének megállapításakor kell figyelembe venni a következőket: - biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat; - banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat; - a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat. (A kérdés szempontjából ez utóbbi bekezdés esetlegesen szóba jöhet.) Lényeges, hogy amennyiben a szolgáltatás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján teljesítik azt, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani [38. § (3) bekezdés]. Figyelembe veendő még álláspontunk szerint a törvény 40. §-ának (1) bekezdése szerinti rendelkezés is, amelynek értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1109