Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott igazolások alakisága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Igazolások alakisága a törvénymódosítást követően

Kérdés: Egy kiírásban a következőt olvastuk: "Amennyiben az ajánlattevő, a közbeszerzés 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát egyszerű nyilatkozatként csatolja, úgy nyertessége esetén az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kell benyújtania közjegyző által hitelesített nyilatkozatát." A Kbt. értelmében elfogadható az előzőek szerinti nyilatkozat egyszerű - azaz nem közjegyző által hitelesített - formában?
Részlet a válaszból: […](1) és (2) bekezdését is elő­írta az eljárásban, akkor erről is nyilatkozni szükséges. A Kbt. 63. §-a pontosan meghatározza, hogy az ajánlatkérő milyen igazolásokat, illetve nyilatkozatokat köteles elfogadni a kizáró okok igazolásaként. Főszabályként a kizáró ok tekintetében az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást kell becsatolni. Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsátja ki a szükséges kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki valamennyi esetre, amelyet igazolni szükséges, akkor az ajánlattevőnek eskü alatt tett nyilatkozatát, ha ez az adott országban nem ismert, akkor pedig az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, illetve közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell csatolni. Hazánkban a közjegyző által hitelesített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2479
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Eredményhirdetést követően benyújtott igazolás beadásának alakisága

Kérdés: Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a VPOP-APEH-igazolást csak az eredményhirdetést követő 8 napon belül nyújtsuk be. Kérdés: ugyanolyan formában kell-e beadni, mint magát az ajánlatot (példányszám, csomagolás módja, aláírás módja), vagy elegendő egy példányban, egy kísérőlevéllel benyújtani?
Részlet a válaszból: […]nem írta elő, akkor elegendő egy példány és egy kísérőlevél benyújtása. Javasoljuk ugyanakkor, ha az ajánlatkérő gyakorlatlannak tűnik, akkor inkább tartsuk be az ajánlat formai követelményeit,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2163
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Igazolások alakiságának eltérő értelmezése

Kérdés: Problémánkat az eltérő ajánlatkérői jogértelmezés miatt vetjük fel. Eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell-e csatolni az ajánlattevőnek a következő okiratokat: mérnök-kamarai igazolás, végzettség igazolása, nyelvvizsga igazolása, mérlegek, hatósági, pénzintézeti igazolások, cégkivonat?
Részlet a válaszból: […]hiteles másolatban kell csatolni. Ilyen iratok a hatósági igazolások, a kamarai igazolások, a pénzintézetek igazolásai, továbbá a cégkivonat és az aláírási címpéldány is. A fentiekhez szükséges hozzátennünk, hogy az igazolások alakisága vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsa több alkalommal is közzétett tájékoztatót, amelynek tartalmát korábbi számainkban olvasóinkkal ismertettük. A Tanács tájékoztatásait a közelmúltban módosította, amelyet a Közbeszerzési Értesítő 2005. szeptember 23-ai számában jelentetett meg, 110. szám alatt. A fentiekben jelzett tájékoztató alapján a kizáró okok vonatkozásában - a kérdésre vonatkoztatva, következésképpen a teljesség igénye nélkül - a következő igazolási módok fogadhatók el: - az, hogy a cég végelszámolás alatt áll, illetve ellene csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, cégkivonattal (amely a cég hatályos adatait tartalmazza), cégmásolattal (amely a cég valamennyi hatályos és törölt adatát tartalmazza) vagy cégbizonyítvánnyal (amely a kérelmező igénye szerint csoportosított adatkört tartalmazza) igazolható; - közjegyző előtt tett nyilatkozattal - tehát nem közjegyző által hitelesített, hanem közokiratba foglalt nyilatkozattal - kell igazolni azt, hogy a pályázó nem áll a közbeszerzési eljárásoktól való jogerős eltiltás hatálya alatt; - az adó- és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 820
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Igazolások alakiságának ajánlatkérő általi meghatározása

Kérdés: Az igazolásoknak eredetinek vagy közjegyző által hitelesítettnek kell-e lenniük, vagy csak akkor, ha erre az ajánlatkérő konkrét utalást tesz (például felelős műszaki vezetői igazolás, referencialevél, mérleg stb.)?
Részlet a válaszból: […]szövegéből látható, hogy a törvény maga rendelkezik az igazolások alakiságáról, amelyet az ajánlattevőknek be kell tartaniuk. Az igazolásokat tehát eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban - esetenként közjegyzői okiratba foglaltan - kell becsatolni. Figyelemmel arra, hogy az igazolások alakiságával kapcsolatban számos kérdés érkezik szerkesztőségünkhöz, a témával a Közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 778
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Mérlegek, diplomák alakisága a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A Kbt. előírja, hogy az igazolásra benyújtott dokumentumok eredetiek vagy hiteles másolatok lehetnek. Valóban szükséges hiteles másolat készítése például a mérlegek és a szakemberek diplomamásolatai esetében, hiszen ez egy-egy pályázatnál akár 150 oldal hiteles másolatot is igényel?
Részlet a válaszból: […]Ezzel áll összhangban a Közbeszerzések Tanácsának ugyancsak ismertetett Tájékoztatója is, amely szerint az igazolások alakisága tekintetében a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni. Nincs ez másképpen a mérlegek és a diplomák vonatkozásában sem, de utalunk arra, hogy a diploma
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 614
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Igazolások alakisága ajánlatkérői előírás alapján

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő műszaki alkalmasságát igazoló, szerződést kötő másik fél által adott vagy aláírt igazolását csak "eredeti" vagy "közjegyző által hitelesített" formában fogadja el? Köteles-e elfogadni az ilyen jellegű referencialevelek vagy referenciaigazolások másolatát?
Részlet a válaszból: […]hitelesített okirat. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárásokban nincs lehetőség az alkalmassági feltételeket igazoló dokumentumoknak ún. egyszerű másolatban történő csatolására. Utalunk arra is, hogy amennyiben a kiírás értelmében az ajánlatkérő eredeti, illetve közjegyzőileg hitelesített igazolásokat fogad el, az ajánlat nem felel meg a kiírásnak, ha azokat az ajánlattevő másolatban csatolja. Esetünkben azonban ennek a fentiek miatt nincs relevanciája. A kérdéshez kapcsolódóan a teljesség kedvéért szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy bizonyos esetekben viszont ún. egyszerű nyilatkozat - azaz nem közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat - is csatolható. Így tehát a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti - egyszerűsített - eljárásokban (mely eljárások a közösségi értékhatárokat elérő, illetve a nemzeti értékhatárokat elérő eljárások) elegendő az ún. egyszerű nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolásához (amely nyilatkozatnak azonban eredetinek kell lennie, és teljes bizonyító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 509
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Igazolásnak minősülő dokumentumok a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A Kbt. előírása szerint az igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. E vonatkozásban igazolásnak kell-e tekinteni például egy szakmai önéletrajzot, képesítést igazoló diplomát, létszámról szóló kimutatást, egy ISO-tanúsítványt, az éves beszámolókat, az áru minőségtanúsítványait? (Ha igen, akkor ez jelentős költségeket, munkát jelent minden pályázónak, értelmetlenül.) Nem lehetne-e ajánlásként kiadni, hogy pontosan mit lehet kérni eredetiben és mit nem, illetve azt, hogy egyes dokumentumokat elegendő legyen a nyertesnek a szerződéskötés előtt eredetiben bemutatni, és a pályázatban ezek esetében a másolat is megfelel?
Részlet a válaszból: […]szerint eredetiben vagy hiteles másolatban kell az ajánlat mellékleteként csatolni. Vannak azonban bizonyos nyilatkozatok, amelyek egyes eljárásokban egyszerű másolatban is csatolhatók, a kérdésben felsoroltak azonban nem tartoznak ebbe a körbe. A kérdés második részére áttérve: a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítő 2004. augusztus 30-án megjelent, 99. számában tette közzé azt a tájékoztatót, amely az igazolások, nyilatkozatok alakiságával foglalkozik. A tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítő 2004. szeptember[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 436
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,