Korábban benyújtott igazolás ismételt bekérése

Kérdés: A korábbi eljárásunkban benyújtottunk egy nyilatkozatot, melynek értelmében a kért műszaki tartalom megfelel a követelményeknek. Most is ugyanerre írta ki az eljárást az ajánlatkérő, de most nem csatoltuk ezt a nyilatkozatot. Hivatkozhatunk-e arra, hogy ezt az ajánlatkérőnek már tudnia kellett, és ez csak egy adminisztratív akadály, amit nem is kérhet, hiszen a 69. § ezt nem teszi lehetővé?
Részlet a válaszából: […] A kérdés vélhetően a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére utal, mely valóban nem teszi lehetővé azonos ajánlatkérő esetében a korábbiakban benyújtott igazolás újrakérését. Erről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint nem kérhető a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Azonos ajánlatkérő más eljárásához benyújtott kizáró oki nyilatkozat elfogadása

Kérdés: Mi a helyzet abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem fogadja el a kizáró oki nyilatkozatot, melyet más eljárás érdekében készítettünk? Tény, hogy szerepel benne egy másik eljárási szám és dokumentumra hivatkozás, de ettől még a tartalom is megfelelő, bár még a mostani eljárást megelőzően készült. Egyébként ugyanahhoz az ajánlatkérőhöz lett benyújtva mindkét dokumentum. Az eljárás 2018-ban indult, és egyelőre nem elektronikusan zajlik.
Részlet a válaszából: […] 2018. január 1-jétől a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet (Kizáró oki Rendelet) 1. §-ának (7) bekezdése lehetővé teszi a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 7.

Ajánlattételi felhívás megjelenését megelőzően keletkezett iratok felhasználhatósága

Kérdés: Lehet-e korábbi a nyilatkozat, referencia az ajánlattételi felhívás megjelenésének időpontjánál, illetve van-e olyan igazolás, amelynek kelte korábbi lehet az előzőek szerinti időpontnál?
Részlet a válaszából: […] Mind a referencialevél, mind az aláírási címpéldány, mind a kizáró okokról szóló nyilatkozat keltezése lehet korábbi a kérdésben megjelölt időpontnál, hiszen a benyújtáskor fennáll a referencia tartalma, az aláírási címpéldányban az aláíró aláírása nem változott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

2005-ben beszerzett hatósági igazolások felhasználhatósága

Kérdés: 2005 novemberében beszerzett hatósági igazolásaink (APEH, VPOP, OMMF) tartalmazzák annak az eljárásnak a kiíróját és tárgyát, amelyre az igazolást beszereztük. Az igazolás 1 évig érvényes. Kérdésünk: beadhatjuk-e másik közbeszerzési eljárásban az igazolást (1 évig), függetlenül attól, hogy egy konkrét eljárás adatai vannak benne megnevezve, vagy nem? Ez felesleges költséget jelent ajánlattevőnek, pedig az igazolás szerint semmilyen tartozása nincs.
Részlet a válaszából: […] Igen, a Közbeszerzések Tanácsa álláspontja értelmében,amennyiben egy adott eljárásra adták ki az igazolást, abban az esetben is elkell fogadni, ha más eljárásban kívánja azt használni az ajánlatkérő, hiszen azigazolás eljárásfüggetlen - természetesen az igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.