Keretszerződés módosítása

Kérdés: Három évre szóló árubeszerzési keretszerződést kötöttünk, amelyben a keretösszeget 65 millió Ft-ban határoztuk meg. A keretösszeg tartalmaz 15% opciós keretet a 65 millió Ft-on belül, amelyre nem vállaltunk lehívási kötelezettséget. Az elmúlt 2 év inflációs hatásai miatt, a keretszerződésben alkalmazott árkövetési metódus miatt az egységárak oly mértékben megemelkedtek, hogy a keretösszegből már csak 3 millió Ft áll rendelkezésre. Jelenleg egy 8 millió Ft-os beszerzési igényünk van, ezt hogyan valósíthatjuk meg? Szerződésmódosításra esetleg van lehetőség?
Részlet a válaszából: […] A szerződés konkrét rendelkezéseinek ismerete nélkül rendkívül nehéz konkrét választ adni. Gondolunk itt különösen azokra a rendelkezésekre, amelyek az árkövetési metódusra vonatkoznak, abból a szempontból, hogy az egységárak növekedése miatti kerethasználat az opciós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Árváltoztatási klauzula alkalmazása

Kérdés: Több évre kötött szerződéseinkben inflációkövető árváltoztatási klauzulát szoktunk alkalmazni. Közbeszerzési szerződéseinkben az árak változtatását szerződésmódosításként kell kezelni és értelmezni ebben az esetben, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...majd a szerződés nevesített mellékleteként beépül a szerződésbe, és egyértelműen rögzíti, hogy az ajánlatkérő azt mikor, milyen inflációs érték esetén kezdeményezi, és milyen egyeztetési eljárásban véglegesíti az ajánlattevővel. Ebben az esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Keretmegállapodás becsült értéke és az indikatív ajánlatkérés

Kérdés: 2 évre szóló keretmegállapodásunk van, négy szerződő partnerrel, amely az év végén lejár. Új keretmegállapodást készítünk elő. Ez esetben a becsült érték megállapításhoz kötelező indikatív ajánlatok bekérése?
Részlet a válaszából: […] ...a tervezéshez, természetesen az aktuális piaci környezethez igazítva, figyelembe véve a piaci környezet esetleges változásait, valamint az inflációs hatásokat is.Tapasztalatunk szerint a becsült érték megállapítására a legelterjedtebb módszer az indikatív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Feltételes közbeszerzés – felfüggesztett hatálybalépés

Kérdés: Intézményünk feltételes közbeszerzést szeretne lefolytatni, amelynek során a szerződés hatálybalépésének felfüggesztését is előírnánk. A hatálybalépés felfüggesztése milyen hosszú időtartamra vonatkozhat?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamát; egy gyorsan változó iparág esetén a beszerzés megvalósítását is ellehetetlenítheti, vagy egy árfolyam-ingadozásnak, inflációhatásnak erősen kitett szektor esetében is nagy kockázatot jelenthet a túl hosszú felfüggesztési időtartam.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Becsült érték felmérése és az indikatív ajánlatkérés

Kérdés: A becsült érték felméréséhez minden esetben kötelező indikatív ajánlatok bekérése egy közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően?
Részlet a válaszából: […] ...felmérésének módszerét is. Így például egy gyorsan változó iparágat (pl. IT- vagy kommunikációs szektor) érintő beszerzés vagy inflációs hatások fokozott érvényesülése esetén a korábbi szerződések figyelembevétele kockázatos és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Kimentés szerződés megkötése alól

Kérdés: A 473/2022. ügy értelmében a DB szerint a szerződés megkötése alóli kimentésnek is az EKR-ben kell történnie. Miért? Ezt mi alapozza meg? Előírhatja ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...hogy több okból maradt el a szerződés megkötése: 1. a minimálbér változása, 2. az építőipari alapanyagárak emelkedése, 3. az infláció, 4. a jegybanki alapkamat jelentős mértékű növekedése, 5. az üzemanyag ár­emelkedése, 6. a politikai kockázat miatt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Színlelt ajánlattétel

Kérdés: Mennyiben tilos az ajánlattevőnek egy egyszerű hiánypótlás során hibát véteni? Mennyiben minősül mindez színlelt ajánlattételnek?
Részlet a válaszából: […] ...a keretmegállapodások rugalmatlanabbak, a hosszabb ideje fennálló keretmegállapodásokat vagy a hirtelen árfolyamváltozásokat, inflációs helyzetet nem képesek kezelni, hiszen árnövelés nem történhet a második részben még újraversenyeztetés esetében sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Szerződés megszüntetése vis maior körülményekre hivatkozással

Kérdés: Megszüntetheti-e az önkormányzati ajánlatkérő közös megegyezéssel a közbeszerzés eredményeként megkötött építőipari kivitelezési szerződést akkor, ha a nyertes ajánlattevő vis maior körülményként hivatkozik az időközben bekövetkezett, az orosz-ukrán háborúval összefüggő építőipari áremelkedésre és hiányra, avagy ilyen esetben az ajánlatkérőnek a szerződésszegéshez fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmaznia az őt terhelő igényérvényesítési kötelezettség alapján?
Részlet a válaszából: […] ...látható, elháríthatatlan akadályként hivatkozhat. Amennyiben az ajánlattevő úgy tette meg ajánlatát, hogy a háború előtt is meglévő inflációs környezet alapján valószínűsíthető áremelkedéssel kalkulált, úgy ez vétlenségét erősíti, ha viszont ezzel sem számolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Aránytalanul alacsony ár/vállalás megállapításának szempontjai

Kérdés: Milyen szempontok alapján állapítja meg az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony árat vagy egyéb aránytalan vállalást? Hivatkozhat-e arra az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő vállalása életszerűtlen?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattevő számításba vette-e a szerződéses időszakban várható gazdasági folyamatokat (például: garantált bérminimum emelkedése, infláció stb.), avagy sem, és nem elfogadható az az ajánlattevői hivatkozás, miszerint azokat szükség esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Automatikus szerződésmódosítás utólagos beépítése a szerződésbe

Kérdés: A Kbt. 141. §-a értelmében egy automatikus szabály épülne be a szerződésbe, de ezt nem kötelező közzétenni, ha jól értjük. Valóban így kell érteni a 141. §-t?
Részlet a válaszából: […] ...később kívánják a felek a szerződés részévé tenni, erre már nincs lehetőség, hiszen például egy százalékos vagy inflációkövető módosítás esete érinthetné mind a de minimis szerződésmódosítási jogalapot [141. § (2) bekezdés], mind...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.
1
2
3
4