Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott infláció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elmaradt munkákkal kapcsolatos igényérvényesítés

Kérdés: Az ajánlati felhívás mintaköltségvetése szerint a felújítási munkákra 435 tétel anyag- és munkadíját fix áron kellett meghatározni a keretmegállapodás mellékletét képező tételes költségvetésben. A keretszerződés szerint 2009. július 1.-2010. december 31-ig ezeket az árakat kell alkalmazni. 2009. december 1-jéig mindösszesen mintegy nettó 3 000 000 Ft értékű vállalkozási szerződés megkötésére került sor a keretmegállapodáson belül. Kérdésünk az elmondottakkal kapcsolatban: az időarányosan elmaradt munkák hasznát a vállalkozó tudja-e érvényesíteni, tekintettel arra, hogy ugyanazon áron végzett munkák haszna az árkockázat miatt 2009. és 2010. évben nem lehet ugyanannyi?
Részlet a válaszból: […]a keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultációra szóló felhívásban, az ajánlatban és a konzultáció során lényegesen nem lehet módosítani. Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ajánlat Kbt. 57. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti részszempontokkal összefüggő tartalmi elemeire vonatkozóan csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2206
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Infláció érvényesítése

Kérdés: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben az szerepel, hogy az abban foglalt vételár (szolgáltatási díj) az előző 12 havi fogyasztóiár-indexnek megfelelően évente változik. A szerződést decemberben kötöttük, az első árváltoztatás az idén esedékes. Az ajánlatkérő a tavalyi év decemberi árindex arányában hajlandó emelni az árat. Kérdésünk: jogszerűen kérjük-e azt, hogy az előző 12 havi infláció átlagának megfelelő mértékben változzék szolgáltatásunk díja?
Részlet a válaszból: […]vagy ezt tartalmazná a szerződés, vagy erre vonatkozóan nem tartalmazna konkrét rendelkezést, azaz minden évben meg kellene állapodniuk ebben a feleknek. Arra van lehetőség ilyen esetben, hogy a Kbt. 303. §-ára hivatkozással kérjék a szerződés módosítását az ajánlatkérőtől. [A Kbt. 303. §-a szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1609
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hivatalos inflációs rátát meghaladó áremelés

Kérdés: 2006-ban tartós élelmiszer beszerzésére kötöttünk szerződést. Ebben szerepelt, hogy a mindenkori KSH által kiadott fogyasztóiár-indexeket lehet figyelembe venni a termékek árainál. A szállítónk szerint viszont az étolaj, mák, száraz hüvelyesek esetében a fenti indexek nem követik oly mértékben az áremelkedést, mint a valóságban. Szeretné a termékek árát nagyobb mértékben emelni, mint amit a KSH kiadott, hivatkozással a Kbt. 303. §-ára. Megteheti-e ezt a vevővel szemben? A paragrafus szerinti hivatkozást, azaz a beállott körülményt a 2007. évi gyenge terméssel, szárazsággal magyarázza, mely szerint neki a fenti termékeket fél, illetve harmadáron kellene értékesíteni, mint ahogyan beszerzi. Kérdésünk, hogy jogos-e az állítása?
Részlet a válaszból: […]még a 303. §-ra hivatkozással sem a szerződés módosítására. Amennyiben mégis felemeli árait, megszegi a szerződést, melynek következményeire a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontja hívja fel a figyelmet az alábbiak szerint. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1577
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Beszerzések összevonása, infláció kezelése a közbeszerzésben

Kérdés: Gyermekétkeztetésnél mely alapanyagok beszerzését kell összevonni, és melyek szerezhetők be önállóan? Ha az élelmiszer-alapanyagok beszerzésére például 3 évre szeretnénk szerződést kötni - hogy ne kelljen évente az eljárást lefolytatni - hogyan kezelhető szabályosan a sajnos minden évben bekövetkező áremelés?
Részlet a válaszból: […]a tisztítószerek vagy edények, de még a húsok beszerzésével sem. A három kötelező elemnek együtt kell érvényesülnie, amit, esetleges jogorvoslat esetében bizonyíthatóan el kell tudni különíteni. Nem indokolt tehát a gyümölcslevek és az ivólevek megkülönböztetése, amelyeket ugyan önállóan be lehet szerezni, azonban a közbeszerzés értéke meghatározásakor egybe kell számítani. Ami a kérdés második részét illeti: az alapanyag beszerzési árát a szerződésben javasoljuk a KSH által közzétett hivatalos infláció mértékével utólag korrigálni - miután az nyilvánosan, egyben hivatalosan megjelent, ennek véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 486
Kapcsolódó tárgyszavak: ,