Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott informatikai beszerzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Informatikai beszerzések közbeszerzési értékhatára központosított közbeszerzésben

Kérdés: Az ajánlatkérőnél minden évben felmerülnek az informatika terén, informatikai eszközökre vonatkozóan az alap-feladatellátáshoz kapcsolódóan eszközbeszerzés-igények. Az üzemeltetésieszköz-beszerzés nagy része a DKÜ-n keresztül történik, és sok esetben még ez sem haladja meg az éves nettó 15 millió forintot, így azt a pár eszközt, amit a DKÜ-n nem tudunk megvásárolni (minimális, általában 1 millió forint, vagy előfordul, hogy kevesebb is, és hiába szereznek be a projektben ilyen eszközt, üzemeltetési célra nem használhatjuk), a projektekkel való egybeszámítás miatt csak közbeszerzésben tudnák megvásárolni. Hogyan kell eljárnunk?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzés biztosítja. Itt tehát a problémát valójában az okozza, hogy egyes termékek nem érhetők el a központosított közbeszerzésben. A döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben egyes termékek nem érhetők el a DKÜ keretmegállapodásaiban, az ajánlatkérő nem mentesül a közbeszerzési kötelezettség alól. Ha a DKÜ elengedi az érintett beszerzést, annak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4604

2. találat: Informatikai közbeszerzési terv feltöltése az EKR-be

Kérdés: Fel kell-e töltenem az informatikai közbeszerzési tervet az EKR-be? A közbeszerzési terv része-e az informatikai közbeszerzési terv, vagy a kettő független egymástól?
Részlet a válaszból: […]pontja szerinti fogalom értendő, amely nem feleltethető meg az adott érintett szervezet saját éves beszerzési, közbeszerzési tervének. A kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 5. pontja szerint értelmezett informatikai beszerzés vonatkozik minden olyan beszerzési tárgyra, mely a definíció hatálya alá tartozik, és amely tervezhető informatikai beszerzés, így a DKÜ kormányrendelet hatálya alá tartozik. Tekintettel arra, hogy az informatikai beszerzési terv és éves informatikai fejlesztési terv a DKÜ portálján kerül feltöltésre, nem pedig az EKR-ben, így függetlenül kezelendő az éves közbeszerzési tervtől.A kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 3. pontja szerint az éves informatikai beszerzési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve.Az 1. § (4) bekezdés 4. pontja alapján éves informatikai fejlesztési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni nem szükséges, a meglévő informatikaieszköz-, szoftver- és alkalmazásállomány korszerűsítését, bővítését, továbbfejlesztését vagy cseréjét eredményező informatikai eszközöket, szoftvereket és alkalmazásfejlesztéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve.Az 1. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti informatikai beszerzés: informatikai eszköz, szoftver, alkalmazásfejlesztés, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés, továbbá visszterhes szerződés létrehozását célzó beszerzési eljárás.Az 1. § (4) bekezdés 6. pontja alapján informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben szereplő, előre tervezett beszerzési igény.Az érintett szervezet saját - tehát nem a kormányrendelet szerinti informatikai - beszerzési, közbeszerzési tervében szereplő, az adott év során megvalósítani tervezett olyan igények, amelyek egyébként megfelelnek a kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 6. pontja szerinti informatikai beszerzési igény fogalomnak, a kormányrendelet vonatkozásában az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, ugyanakkor tervezett informatikai beszerzési igénynek minősülnek.Azonban a kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 10. és 13. pontja szerinti fogalmak alapján a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénynek, vagy az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai igénynek mindenképpen nem tervezetteknek kell lenniük. Így amennyiben a közbeszerzési terv részévé válnak, úgy egyben tervezetté is válnak, ami automatikusan azt eredményezi, hogy nem felelnek meg az alábbi 10. vagy 13. pontoknak, mely lehetővé teszi saját közbeszerzési eljárás lefolytatását.Az 1. § (4) bekezdés 10. pontja szerint rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4399

3. találat: DKÜ rendelet hatálya

Kérdés: A DKÜ rendelet alapján hogyan lehetséges olyan informatikai beszerzés megvalósítása, ami a KEF futó szerződésében is benne van, és már eleve tervezett volt a beszerzés? Ekkor melyik szabályt kell alkalmaznom?
Részlet a válaszból: […]megelőzően született.A kormányrendelet hatálya a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra is kiterjed az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, így az általa, mint érintett szervezet által megkötött keretmegállapodásokra a kormányrendeletben írtakat alkalmazni kell - az átmeneti rendelkezésekben foglaltakkal összhangban.Az átmeneti rendelkezés szerint a kormányrendelet a fentiekben hivatkozott 30. §-ának (2) bekezdése alapján nem vonatkozik az alábbi szerződésekre:- a kezdőnapot megelőzően, az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre,- a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre,- a kezdőnapot megelőzően az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy más keretjellegű szerződések alapján megkötött szerződésekre és- a kezdőnapot megelőzően indított közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre sem.A kormányrendelet hatálya tehát kiterjed a kezdőnapon vagy a kezdőnapot megelőzően, verseny újranyitásával vagy közvetlen megrendeléssel lefolytatandó megrendeléssel, vagy újraversenyeztetéssel járó beszerzési eljárásokra (KEF Keretmegállapodás második rész) és az ezek alapján kötendő visszterhes szerződésekre. Ekkor a kormányrendelet 30. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4398
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,