Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott innovációs partnerség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Indokolási kötelezettség innovációs partnerség választása esetén

Kérdés: Kell-e indokolnom, ha innovációs partnerséget választok?
Részlet a válaszból: […]célra alkalmazható.Ennek megfelelően az innovációs partnerség választására akkor van lehetőség, ha azt a Kbt. lehetővé teszi, méghozzá annak meghatározott célja vonatkozásában. Ez a 95. § (1) bekezdése értelmében innovatív beszerzési tárgy kifejlesztése, beszerzése lehet, mely igen tág értelemben kerül definiálásra.Az előző bekezdés szerinti rendelkezés értelmében az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, aminek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése, feltéve, hogy azok megfelelnek a felek által az innovációs partnerségi szerződésben megállapított teljesítményszinteknek és maximális költségeknek.A Kbt. 96. § (2) bekezdése pedig előírja, hogy az eljárásfajta választását az újszerűség ismertetésével kell indokolnia az ajánlatkérőnek, összhangban a beszerzés céljával, ezért kell kitérniük a szerződéses feltételeknek a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra. A rendelkezés szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban a 95. § (1) bekezdésének megfelelően igényét olyan innovatív termékre, szolgáltatásra vagy építési beruházásra határozza meg, amely a piacon nem áll[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4756
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Innovációs partnerséggel kapcsolatos indokolási kötelezettség

Kérdés: Innovációs partnerséget javasol a tanácsadó, melynek keretében indokolnom kell, miért csak egy partnerrel kötnénk szerződést. A partneri viszony igazolható, de érdekelne, hogy milyen formában kellene ezt megindokolnom?
Részlet a válaszból: […]a beszerzésre kerülő beszerzési tárgy kialakítása, azonosítása, prototípus fejlesztése stb. során. Mivel a tárgyalásos eljárás jogalapján megalapozza az innovációs partnerség megindítását több partnerrel, így valójában technikai kérdés az erre való hivatkozás megjelenítése az eljárást megindító felhívásban. Egy partnerrel kapcsolatban az ajánlatkérő indokolásra nem kötelezett.[A Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése alapján az innovációs partnerségi szerződés - vagy ha az ajánlatkérő a partnerséget több ajánlattevővel kívánja létrehozni, szerződések - megkötésére az e paragrafusban foglalt eltérésekkel a tárgyalásos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4650
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Tárgyalások tartalma az innovációs partnerség második, szerződéses szakaszában

Kérdés: Az innovációs partnerség két szakaszra bontja az eljárást a Kbt. szerint. A második szakaszban, az innovációs partnerség szerződéses szakaszában azt kell biztosítani, hogy a döntésekkel kapcsolatos dokumentumok elkészüljenek, és az ajánlatkérő eldönti, hogy mely partnerekkel bontja fel a szerződést, illetve hogy mely partnerekkel köti meg a beszerzés megvalósításához szükséges szerződést, valamint hogy elkészítse a tájékoztatót, az eljárás eredményéről hirdetményt. Ezek szerint az első szakaszban tárgyal a megállapodások megkötéséről. Kérdés, hogy a második szakaszban miről tárgyal, figyelemmel arra, hogy már vannak szerződéses partnerei az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]szakasz lezárultát követően az ajánlatkérő dönt arról, kivel folytatja az együttműködést. A megszüntetés feltételeit, a szempontokat, amelyek alapján az ajánlatkérő dönt egyes megállapodások fenntartásáról, mások megszüntetéséről szintén a szerződés tartalmazza.A Kbt. 97. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő minden szakasz lezárulását követően dönthet a partnerség megszüntetéséről, vagy a partnerek számának csökkentéséről az egyes partnerségi szerződések felmondása révén, ha a közbeszerzési dokumentumokban jelezte ennek lehetőségét és feltételeit. A partnerségi szerződésben egyértelműen rögzíteni kell a partnerek számának csökkentésére alkalmazandó objektív szempontokat, valamint hogy a folyamat végén az ajánlatkérő hány gazdasági szereplőtől szerez be árut, szolgáltatást vagy építési beruházást, illetve - ha a fejlesztési folyamat során nem csökkentette a partnerek számát ennek megfelelően - hogy mely objektív szempontok alapján dönti el, hogy melyik partnertől szerzi be azokat.Több innovációs partner esetében egyrészt a partnerségi megállapodások kezelése, megszüntetése azonos kell, hogy legyen, egyébiránt üzleti titok köti az ajánlatkérőt, azaz az egyes partnerek innovációit nem oszthatja meg a többi partnerrel. Továbbá olyan együttműködésre van szükség, ahol az ajánlattevők motiváltak innovációs tevékenységet folytatni, és elfogadják az ajánlatkérő szabályrendszerét, mely szerint kiválasztja saját innovációs partnerét, mely kiválasztott partner majd a későbbiekben közvetlenül megvalósíthatja a teljes fejlesztést, gyártást.A Kbt. 97. §-ának (3) bekezdése szerint több partnerrel létrehozott innovációs partnerség esetében az érintett partner hozzájárulása nélkül az általa közölt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,