Közbeszerzési díj felszámolásának jogszerűsége kiszállási költségre

Kérdés: Intézményünk a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által kötött keretmegállapodás alapján javíttatja fénymásoló gépeit. Szeretnénk tudni, hogy jogos-e a javítás alkalmával a kiszállási költségre is a 2 százalékos közbeszerzési díj felszámolása?
Részlet a válaszából: […] Mivel a közbeszerzési díj alapja a megvalósítottközbeszerzés áfa nélkül számított értéke, azaz az ajánlatkérő által fizetendő összeg,így ennek kifogásolására a 168/2004. Korm. rendelet alapján nincs lehetőség. AKorm. rendelet az alábbiak szerint szabályozza a díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Intézményi szolgáltatások ellátása intézményen kívüli szervezet által

Kérdés: Intézményi szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül mely esetben (esetekben) láthat el ún. intézményen kívüli szervezet? Milyen szabályokat kell alkalmazni ebben az esetben az eljárásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ az 1993. évi III. törvényben találjukmeg.A törvény 122/C §-ának (1) bekezdése alapján, ha a szerződésselérintett szolgáltatás ellenértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, akkoraz állami fenntartónak lehetősége van arra, hogy pályázatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 3.

Központi beszerző szervezet, szervezeti feladatok

Kérdés: Mit értünk központi beszerző szervezeten, és milyen feladatokat lát el ez a szervezet?
Részlet a válaszából: […] A központosított közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. Korm. rendelet tartalmazza.A központi beszerző szervezet meghatározását, valamint feladatait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.