Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott írásbeliség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Iratátvétel visszaigazolása az ajánlatkérő számára

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevőnek e-mailben vagy telefaxon vissza kell igazolnia, hogy a részére küldött iratokat - ideértve a kiegészítő tájékoztatást is - megkapta. Hol tartalmaz a jogszabály ilyen kötelezettségeket? Előírhatja ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]aláírással ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában - 35. § (1)-(4) bekezdések.Esetünkben az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást vélhetően elektronikus úton, e-mailen nyújtotta be. Ebben az esetben tehát egy kapcsolattartási forma alkalmazását tette lehetővé, melynek írásbeli jellegét biztosítania kell. Erre vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet 3. §-ában találunk előírásokat a következők szerint.A hivatkozott rendelet 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani:- a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem eredményezhetik az ajánlattevők megkülönböztetését, nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység során alkalmazott termékekkel;- a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását, cseréjét és tárolását oly módon kell végezni, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, illetve a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát, illetve az ajánlatok, részvételi jelentkezések (a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését.Elektronikus eljárási cselekmény esetében tehát biztosítani kell a küldött dokumentum letagadhatatlanságát és megváltoztathatatlanságát, mely egy egyszerű e-mail esetében nem lehetséges. Akár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3576
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Kapcsolattartás közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: A kiírás szabályozza a kapcsolattartás módját. Emellett kiemeli, hogy ha az ajánlattevők e szabályokat megsértik, annak minden következményét viselniük kell. A gyakorlatban milyen következményekkel járhat a kapcsolattartási szabályok megsértése? És: a Kbt. milyen szabályokat tartalmaz a kapcsolattartásra?
Részlet a válaszból: […]kérésével teheti meg, amelyet az ajánlatkérő köteles megadni. Ebbe a körbe tartozik a konzultáció is, amikor az ajánlattevői kérdésekre az ajánlatkérő a konzultáción adja meg válaszát. Fontos garanciális szabály ezzel kapcsolatosan, hogy mind a kérdést, mind a választ a konzultációról készített jegyzőkönyvben le kell írni, és valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni. Az ajánlatok felbontását követően az ajánlattal kapcsolatos kérdéseit pontosító kérdések formájában, illetve hiánypótlás elrendelésével teheti fel az ajánlattevő. Úgyszintén írásban kérhet magyarázatot arra, ha az ajánlat kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást tartalmaz. Fentiekből látható, hogy a kapcsolattartás szabályait a Kbt. oly módon fekteti le, hogy egyrészt az írásos, dokumentált formát határozza meg, továbbá minden esetben előírja kiegészítő szabályként, hogy a tett intézkedésről valamennyi ajánlattevőt tájékoztatni kell. Ez egy konkrét közbeszerzési eljárásban azt jelenti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2459
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szóbeli információ kérésének lehetősége

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérőtől valamely kérdésben szóban kérjünk információt? (Nem kiegészítő tájékoztatásra gondolunk.)
Részlet a válaszból: […]törvénymódosító ötletek között a korábbiakban. Nem kiegészítő tájékoztatás, hanem egyszerű kapcsolatfelvétel, vagy általános érdeklődés nem tartozik a Kbt. eljárási cselekményei közé, ezért ezt nem is szabályozza a Kbt. Tekintettel arra, hogy jogkövetkezményt a Kbt. az írásbeli kommunikációhoz fűz, így a szóbeli ismertetésre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2338
Kapcsolódó tárgyszavak: ,