Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott irat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlat mint irat

Kérdés: Mely ajánlat minősül iratnak?
Részlet a válaszból: […]a közbeszerzési eljárás lezárulásától [98. § (4) bekezdése], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni - (1)-(3) bekezdések. A Kbt. értelmében tehát iratnak minősül minden, mely az eljárás során keletkezik, a felhívástól, a dokumentáción át, a jegyzőkönyvekig, bírálati lapokig. A dokumentálási kötelezettség része természetesen az eljárás előkészítési szakaszának dokumentálása, mely annak értelmében kerül dokumentálásra, ahogyan azt az ajánlatkérő szabályzata tartalmazza. Ebben a formában tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2291
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Iratok visszakérésének lehetősége

Kérdés: Eredeti tanúsítványt, igazolást a pályázat elbírálása után vissza lehet-e kérni? Ha nem, akkor kérhető-e az ajánlatkérőtől az adott iratról hiteles másolat? Ehhez kapcsolódóan kérdezzük, hogy az ajánlatkérőnek meg kell-e őriznie a pályázati anyagokat, és ha igen, meddig?
Részlet a válaszból: […]mely másolatok tekinthetők hitelesnek, illetve mely szervek jogosultak hitelesítést végezni. Erre tekintettel, amennyiben az ajánlattevőnek a benyújtott iratra, dokumentumra eredetben vagy hiteles másolatban szüksége van, a benyújtás előtt célszerű arról hiteles másolatot készíttetnie. Erre általánosságban a közjegyzők jogosultak, bizonyos igazolások tekintetében a kiállító hatóság is. A közbeszerzési eljárások megfelelő nyilvánossága és átláthatósága érdekében az ajánlatkérőnek dokumentálási és megőrzési kötelezettsége is van. A Kbt. 7. §-a értelmében az eljárás előkészítésétől a szerződés teljesítéséig mindent írásban köteles az ajánlatkérő dokumentálni. Ezen túlmenően az eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, továbbá a szerződéssel, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan keletkezett összes iratot (beleértve természetesen a benyújtott ajánlatokat is) az eljárás lezárultától,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1490
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,