Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott iratcsatolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlathoz nem csatolt dokumentumok megjelölése

Kérdés: Ha a kiadott tartalomjegyzékben szereplő valamely dokumentum az ajánlatunk szempontjából irreleváns, vagyis azt nem kell csatolnunk, akkor ezt jeleznünk kell az ajánlatban? Ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő szempontjából valamely tartalomjegyzék szerinti irat nem releváns. Ilyen esetben az javasolható, hogy az ajánlattevő az adott iratnál, dokumentumnál jelezze az ajánlatkérő felé, hogy esetében az nem szükséges.Például a cégiratok tekintetében az ajánlatkérőnek minden esetben fel kell hívnia az ajánlattevő figyelmét arra, ha folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van az illetékes cégbíróságnál folyamatban, ennek dokumentumait az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3697
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető, mert az egy külön dokumentum, amit az ajánlatkérő a cégkivonat megtekintése során nem lát. A cégkivonat azt jelöli meg, hogy az adott cég nevében ki jogosult cégjegyzésre, az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta pedig azt, hogy az adott személy hogyan, milyen aláírást használ a cégjegyzés során.Annak érdekében tehát, hogy az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3618
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Iratcsatolás sorrendje

Kérdés: Érvénytelen az ajánlatom, ha a csatolandó iratokat nem az ajánlatkérő által a dokumentációban megadott sorrend szerint csatolom?
Részlet a válaszból: […]érvénytelenségét. Ennek jogalapját az érvénytelenségre vonatkozó alábbi szabály tartalmazza.Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - Kbt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3423
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Döntés az iratcsatolás formájáról

Kérdés: Az ajánlatkérő dönti-e azt el, hogy az egyes iratokat eredetiben vagy másolatban kell az ajánlathoz csatolni?
Részlet a válaszból: […]benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni - (3) bekezdés.A benyújtandó dokumentum tehát főszabályként sima, azaz egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve ha az közvetlenül valamely követelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3344
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Cégkivonat csatolásának indokoltsága

Kérdés: Meddig kell még cégkivonatot csatolni, ha az az ajánlatkérő számára hozzáférhető?
Részlet a válaszból: […]jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csőd­eljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;- tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették - a) és b) pont.Cégek tekintetében a végelszámolást, felszámolást, csődeljárást, illetve a tevékenység végzését a cégnyilvántartásban lehet ellenőrizni. Erre tekintettel a Rendelet 2. § a) pontja rendelkezik arról, hogy a hivatkozott kizáró okok hiányát az ajánlatkérőnek kell ellenőriznie a céginformációs szolgálattól ingyenesen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3167
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ajánlatkérő által nem igényelt okiratok "sorsa"

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlat olyan iratokat, mellékleteket tartalmaz, amelyeket az ajánlatkérő nem kért? Egyáltalán, csatolhatóak-e ilyen iratok, és milyen módon, milyen indokkal?
Részlet a válaszból: […]megítélésünk szerint, a közbeszerzési eljárás tárgyától függ az, hogy adott esetben az ajánlatkérő által meghatározott iratok mellett még melyeket tart az ajánlattevő szükségesnek becsatolni annak érdekében, hogy ajánlata megalapozott legyen. Mindenesetre azt javasoljuk, ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt iratok mellett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1806