Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott irreális tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárás irreális alkalmassági feltétel meghatározása esetén

Kérdés: Véleményünk szerint az ajánlatkérő árbevételmértékének előírása a beszerzés tárgyával kapcsolatos termékek vonatkozásában irreális. Van-e valamilyen előírás arra, hogy milyen mértékű árbevétel írható elő az alkalmasság feltételeként adott beszerzésre? Esetleg a becsült érték arányában meghatározva?
Részlet a válaszból: […]árbevételről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről adat, tájékoztatás. A tájékoztatást az ajánlattevőnek nyilatkozati formában kell megadnia.Az árbevételi minimum meghatározása tekintetében konkrét szabály nincs sem a Kbt.-ben, sem a hivatkozott kormányrendeletben. Az arányosság elve alapján azonban az nem lehet túlzó, és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben írható elő. Erre tekintettel alakult ki a gyakorlatban, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi elvárás mértéke nem haladhatja meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3554
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Szerződés teljesíthetetlensége irreálisan alacsony ár miatt

Kérdés: Mit lehet tenni, ha a helyi és speciális körülmények ismeretében látható, hogy a nyertes biztosan nem tudja majd az általa ajánlott ár alapján a közbeszerzés tárgyára irányuló megállapodást jogkövető magatartással reálisan és szakszerűen teljesíteni? Például az ajánlatban megadott óraszám ismeretében a díj jelentősen alatta marad a minimálbérnek.
Részlet a válaszból: […]bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz. Ilyenkor az ajánlatkérőnek az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást kell írásban kérnie. Lényeges, hogy az említettek "bekérése" körében az ajánlatkérő nem mérlegelhet, azok beszerzése a Kbt. értelmében kötelező. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejőleg, írásban értesítenie kell. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján - a szóban forgó esetben is - köteles meggyőződni az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről, és érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak az indokolást. A Kbt. a fentieken túl is rögzíti azt - 88. § (1) bekezdésének g) és h) pontjában - hogy az ajánlat érvénytelen, ha az kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, továbbá lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz. Abban az esetben tehát a gyakorlatban nem merülnek fel a kérdésben felvetett problémák, ha az ajánlatkérő a Kbt. fenti - és későbbi szakaszaiban is hasonlóan meghatározott - jogával élve kimondja az irreális, lehetetlen ellenszolgáltatást, kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlat tekintetében, hogy az érvénytelen. Az ajánlatkérőnek azonban arra is lehetősége van, hogy elfogadja a fentiek szerinti ajánlattevő indokolását az ár, ellenszolgáltatás "kirívósága" vonatkozásában. Ez az elfogadás azonban sértheti azoknak az ajánlattevőknek az érdekét, akik (amelyek) gondos mérlegelés, felmérés, költségszámítás alapján korrekt, teljesíthető ajánlatot adtak, és szakértelmük alapján úgy ítélik meg, hogy az adott közbeszerzési eljárásban kötött szerződést - az eljárás tárgyára tekintettel - csak ilyen feltételekkel lehet jogszerűen teljesíteni. Ez esetben véleményünk szerint a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megtámadhatják, hiszen a Kbt. 323. §-ának (1) bekezdése alapján a Döntőbizottsághoz kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt (együtt kérelmező), akinek jogát vagy jogos érdekét a közbeszerzési törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A kérelem a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nyújtható be. Ha pedig a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a határidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 300
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Eljárás irreális kötelezettségvállalás esetén

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő ajánlata kirívó, irreális kötelezettségvállalást tartalmaz (például 500 év garancia vállalása), és az ajánlatkérő ennek maximumát nem határozta meg előre, mi a teendő? Csak az eljárás érvénytelenítése az egyetlen lehetőség?
Részlet a válaszból: […]magyarázatot, akkor a Kbt. 87. §-ának (1)-(3) bekezdései értelmében nem szükséges a teljes eljárás érvénytelenné nyilvánítása. A (3) bekezdés csupán az irreális kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról rendelkezik (az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak az indokolást), amelyről a (4) bekezdés szerint az ajánlatkérő köteles tájékoztatni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 281
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Irreálisan alacsony ár meghatározása

Kérdés: Az ajánlatkérőnek van-e lehetősége arra, hogy az ún. irreálisan alacsonyan megadott árat kizáró oknak tekintse?
Részlet a válaszból: […]irreálisan alacsony ár meghatározása lényegében az említett elvbe ütközik, ezért az ajánlatkérőnek minden esetben rá kell kérdeznie az árkialakítás mikéntjére, ha észleli, hogy az ajánlat szerinti ár irreálisan alacsony. Erre az ajánlattevő köteles válaszolni. Amennyiben a választ az ajánlatkérő nem fogadja
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 36
Kapcsolódó tárgyszavak: