Megszűnt szerződés módosítása

Kérdés: A D. 35/2023-as ügyben miért a 19. § sérelmét állapítja meg a jogorvoslati fórum, amikor valójában egy megszűnt szerződésről van szó és annak a módosításáról?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehetett megszegni, hiszen szerződés nem is állt fenn, így a jogsértés meghatározása során a jogsértés okát azonosítva kellett a jogorvoslati fórumnak visszavezetnie, milyen hibát vétett az ajánlatkérő, ami ahhoz vezetett, hogy egy megszűnt szerződést szeretett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Nem egy meghatározott adat a felolvasólapon

Kérdés: Az egyik ajánlattevő a felolvasólapon a "vállalt teljesítési idő" értékelési részszempontra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétben nem egy konkrét értéket (pl. 24 hónap) adott meg, hanem egy "tól-ig" értéket: 24-36 hónap. Ezen értékelési részszempontra a kötelezően megajánlandó minimális érték a 24 hónap volt. Az ajánlatában sehol máshol nem szerepel a vállalt teljesítési idő, kizárólag az említett felolvasólapon. Érvénytelenné kell nyilvánítani az ajánlatot, vagy az ajánlatkérő értelmezheti úgy, hogy az ajánlattevő a kötelezően előírt minimum 12 hónapos teljesítési időt tulajdonképpen megajánlotta, és mivel az értékelési sorrendet a "12-36 hónap" megajánlás nem befolyásolja, így az ajánlat érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...a pontatlan ajánlatról, és arról, hogy máshol az ajánlatban sem szerepel egyértelműen a javasolt érték, úgy várhatóan sikeres jogorvoslati eljárást indíthat, melyre minden esély megvan, hiszen már az összegezésből ki kellett, hogy derüljön a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Nyilatkozat ajánlat fenntartásáról

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján kéri fel az ajánlattevőket az ajánlataik fenntartására, akkor az ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell ajánlatuk fenntartásáról, vagy ebben az esetben is irányadó a Kbt. 70. § (2) bekezdésének azon fordulata, miszerint "ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja"?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg."Segítségül szolgál a válasz megadásához a D. 22/2023. számú döntés, melyben a jogorvoslati fórum a törvénymódosítás indokolását is elénk tárja az alábbiak szerint:"A 70. § (2a) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Verseny újranyitása vészhelyzeti szabályozás alkalmazásával

Kérdés: Keretmegállapodásban a versenyújranyitás összegzésének kiküldésére akkor kerül sor, amikor a 357/2022. (IX. 19.) vészhelyzeti kormányrendelet már hatályba lépett. Ebben az esetben kell szerződéskötési moratóriumot alkalmazni, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...hogyan. Fentiek okán véleményünk szerint a moratóriumi időszak megtartása nem lehet jogsértő, hiszen a moratórium valós lehetőséget ad jogorvoslati eljárás kezdeményezésére anélkül, hogy a szerződés megkötésre kerülne. Egyébiránt nem tartjuk kockázatosnak a Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...és műszaki tartalmukat tekintve is eltérők, de az, hogy az ajánlatok műszaki tartalmuk tekintetében eltérnek, nem volt értelmezhető a jogorvoslati fórum számára.Az érintett keretmegállapodás vonatkozásában a Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Információhoz jutás iratbetekintés során

Kérdés: Az ajánlatkérő jogszerűtlenül megmutatta az ajánlat nagy részét az iratbetekintés során. Természetesen a versenytárs talált benne hibát, jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban. Ha igazoljuk, hogy az ajánlattevő jogszerűtlenül jutott információhoz, akkor egyáltalán köteles-e a jogorvoslati fórum vizsgálni a kérdést, vagy elutasítja, hiszen a bizonyíték jogszerűtlenül jutott az ajánlattevő tudomására?
Részlet a válaszából: […] ...az iratbetekintést kívánja az ajánlattevő támadni, azt megteheti a jogorvoslati eljárás során. Arra azonban érdemes számítani, hogy az iratbetekintés során a betekintést kérő ajánlattevőnek szükséges volt megvádolnia az ajánlattevőt számos jogsértéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Ajánlat visszavonása ajánlati kötöttségi időszakban

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha már beállt az ajánlati kötöttség, és mi mégis vissza szeretnénk vonni az ajánlatot, amikor az ajánlatkérő már értékel, de még nincs döntés?
Részlet a válaszából: […] ...ennek megfelelően rendkívül egyszerű. A visszalépésnek tehát kevésbé jelenik meg az az elvi kockázata, hogy az ajánlatkérő ezért jogorvoslati eljárást indítson az ajánlattevő ellen, mivel nem mentette ki magát megfelelően a visszalépés során. Ez nem azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Előzetes vitarendezési kérelem megválaszolása

Kérdés: Egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásunkban iratbetekintést követően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottak be, mert a kérelmező véleménye szerint a nyertes és a második helyezett ajánlattevő a műszaki leírásnak nem megfelelő szakmai ajánlatot nyújtott be. Ajánlatkérőként megvizsgáltuk a kérelmet, és végül az első helyezett ajánlattevőnek hiánypótlást küldtünk, a második helyezett ajánlattevőre vonatkozó megállapításokat viszont nem tartottuk megalapozottnak. Véleményük szerint hogyan kell a válaszadási határidőt számítani ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kérelem mint jogintézmény célját tekintve nem ez a megfelelő értelmezés. Az előzetes vitarendezési kérelem szoros összefüggésben van a jogorvoslathoz való joggal, az elő­zetes vitarendezési kérelem alapján végzett további eljárási cselekmények (vagy azok hiánya),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Korai szerződéskötés

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő korábban köti meg a szerződést, és közben jogorvoslati eljárás indult, mindenképp érvénytelenséget állapít meg a Közbeszerzési Döntőbizottság?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés megkötésére a jogorvoslatra rendelkezésre álló időszak alatt nincs lehetőség, csak abban az esetben, amennyiben a Kbt. eleve nem határoz meg moratóriumi időszakot. Ha az ajánlatkérő elszámolja magát, nem számít jogorvoslatra, vagy bármely más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Teljes körű iratbetekintés

Kérdés: Van-e joga az ajánlatkérőnek a teljes ajánlatot végigmutatni csak azért, mert az ajánlattevő egy általános betekintéskérésben az ajánlat érvénytelenségét feltételezi?
Részlet a válaszából: […] ...számára hozzáférést kell biztosítania ugyanezen információk lényeges tartalmához oly módon, hogy biztosítva legyen a hatékony jogorvoslathoz való jog tiszteletben tartása.A hazai szabályozás ezt a felelősséget közösen rója az üzleti titokká...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.
1
2
3
69