Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott jótállás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jótállás kezelése a minőségi szempontok körében

Kérdés: A jótállás miért nem minőségi szempont? Miért nem alkalmazható értékelési szempontként?
Részlet a válaszból: […]olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.A (3) bekezdés értelmében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az alábbiakra:- minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka;- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára - a) és b) pontok.Az ajánlattevő által vállalt jótállásnak akkor van jelentősége, ha a jólteljesítési időszakban, azaz már a teljesítést követően helyt kell állni a hibás teljesítésért.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171. §-ának (1) bekezdése szerint a jótállás definíciója az alábbi.Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.Így minőségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4421

2. találat: Szavatossági igény érvényesítésének jogszerűsége

Kérdés: Összhangban van-e a Ptk. rendelkezésével az a kitétel, hogy az ajánlatkérő a jótállás körében jogosult bármely szavatossági igényt érvényesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben külön kiemelte azt, hogy kicserélésre joga van?
Részlet a válaszból: […]szabályozza a Ptk., és e körben lehetővé teszi a felek számára, hogy a szavatossági jogok közül meghatározzák azt, amit választani kívánnak, de azt is, hogy csak utaljanak a szerződésben a szavatossági jogokra. A szavatossági jogok körében kijavítást, kicserélést, árleszállítást lehet kérni, és végső esetben a jogosult elállhat a szerződéstől. A felsorolt jogok közül a választás joga a megrendelőt, azaz az ajánlatkérőt illeti meg akkor is, ha erről a szerződésben külön nem rendelkeztek a felek. A fentiek alapján - a szerződési rendelkezések ismerete nélkül - nehéz a feltett kérdésre határozott választ adni, ugyanis elképzelhető olyan rendelkezéshalmaz, amikor a fenti kikötés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2809