Kartellben nem érintett konzorciumi tag kizárása az eljárásból

Kérdés: Ha a konzorcium egyik tagját a GVH-döntés kizárja a közbeszerzésekből, abban az esetben a konzorcium másik tagja is kizárásra kerül az eljárás során? Vagy befejezheti az eljárást, illetve megkötött keretszerződés esetén továbbra is részt vehet például keretmegállapodás esetében versenyújranyitásokban az elmarasztalt konzorciumi partnere lecserélésével? (Természetesen azonos kvalitásokkal rendelkező szervezettel történő csere esetében.)
Részlet a válaszából: […] ...hogy még ajánlattételi szakban történik a kizárás, így a nem kizárt ajánlattevő is kizárásra kerül, de csak az adott eljárásból. A kartellben nem érintett ajánlattevő így más eljárásokban indulhat, de az adott eljárásban közös ajánlata a továbbiakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Kizáró ok változása 2020. január 1-jétől

Kérdés: Mi a lényege és értelme a Kbt. 62. § (1) bekezdés új, o) pontjának?
Részlet a válaszából: […] A korábbi szabályozás szövege így szólt:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Kartellkizáró ok bizonyítása az ajánlatok nagymértékű tartalmi azonossága esetén

Kérdés: Hogyan kell bizonyítani a kartellkizáró okot abban az esetben, ha a beérkezett ajánlatok olyan mértékben azonosak, hogy az felveti az összejátszás gyanúját?
Részlet a válaszából: […] ...kizáró okok közül a kartellel kapcsolatban két kizáró ok jöhet szóba az alábbiak szerint:A Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 3.

Kartell mint kizáró ok megállapításának feltételei

Kérdés: Az egyik gazdasági szereplő kartellezett, de nem itthon és nem is közbeszerzésben. Ki kell-e őt zárnia az eljárásból az ajánlatkérőnek? (A gazdasági szereplő konzorciumban indul, kapacitást biztosító szervezetként egy közösségi eljárásban.)
Részlet a válaszából: […] A vonatkozó kizáró ok, mely hivatkozik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényre (Tpvt.), valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, az alábbiak szerint szól:A Kbt. 62. § (1) bekezdésének n)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Kartellkizáró ok igazolása külföldi ajánlattevő esetén

Kérdés: Hogyan igazolja a kartellkizáró okot a külföldi ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] ...a hazai letelepedésű ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők igazolása a GVH honlapjának (nemcsak a közbeszerzési kartellre vonatkozó adatbázisnak, hanem általában a GVH adatbázisainak) vizsgálatával történik, addig a nem hazai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Kartellkizáró ok ellenőrzése

Kérdés: A GVH-nál történő ellenőrzésen felül érdemes-e más fórumokon (például az Európai Bizottság versenyjogi döntései között) is ellenőrizni a kartellkizáró okot? Mi a teendő akkor, ha találunk a GVH-felületen vonatkozó tartalmat?
Részlet a válaszából: […] ...GVH közbeszerzésikartell-táblázata sajnálatos módon nem teljes értékű, mivel nem minden, a Tpvt. 11. §-ának megsértésével kapcsolatos esetkört tartalmazza, tekintettel arra, hogy a korábbiakban az érintett kizáró ok szűkebb értelemmel (tartalommal) bírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Kartellkizáró ok minősítése

Kérdés: Kötelező kizáró ok-e a hatályos szabályozásban a kartellkizáró ok, vagy a kötelező és a választható kizáró okok között helyezkedik-e el? Esetleg létrejött egy új kizáró ok? [A kérdés a 62. § (1) bekezdés n) pontjának kötelező kizáró okára utal, mely a jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozat és bírság esetében zárja ki automatikusan a gazdasági szereplőt az eljárásból.)
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okokra, a fenti ún. "kartellkizáró ok" kötelező kizáró oknak tekinthető. Ezt oldja fel a 62. § (5a) bekezdése, lehetővé téve a kizáró ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 9.

Szerződéskötés lehetősége kartellező, egyetlen ajánlattevővel közösségi rezsimben

Kérdés: Amennyiben kartellezett az egyetlen ajánlattevő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet, van-e lehetősége az ajánlatkérőnek szerződést kötni az érintett ajánlattevővel? A szerződés becsült értéke biztosan eléri a közösségi értékhatárt.
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az érintett kizáró ok ugyan hazánkban kötelező kizáró oknak minősül, mindezt az Európai Közbeszerzési Irányelvek nem írják elő számunkra, ezért a jogalkotónak lehetősége van arra, hogy például válaszható kizáró okká minősítse a jelenleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 15.

"Kartellezés" mint kizáró ok

Kérdés: A kartelezéssel kapcsolatosan kérdezném, hogy azok a cégek, amelyek emiatt büntetést kaptak, indulhatnak-e közbeszerzési pályázaton, vagy ez a kizáró okok közé tartozik? (Melyik paragrafus írja le ezt?) Illetve a kiírás támadható-e valamilyen formában, ha ezt a törvényi hivatkozást nem tartalmazza (a kizáró okok között)?
Részlet a válaszából: […] ...kartellezés vonatkozásában a Gazdasági Versenyhivatalelmarasztalása a következmény, amely csak választható kizáró ok a Kbt. szerint,tehát ennek hiánya miatt - azaz ha ezt nem tekinti adott eljárásban azajánlatkérő kizáró körülménynek - nem támadható az eljárás.A Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.