DBR szabályozásának változása

Kérdés: Miért cserélték ki a DBR esetében a részeket kategóriákra a 2024. februári módosítással?
Részlet a válaszából: […] ...§ (7) bekezdései változtak 2024. február 1-jével az alábbiak szerint:"106. § (4) Az ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszert kategóriákra oszthatja, az adott kategóriá­ban megvalósítandó közbeszerzések objektív jellemzői (különösen az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Teljesítési határidő meghatározása

Kérdés: Egy speciális rendszer bevezetését tervezzük belső projekt keretében, amelyben 4 teljesítési szakasz lesz, 3 részteljesítéssel, a 4. részteljesítés egyúttal az utolsó teljesítés (végteljesítés) határidejét is meghatározza. Az egyes teljesítések egymásra épülnek, ami azt jelenti, hogy ha az 1. részteljesítésben hiba van, azt ki kell javítani ahhoz, hogy a 2. teljesítési szakasz megkezdhető legyen. Hogyan lehet ezt egy közbeszerzési eljárásban és annak szerződésében kezelni? Mert a végteljesítési határidőt egyértelműen meg szeretnénk határozni, és az esetleges hibajavítások időszükséglete miatt ezen nem lehet majd változtatni.
Részlet a válaszából: […] ...a részteljesítés elfogadásának mi a folyamata, és arról milyen dokumentumot állít ki az ajánlatkérő,- mi minősül hibának, milyen hibakategóriák vannak, és azok kijavítására mennyi idő áll rendelkezésre,- a hibamentes teljesítésnek mi a határideje az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása

Kérdés: Létrehozható-e új DBR azonos ajánlatkérő tekintetében, ugyanazon tárgyban és feltételekkel abban az esetben, ha korábban már felállított rendszer részvételi szakasza lezárult, azonban az ajánlattételi szakaszban konkrét közbeszerzési eljárás során nem valósítja meg valamennyi – a DBR létrehozására vonatkozó felhívásában szerepeltetett – kategóriát, mivel a részekre bontást kizárta a részvételi felhívásban? Amennyiben igen, akkor a folyamatban lévő ajánlattételi szakasz (konkrét közbeszerzési eljárás) lezárását megelőzően jogszerűen megteheti az ajánlatkérő? A DBR létrehozása esetén milyen részletezettségűen kell megadni a közbeszerzés tárgyát, abban az esetben, ha az ajánlatkérő kategóriákat határoz meg? A DBR létrehozását követően, a konkrét beszerzési igény felmerülésekor (ajánlattétel megküldése) van-e lehetősége az ajánlatkérőnek a beszerzés tárgyát, teljes mennyiségét úgy meghatározni, hogy az adott esetben több kategóriát is érint? Amennyiben a DBR létrehozása során a műszaki szakmai alkalmasság nem kategóriánként került meghatározásra – a Kbt. 106. § (4) bekezdésében foglaltakkal ellentétben –, mit tehet az ajánlatkérő a részvételi szakasz lezárását követően?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő létrehozhat több DBR-t, ezzel leginkább saját feladatát nehezíti meg. Amennyiben a probléma az, hogy az egyes kategóriákhoz más-más alkalmassági követelményt rendelt, úgy valóban gondot jelent, hogy az egyes kategóriák vonatkozásában más-más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

FAKSZ további alkalmazása

Kérdés: Az éppen hatályba lépett új állami építési beruházásokról szóló törvény értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ajánlatkérő esetén milyen kötelezettségek vannak az eddigi kötelező FAKSZ alkalmazási körre? Ezen ajánlatkérőkre nem vonatkozik az új törvény, de a FAKSZ mint intézmény végleg megszűnik 2026. június 30. napján. Az új jogszabály értelmében a kötelező FAKSZ-eseteket a Kbt. 5. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ajánlatkérőkre már nem kell alkalmazni? Vagy továbbra is kell szakértelem ezen ajánlatkérők esetében is? Ha igen, kik felelnek meg ennek a követelménynek?
Részlet a válaszából: […] ...értékű beszerzés megvalósításába."Ahogy látható, a 2023. november 8. előtt hatályos szabályok alapján valamennyi ajánlatkérői kategória köteles volt a jegyzéken szereplő FAKSZ-ot bevonni a Kbt. 27. § (3) bekezdés a)-d) ponjaiban előírt feltételek alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Nemzeti elbánást kizáró ok részvételi szakaszban

Kérdés: Egy dinamikus beszerzési rendszer felállítására irányuló közbeszerzési eljárásban vennénk részt. Az ajánlatkérő a részvételi szakaszban vizsgálni akarja a nemzeti elbánásra vonatkozó kizáró okot, és a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot kér a megajánlani kívánt áru származási helyére, valamint arra, hogy nem ajánlunk olyan árut, amely vonatkozásában nem kell nemzeti elbánást biztosítani. A részvételi szakaszban lehet vizsgálni a nemzeti elbánás elvét?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a részvételi szakasz megkezdésekor rendszerint a beszerzés konkrét tárgya és annak műszaki tartalma sem ismert, általában csak kategóriaszinten van megjelölve a közbeszerzés tárgya. Így a származási ország megjelölésének megkövetelése egy dinamikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Kapacitást biztosító szervezet és a DBR

Kérdés: Cégünk részt vesz egy dinamikus beszerzési rendszerben, ahol az egyik kategória esetében a referenciát kapacitást biztosító szervezettel igazoltuk. Egy DBR-ben a kapacitást biztosító szervezetet mikor kell bevonni a szerződés teljesítésébe?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzési rendszer esetében is a Kbt. 65. § és a Kbt. 138. § rendelkezései szerint kell eljárni.Dinamikus beszerzési rendszerben a kategóriák meghirdetése hasonló szabályozási elven alapul, mint a részajánlattétel. Az ajánlatkérő kategóriánként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Értékelési szempontok együttes alkalmazása

Kérdés: Ajánlatkérőként szeretnénk fénymásoló gépet vásárolni. Arra gondoltunk, hogy a fénymásoló beszerzési árát értékelnénk, és mellette a működtetés költségének nagyságát is megjelölnénk értékelési szempontként, hogy alacsony áron gazdaságosan működő eszközt vehessünk. Lehetséges a költség- és az árértékelési szempontot együttesen alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 76. §-a tartalmazza a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó szabályokat. A Kbt. értékelési szempontként három fő kategóriát határoz meg [Kbt. 76. § (2) bekezdés], amely alapján az ajánlatkérő alkalmazhatja:1. a legalacsonyabb ár,2. a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Uniós finanszírozású projekt megjelölése DBR-ben

Kérdés: Cégünknél, egy adott beszerzési tárgyban megtörtént a DBR felállítása. Ezt követően az ajánlattételi részben lehetséges-e olyan EU által finanszírozott projekt esetében ajánlatot kérni, amely nem lett az első részben definiálva? Ugyanis ezt az információt a DBR felállításakor az előírás szerint meg kell adni. Illetve, ha nem EU-s (hanem pl. állami) finanszírozású projektről van szó, abban az esetben is ugyanaz az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...sem. Véleményünk szerint nem uniós forrásból megvalósuló projekt beszerzési tárgyai is beszerezhetők, amennyiben a meghirdetett termékkategóriákba tartoznak. Hasonlóan látjuk azon uniós projektek esetében, melyek még nem voltak ismertek a DBR felállításakor. Ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Fordított értékelés alkalmazása DBR-ben

Kérdés: A DBR második, ajánlattételi részében alkalmazható a Kbt. 81. § (4), illetve (5) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] ...igazolni a részvételi szakaszban, azonban van olyan ajánlatkérő, aki ezt nem kéri, vagy esetleg már a DBR részeseként az ajánlattevő más kategóriában is szeretne alkalmas lenni, így a második részre marad a vizsgálat. Elsősorban a fordított bírálat a DBR vonatkozásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Dinamikus beszerzési rendszer – alkalmassági követelmény

Kérdés: Ajánlatkérőként dinamikus beszerzési rendszer felállítását tervezzük több kategóriában. Szeretnénk a referenciát vizsgálni alkalmassági követelményként, de csak azokban a kategóriákban, ahol nagyobb mennyiségű beszerzésre számítunk. Ahol kisebb mennyiségű beszerzési igény várható, ott nem szeretnénk alkalmassági követelményt előírni. Önök szerint van arra lehetőség, hogy ne minden kategóriára írjunk elő referencia alkalmassági követelményt?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszert jogosult kategóriákra osztani, az adott kategóriában megvalósítandó közbeszerzések objektív jellemzői szerint. További jogszabályi követelmény, hogy kategóriára osztás esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.
1
2
3
10