Keretmegállapodás esetén alkalmazandó jogszabály

Kérdés: A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás esetén, az eljárás második szakaszában, azaz a verseny újranyitásakor az ajánlatkérőnek az eljárás megindításakor hatályos Kbt. alapján kell eljárnia, vagy a verseny újranyitása időpontjában hatályos Kbt. szerint?
Részlet a válaszából: […] Keretmegállapodás esetében az eljárást megindító felhívás feladásakor hatályos szabályok irányadók, azaz nem a verseny újranyitásakor hatályos szabályok szerint kell eljárni. Előminősítési rendszer esetében merülhet fel, hogy az egyes versenyeztetéseket rendszeren belül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Eljárás lezárulta keretmegállapodásnál

Kérdés: Keretmegállapodás esetén meddig tart az eljárás? A szerződéskötésig vagy a tájékoztató közzétételéig? (Konkrétan: a keretmegállapodás vége érdekel.)
Részlet a válaszából: […] Nagyon érdekes a kérdés, hiszen a Kbt. 131. § (1) bekezdése az eredményes közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződéssel zárja az eljárási szakaszt. Ezt azonban kiegészíti a törvény 37. § (2) bekezdése, melyre a kérdező is utal.A 131. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Két keretmegállapodásos eljárás indítása azonos beszerzési tárgyra

Kérdés: Az ajánlatkérő két keretmegállapodásos eljárást kíván kiírni azonos beszerzési tárgyra. Az egyik esetben egy ajánlattevő, a másik esetben több ajánlattevő számára. Mindezt egymást követően kívánja megoldani úgy, hogy - érvei szerint - mivel fedezet nélkül el lehet indítani az eljárást, nem okoz gondot a párhuzamos eljárás. Megteheti ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] Hasonló ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság D. 885/17/2015. számú döntésében az ajánlattevőnek adott igazat. Ugyan régebbi a döntés, de a jogkérdés majdnem azonos, és a jogszabályi környezet sem változott oly mértékben, hogy ne ugyanerre a következtetésre jutnánk a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Katalógusfrissítés alkalmazása keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Szeretnék katalógusfrissítést alkalmazni keretmegállapodásos eljárásban, amit frissítést követően megrendelésre is lehet használni. Van-e erre lehetőségem és milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...keretmegállapodásos eljárás esetében már az eljárás első részében történik ajánlattétel, így a keretmegállapodásos eljárás második részében már ez alapján az ajánlattétel alapján lehet a katalógusból válogatni (megrendelés) vagy inkább újraversenyeztetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Árlejtés alkalmazása keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárásban - a becsült érték 2,3 Mrd forint - az ajánlatkérő építési beruházás keretében licitet folytat le minden egyes újraversenyeztetés kapcsán. Jogszerű-e az eljárása, megteheti-e ezt? Az eljárás lehet 2017-es, 2018-as és 2019-es is, illetve vonatkozhat 2020-ra. Változtat-e mindez a kérdés jogi megítélésén?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben jelzett licit vélhetően elektronikus árlejtés, melyet a keretmegállapodásos eljárás második részében bonyolít le az ajánlatkérő. A keretmegállapodásos eljárás esetében az árlejtés alkalmazása a Kbt. 108. § (2) bekezdésének b) pontja alapján lehetséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása DBR-ben

Kérdés: Lehet-e keretmegállapodásos eljárást alkalmazni dinamikus beszerzési rendszerben?
Részlet a válaszából: […] ...feszeget, amelyet széles körben alkalmaznak az Európai Unióban, elsősorban az olasz, finn és svéd nagyobb beszerző szervezetek. A keretmegállapodásos eljárás és a dinamikus beszerzési rendszer ugyanis nem eljárástípusok, hanem beszerzési technikák, melyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Eltérő értékelési szempontok keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Mi az indoka annak, hogy a keretmegállapodásos eljárás dokumentumában az újraversenyeztetést az ajánlatkérő az árak alapján képzeli el úgy, hogy közben az eljárást megindító felhívásban a legjobb ár/érték arány szerepelt? Mennyiben támadható ez az előírás abban az esetben, ha akkor nem vettük még észre az előbbieket, amikor a keretmegállapodásos eljárás első részében indultunk?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. az alábbiak szerint biztosítja annak lehetőségét, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részében az ajánlatkérő eltérő értékelési szempontokat alkalmazzon, mint az eljárást megindító felhívásban. Amennyiben esetünkben az ajánlatkérő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Irányadó ajánlat keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Tehet-e rosszabb ajánlatot az újraversenyeztetés során az ajánlattevő, vagy egyre csak jobbat vagy azonosat?
Részlet a válaszából: […] ...csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.Ez azt jelenti, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében adott ajánlat az irányadó, melynél rosszabb, a későbbi elektronikus katalógusban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Későbbi csatlakozás lehetősége keretmegállapodáshoz

Kérdés: Egy előadáson hallottuk, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében a keretmegállapodásos eljárások esetében a csatlakozó szervezetek a későbbiekben már nem csatlakozhatnak, sőt már az eljárás megkezdésekor meg kell adni, milyen értékben kívánnak beszerezni például egy központi beszerző szervezet keretmegállapodásából. (Az ügy számát nem ismerjük, de ez alapján talán beazonosítható.)
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió Bírósága valóban hozott egy igen meglepő döntést, mely komoly hatással lehet a későbbiekben az európai központi beszerző szervezetekre. A C-2016/17. számú döntés a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető.Lényege, hogy valamely ajánlatkérő szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Közzétételi kötelezettség keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által lefolytatott keretmegállapodásos eljárások második részét (közvetlen megrendelés vagy versenyújranyitás) az ajánlatkérő a KEF elektronikus rendszerén belül folytatja le. Ezt követően van-e az ajánlatkérőnek közzétételi kötelezettsége az EKR-en vagy a CORE szerződés-nyilvántartón belül is?
Részlet a válaszából: […] ...keretmegállapodásos eljárással kapcsolatban negyedévente van közzétételi kötelezettsége az ajánlatkérőnek. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, úgy egyenként kell minden tájékoztatót közzétennie a Kbt. alábbi szabálya szerint.Az ajánlatkérő a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 13.
1
2