Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott keretmegállapodásos eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Két keretmegállapodásos eljárás indítása azonos beszerzési tárgyra

Kérdés: Az ajánlatkérő két keretmegállapodásos eljárást kíván kiírni azonos beszerzési tárgyra. Az egyik esetben egy ajánlattevő, a másik esetben több ajánlattevő számára. Mindezt egymást követően kívánja megoldani úgy, hogy - érvei szerint - mivel fedezet nélkül el lehet indítani az eljárást, nem okoz gondot a párhuzamos eljárás. Megteheti ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]hatályban egyidőben két keretmegállapodás, különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a korábbi keretmegállapodásokat a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint kötötte meg két ajánlattevővel, míg az újabb keretmegállapodásokat a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötné meg egy ajánlattevővel. Az ajánlatkérő a két, egyidőben hatályos keretmegállapodás esetén olyan helyzetbe kerülne, amely a verseny tisztaságának sérelme nélkül nem kezelhető, ugyanis az ajánlatkérő választhatna a két keretmegállapodás közül, az egyik keretmegállapodás választása esetén két ajánlattevő versenyezne a közbeszerzés elnyeréséért, a másik keretmegállapodás választása esetén viszont attól az egy ajánlattevőtől rendelné meg az ajánlatkérő közvetlenül a készítményeket, amellyel a keretmegállapodást megkötötte."Ugyan a Kbt. 104. §-ának (7) bekezdése lehetővé teszi új eljárás megindítását egy, az ajánlatkérő számára előnytelen keretmegállapodást követően a verseny hiánya miatt, ez azonban nem a fenti esetre vonatkozik, amikor két keretmegállapodást is hatályban kíván tartani az ajánlatkérő.Az előző bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint az ajánlatkérő nem köteles beszerzését a keretmegállapodás alapján megvalósítani, különösen a több évre kötött keretmegállapodás esetében, vagy ha a keretmegállapodást kötött ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az új eljárást megindító felhívásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4652

2. találat: Katalógusfrissítés alkalmazása keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Szeretnék katalógusfrissítést alkalmazni keretmegállapodásos eljárásban, amit frissítést követően megrendelésre is lehet használni. Van-e erre lehetőségem és milyen módon?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodás megkötésére kerül sor, az ajánlatkérő, rendelkezhet úgy, hogy a verseny egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása frissített katalógusok alapján történjen.A frissítés részletszabályait rögzíti a (6) bekezdés, melynek értelmében teljesen új katalógust kér az ajánlatkérő vagy az eredeti katalógusban lévő adatok frissítését, amelyből a későbbiekben az ajánlatkérő válogat. Központi beszerző szervezet esetében ugyanezt intézményi hatáskörbe sorolhatja a központi beszerző szerv.A Kbt. 109. §-ának (6) bekezdése értelmében az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:-felhívja az ajánlattevőket, hogy az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat, a termékcsere (14) bekezdésben meghatározott elő­írásainak megfelelően töltsék fel új termékeiket; vagy-értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek - a) és b) pontok.Mivel a frissítés vagy új katalógus biztosítása nem magától értetődő, sőt számtalan technikai, formátumkérdés merülhet fel, ezért különösen fontos a közbeszerzési dokumentumokban való minél pontosabb rögzítés.A 109. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek a (6) bekezdés szerinti módszer vagy módszerek alkalmazását fel kell tüntetnie a keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumokban.A verseny újranyitása esetében pontosan kell ismerniük az ajánlattevőknek azt az időpontot, amikorra frissíteniük kell a katalógust, hogy az új adatokra az ajánlati kötöttség beállhasson. Az információgyűjtést követően a bevásárlókosarat vissza kell mutatni az ajánlattevőnek, aki/amely megerősíti azt, vagy hibajavítást kezdeményez. Visszajelzés hiányában beáll az ajánlati kötöttség két munkanap után.A 109. § (8) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő a (6) bekezdés b) pontjának megfelelően egyes közbeszerzések tekintetében újranyitja a versenyt, az információgyűjtés megkezdése előtt megfelelő időben értesíti az ajánlattevőket arról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4598

3. találat: Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása DBR-ben

Kérdés: Lehet-e keretmegállapodásos eljárást alkalmazni dinamikus beszerzési rendszerben?
Részlet a válaszból: […]partnerek számától. A második rész leginkább egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz hasonlítható, azaz az egyes eljárási cselekmények sora azonos jogintézményeket követ, a beszerzési módszer tehát szélesebb körben ad lehetőséget az eljárási cselekmények alkalmazására. A dinamikus beszerzési rendszer ehhez képest részvételi szakasszal indul, majd a második részében történik az újraversenyeztetés. Mintha a meghívásos eljárás második része ismétlődne többször a DBR fennállása alatt, miközben új szereplők is beléphetnek a versenyző gazdasági szereplők közé.A DBR első részében így nincs meghatározott ár, melynél magasabbat nem lehet adni újraversenyeztetés során. Ez az egyik legkomolyabb korlátja a keretmegállapodásos eljárásnak, ahol ez a korlát fennáll, továbbá nem léphetnek új szereplők a rendszerbe. A kettő ötvözete a dinamikus beszerzési rendszerbe ágyazott keretmegállapodásos eljárás. Előnye, hogy a DBR-be lehet jelentkezni bármikor, amikor azonban a keretmegállapodásos eljárás versenyeztetésre kerül, akkor a DBR-ben lévő résztvevők tudnak versenyezni. Az eljárás eredményeként pedig lehetőség van például a keretmegállapodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4567

4. találat: Árlejtés alkalmazása keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárásban - a becsült érték 2,3 Mrd forint - az ajánlatkérő építési beruházás keretében licitet folytat le minden egyes újraversenyeztetés kapcsán. Jogszerű-e az eljárása, megteheti-e ezt? Az eljárás lehet 2017-es, 2018-as és 2019-es is, illetve vonatkozhat 2020-ra. Változtat-e mindez a kérdés jogi megítélésén?
Részlet a válaszból: […]esetében ezt nem teszi lehetővé. Hiába a keretmegállapodásos eljárás megengedő szabálya, mindezt beszerzési tárgy vonatkozásában leszűkíti az ajánlatkérő, mely szabály 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is azonos volt. Mindez nem irányelvi előírás, hanem a magyar jogalkotó szűkítette le az árlejtés alkalmazását, melyre az európai szabályok lehetőséget adnak.Az előző bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen jelezte, a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet az alábbi esetekben: (...) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4566

5. találat: Irányadó ajánlat keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Tehet-e rosszabb ajánlatot az újraversenyeztetés során az ajánlattevő, vagy egyre csak jobbat vagy azonosat?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.Ez azt jelenti, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében adott ajánlat az irányadó, melynél rosszabb, a későbbi elektronikus katalógusban történő ajánlattétel újraversenyeztetés alapján sem módosítható oly módon, hogy az kedvezőtlenebb
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4437

6. találat: Eltérő értékelési szempontok keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Mi az indoka annak, hogy a keretmegállapodásos eljárás dokumentumában az újraversenyeztetést az ajánlatkérő az árak alapján képzeli el úgy, hogy közben az eljárást megindító felhívásban a legjobb ár/érték arány szerepelt? Mennyiben támadható ez az előírás abban az esetben, ha akkor nem vettük még észre az előbbieket, amikor a keretmegállapodásos eljárás első részében indultunk?
Részlet a válaszból: […]eljárási dokumentumok részévé tette azt az információt, mely szerint az újraversenyeztetés során milyen értékelési szempont szerint fogja a legjobb ajánlatot kiválasztani, úgy ezt a Kbt. 105. §-ának (4) bekezdésével összhangban tette, melyet nem érdemes jogorvoslati eljárásban megtámadni.A Kbt. fentiekben hivatkozott 105. §-ának (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő akkor alkalmazhat a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól eltérő értékelési szempontokat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4436

7. találat: Későbbi csatlakozás lehetősége keretmegállapodáshoz

Kérdés: Egy előadáson hallottuk, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében a keretmegállapodásos eljárások esetében a csatlakozó szervezetek a későbbiekben már nem csatlakozhatnak, sőt már az eljárás megkezdésekor meg kell adni, milyen értékben kívánnak beszerezni például egy központi beszerző szervezet keretmegállapodásából. (Az ügy számát nem ismerjük, de ez alapján talán beazonosítható.)
Részlet a válaszból: […]átláthatóság követelményét tiszteletben tartják. "Kizárt, hogy az említett keretmegállapodás aláírásában részt nem vevő ajánlatkérő szervek ne határozzák meg a szolgáltatások azon mennyiségét, amely az e megállapodás végrehajtása során kötött szerződések megkötésekor kérhető, vagy hogy azt az általános szükségleteikre való hivatkozással határozzák meg, mivel ellenkező esetben megsértenék az átláthatóság elvét és az említett keretmegállapodás megkötésében érdekelt gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód elvét."A fentiek valóban azt jelentik, hogy noha a keretmegállapodásban eredetileg részes ajánlatkérő szervre csak gondossági kötelem terjed ki, amikor az egyes később odaítélendő szerződések értékének és gyakoriságának meghatározásáról van szó, ezen ajánlatkérő szervnek kötelezően meg kell határoznia azt az összértéket, amelybe a későbbi szerződések illeszkedhetnek. Meg kell tehát határozni a későbbiekben a keretmegállapodás alapján újraversenyeztető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4425

8. találat: Közzétételi kötelezettség keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által lefolytatott keretmegállapodásos eljárások második részét (közvetlen megrendelés vagy versenyújranyitás) az ajánlatkérő a KEF elektronikus rendszerén belül folytatja le. Ezt követően van-e az ajánlatkérőnek közzétételi kötelezettsége az EKR-en vagy a CORE szerződés-nyilvántartón belül is?
Részlet a válaszból: […]szabálya szerint.Az ajánlatkérő a (2) bekezdéstől eltérően az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén a keretmegállapodás alapján, vagy a dinamikus beszerzési rendszer keretében kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a megelőző negyedév során kötött szerződésekről a naptári negyedév utolsó napját követő tíz munkanapon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4308

9. találat: Kbt. 104. § (3) bekezdésének értelmezése

Kérdés: Mit jelent a Kbt. 104. §-ának (3) bekezdése, milyen eltérő beszerzési módra utal?
Részlet a válaszból: […]megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósításra kerülhet a keretmegállapodásos eljárás második részében. Az alábbi rendelkezés szerinti három lehetőség közül kell az ajánlatkérőnek választania az eljárás előkészítése során.Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján - ideértve azt az esetet is, ha az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányult, azonban az egyedüli érvényes ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére - az adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet:- ha a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján;- ha a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, az a) pont szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendeléssel vagy a c) pont szerinti írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel;- ha a keretmegállapodás nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel - Kbt. 105. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai.A Kbt. 105. §-ának (2) bekezdése háromféle lehetőséget sorol fel az ajánlatkérő számára, amilyen módon a több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósításra kerülhet a keretmegállapodásos eljárás második részében. Az alábbi rendelkezés szerinti három lehetőség közül kell az ajánlatkérőnek választania az eljárás előkészítése során.A több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet:- ha a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, a keretmegállapodásban foglalt objektív szempontok szerint kiválasztott ajánlattevő(k)től;- ha a keretmegállapodás az annak alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4246

10. találat: Kapacitást biztosító szervezet bevonása keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárásban milyen módon kell bevonni a kapacitást biztosító szervezetet?
Részlet a válaszból: […]elfogadható azon jogértelmezés, mely szerint a keretmegállapodásos eljárás második részében kötött esetlegesen több szerződés teljesítése során csupán egy esetben elegendő bevonni az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, hisz a szerződés teljesítésére való alkalmasságát éppen a gazdasági szereplő kapacitásának bevonásával igazolta, s az ajánlati kötöttsége is olyan teljesítés vonatkozásában állt be, mely az adott gazdasági szereplők alvállalkozói bevonását feltételezi."A jogorvoslati fórum részletesen levezeti indokolásában a kötelezettség fennállásával kapcsolatos jogszabályi előírásokat, mely ugyan a korábbi Kbt.-re utal, valójában következtetése a jelenlegi szabályozásai környezetben is releváns. A hatályos Kbt. értelmében is majd a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A szabályozás nevesíti azt az esetet, mikor a bevonás elmaradhat, de ebben a helyzetben is kötelező az ajánlattevőnek mással helyettesíteni a korábbiakban kapacitást biztosító szervezeti státuszban bevont gazdasági szereplőt.A Kbt. előzőekben hivatkozott 138. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4213