Keretszerződés módosítása

Kérdés: Három évre szóló árubeszerzési keretszerződést kötöttünk, amelyben a keretösszeget 65 millió Ft-ban határoztuk meg. A keretösszeg tartalmaz 15% opciós keretet a 65 millió Ft-on belül, amelyre nem vállaltunk lehívási kötelezettséget. Az elmúlt 2 év inflációs hatásai miatt, a keretszerződésben alkalmazott árkövetési metódus miatt az egységárak oly mértékben megemelkedtek, hogy a keretösszegből már csak 3 millió Ft áll rendelkezésre. Jelenleg egy 8 millió Ft-os beszerzési igényünk van, ezt hogyan valósíthatjuk meg? Szerződésmódosításra esetleg van lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez."A hivatkozott rendelkezések alapján a keretszerződés keretösszege megemelhető oly módon, hogy az ne érje el a 10%-ot, hiszen a szerződés egyéb feltételei nem változnak meg, és így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Becsült érték meghatározása a keretmegállapodás második részében

Kérdés: Költségvetési szervként két évre szóló keretmegállapodást kötöttünk tavaly év végén, a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján. A keretmegállapodásban a keretmegállapodás keretösszegét is meghatároztuk. Az egyes közbeszerzések során szükség van arra, hogy a beszerzés becsült értékét is megadjuk?
Részlet a válaszából: […] ...b) pont szerinti keretmegállapodás esetén az ajánlatkérőként szerződő fél a beszerzéseit a keretmegállapodás időtartama alatt, a keretösszeg mértékéig és az előirányzott teljes mennyiséget meg nem haladóan valósíthatja meg. A keretmegállapodás alapján - amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

DBR egyedi szerződésének módosítása

Kérdés: Módosíthatom-e a dinamikus beszerzési rendszer egyedi szerződését?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsán a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti viszonyítási alap az egyedi szerződés eredeti értéke, nem pedig a keretmegállapodás keretösszege."Mivel a dinamikus beszerzési rendszer esetében a keretösszeg nem értelmezhető, így véleményünk szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Termékenként eltérő, de átlagban 10%-os de minimis módosítás keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásban 10%-os de minimis módosítás történik a teljes keretösszegre. Van-e arra lehetőség, hogy ez a módosítás egyes termékeket, melyek a keretmegállapodás részei, kevesebb, míg más termékeket több mint 10%-os mértékben érintsenek úgy, hogy az átlagos változás értékben 10% lesz?
Részlet a válaszából: […] ...valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2022. június 9.) – szerint keretmegállapodás esetén lehetőség van a keretösszeg de minimis jogalapon történő emelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint. Ugyanakkor a 141....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Becsült érték meghatározása a 44/2022. kormányrendelet szerint

Kérdés: 2022. január 1-jén hatályba lépett a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet 1. § (1) bekezdése által rögzített becsült érték az eljárás becsült értékét vagy az egybeszámított becsült értéket jelenti? Például: iskolaépület felújításának becsült értéke 332 millió forint, az egybeszámított érték: 787 millió forint. Kell-e az eljárásban alkalmazni a 322/2015. kormányrendelet 34/A. § (2)-(3) és a 27. § (1) bekezdéseit?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezései nem alkalmazandók a kérdésben jelzett beszerzés vonatkozásában. Hasonló megítélés alá esik egy keretmeg­állapodás keretösszege, vagy egy dinamikus beszerzési rendszer becsült értéke, hiszen itt nem az egyedi beszerzések értékét, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Fedezetemelés lehetősége a megadott keretösszeget meghaladó ajánlati árak esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzésnél az ajánlati felhívásban előírta, hogy keretszerződést köt a felhívásban meghatározott keretösszeg erejéig, és a megadott mennyiségek csak tájékoztató jellegű mennyiségek. A bontási jegyzőkönyv szerint a beérkezett ajánlati árak az előírt keretösszeget meghaladják. Ebben az esetben fedezetemelés szükséges ahhoz, hogy az eljárás eredményes legyen, vagy az ajánlatkérő megkötheti a szerződést a felhívásban megadott keretösszegre?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő legfeljebb a beszerzésre kerülő termékek vonatkozásában értheti. A fedezetemelés akkor megoldás, ha az ajánlatkérő nem keretösszegre írja ki a közbeszerzési eljárást. Abban az esetben az ajánlatkérőnek van lehetősége utólag pótfedezetet kérni, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Keretmennyiség/keretösszeg kötelező meghatározása keretmegállapodásnál

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a keretmegállapodásnak csak a becsült értéke kerüljön meghatározásra, de a keretmennyiség/keretösszeg ne?
Részlet a válaszából: […] ...értékét, és e határ elérésekor az említett keretmegállapodás minden joghatását elveszti.Azaz a keretmegállapodás időtartamának és keretösszegének megállapítása elegendő, azonban utóbbitól nem tekinthet el az ajánlatkérő az eljárás előkészítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Opciógyakorlás minősítése

Kérdés: A Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja szerint minden esetben szerződésmódosításnak minősül-e a szerződésben rögzített opcionális mennyiség/keretösszeg lehívása? Az opció gyakorlásának valamennyi feltétele, mennyisége/összege a szerződésben rögzítésre került. Tekintettel arra, hogy az említett rendelkezés módosításról, illetve módosulásról is szól, további kérdésünk, hogy az opció gyakorlása módosításnak vagy módosulásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjában olyan esetet sorol a szerződésmódosítás keretébe, mely praktikusan nem igényli a szerződés aktív módosítását. Ezt erősíti a 141. § (7) bekezdése is, amikor az a) pont szerinti módosításról nem írja elő hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Keretösszeg növelése keretmegállapodásban

Kérdés: Növelhető-e a keretmegállapodás keretösszege? Van-e ennek korlátja, illetve a Kbt. 104. §-ának (8) bekezdése nem akadályozza ezt?
Részlet a válaszából: […] ...évi 81. szám; 2017. május 19.) kifejezetten utal a fenti kérdésre az alábbiak szerint:"Keretmegállapodás esetén szintén lehetőség van a keretösszeg de minimis jogalapon történő emelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint. Emellett a feleknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Fedezet közlésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzésre és szolgáltatásmegrendelésre keretszerződéseket kíván kötni. A közbeszerzési eljárás becsült értékeként a szerződés keretösszegét jelölik meg. Az ajánlatkérő az ajánlati árat egy egységre (darabra, km-re, óradíjra stb.) vonatkozóan kéri. Véleményük szerint jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet egy egységre vonatkozóan közli?
Részlet a válaszából: […] ...egységárat kér megadni az ajánlatban (ezt megteheti), meg kell határoznia azt is, hogy a keretszerződést milyen mennyiségre, illetve milyen keretösszegre kívánja megkötni. Mennyiségi meghatározás esetén az egységár és a mennyiség szorzata fogja megadni a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.
1
2
3