Bejelentés alakszerűsége

Kérdés: A törvény hatálya alá bejelentésnek, ha mást jelentek be, van-e kötelező formája?
Részlet a válaszából: […] ...azonban javasoljuk, hogy az alábbi információkattartalmazza a levél:– Közbeszerzések Tanácsa; 1024 Budapest, Margit krt. 85.; – a XY Kht. ezúton bejelenti a Közbeszerzések TanácsánakKbt. hatálya alá tartozását a Kbt. 18. §-a értelmében;– szervezet neve: XY Kht...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Központi költségvetési szerv mentesülése a közbeszerzés kötelezettsége alól

Kérdés: Központi költségvetési szerv a minisztériumához tartozó kht.-val közbeszerzés alá esik-e akkor, ha az egyéb feltételnek megfelel? (A tulajdon a minisztériumé 100 százalékban, a kht. bevétele is csak onnan származik.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán a Kbt. 2/A §-át kell megvizsgálni. Ahivatkozott rendelkezés szerint, amennyiben az egyéb törvényi feltételek azajánlatkérő és a 100 százalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szerv közöttfennállnak, akkor a kettőjük közötti megállapodás nem minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Közhasznú társaság beszerzései értékének kezelése

Kérdés: A közhasznú társaságok a Kbt. 22. § (1) bekezdésének i) pontja alapján tartoznak a Kbt. hatálya alá. Kérdésünk, hogy összevontan kell-e az alap- és a vállalkozási tevékenység beszerzéseinek értékét kezelni, miután a vállalkozási tevékenységeknél megkötött visszterhes szerződésben a kht.-k nem megrendelők, hanem vállalkozók, figyelemmel arra is, hogy a Khsz-tv. 18. §-ának (1) bekezdése értelmében a közhasznú társaságoknak a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeiket és ráfordításaikat elkülönítetten kell nyilvántartaniuk? (A közbeszerzés tárgyát sok esetben a kht.-k a hivatkozott alaptevékenységükhöz és a vállalkozási tevékenységükhöz egyaránt használják, de a beszerzés természetben osztható, és a számviteli nyilvántartás szerint is elkülönül.)
Részlet a válaszából: […] ...ellátásához foganatosít beszerzéseket a közhasznútársaság. A visszterhes szerződés megkötése és a beszerzés tárgyi, valamint aKht. alanyi hatálya keletkezteti ugyanis együttesen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 2.

Intézet által alapított közhasznú társaság megítélése

Kérdés: Hogyan kell kezelni az intézet által alapított közhasznú társaságot, ha beszerzése az egyéves időszak alatt meghaladja a 2 millió forintot (például karbantartói munka megrendelése esetén)?
Részlet a válaszából: […] ...ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezetfelett meghatározó befolyást képes gyakorolni. Tehát ebben az esetben a sajátkht.-nak is közbeszerzést kell lefolytatnia, amennyiben karbantartásiszolgáltatás beszerzéséről van szó. Azonban ha a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.

Közútkezelő kht. jogosultsága

Kérdés: "Szennyvízcsatorna-építés úthelyreállítással" – építési beruházás esetén az országos közúthálózatot érintő munka esetén a Közútkezelő Kht. kikötheti-e, hogy az úthelyreállítást Közl-tv. adta lehetőségre hivatkozva csak ő végezheti?
Részlet a válaszából: […] A Közl-tv. 8. §-ának (1) bekezdése sorolja fel a közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatokat, amelyek a következők: a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése; a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 23.

Közérdekű tevékenység

Kérdés: A közbeszerzés tekintetében mi minősül közérdekű tevékenységnek?
Részlet a válaszából: […] ...16. pontja) külön kitér az ún. közérdekű tevékenység meghatározására. A rendelkezés értelmében közérdekű tevékenység a Kht. szerinti közhasznú tevékenység vagy egyéb közérdekű szükségletek kielégítését szolgáló, illetve közszolgálati tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.