Határidők számítása kiegészítő tájékoztatás esetében

Kérdés: A Kbt. 48. § (3) bekezdése a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás nyújtására és kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is alkalmazandó? Azaz amennyiben a válaszadási, illetve kérdezési határidő pl. vasárnap jár le, úgy a hétfői nap lesz a válaszadás, illetve kérdezés határideje?
Részlet a válaszából: […] A jogszabályi rendelkezések összhangját nehéz megteremteni abban az esetben, amikor tudjuk, hogy minden esetben sérül valamely fél joga, miközben kevesebb idő nem állhat rendelkezésére a jelentkezőnek, az ajánlattevőnek, mint a jogszabályban meghatározott kérdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kiegészítő tájékoztatás határideje

Kérdés: Többrészes eljárásban egy másik rész kapcsán valaki megkérdezte a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidőket. Amit az ajánlatkérő a másik részben mondott, azt vehetjük készpénznek, vagy külön meg kell nekünk is kérdezni a másik résznél?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidők valóban nem minden esetben egyértelműek, hiszen maga a jogszabály is esetenként az ajánlatkérőre és az ajánlattevőre bízza ennek eldöntését. Erre jó példa a kiegészítő tájékoztatás uniós és nemzeti szabálya is. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

A kiegészítő tájékoztatás észszerű határideje

Kérdés: A DBR-ben vannak olyan ajánlattételi szakaszaink, melyekben 10 nap az ajánlattételi határidő, ahol esetünkben az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapig kérdezhetnek az ajánlattevők, mi pedig a 3. munkanapig válaszolunk. Ezt fokozatosan alakítottuk ki, jellemzően ezt alkalmazzuk. De milyen szabályok alkalmazása megengedett, helyes, ha hosszabb az ajánlattételi határidő?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az észszerű határidő az irányadó ebben az esetben. Valójában a kérdés az, hogy ez hátrányos helyzetbe hozza-e az ajánlattevőket, amennyiben új információhoz jutnak, és emiatt nem fognak tudni időben reagálni. Ha ez nem áll fenn, nem a beszerzési tárgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Válasz megtagadása elkésett, kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérelem esetén

Kérdés: Megtagadhatja-e az ajánlatkérő jogszerűen azon kérdések megválaszolását, amelyeket az ajánlattevő határidőn túl tett ugyan fel, de a megfelelő ajánlattételhez szükséges releváns információk megszerzésére vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján feltételezhető, hogy az ajánlattevők egyike kiegészítő tájékoztatást kért az ajánlatkérőtől, ezt azonban elkésetten tette. A kiegészítő tájékoztatás a hatályos közbeszerzési törvény 3. § 21. pontja szerint ún. közbeszerzési dokumentum, ami azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Kiegészítő tájékoztatás késedelmes megadása, elmaradása

Kérdés: Milyen jogsértést kell abban az esetben támadni, ha az ajánlatkérő nem hajlandó időben megadni a kiegészítő tájékoztatást, pontosabban elképzelhető, hogy egyáltalán nem adja meg?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok nem adják meg azt a határidőt, amelyen belül az ajánlatkérőnek válaszolnia kell. A határidők arra az esetre vonatkoznak, ha az ajánlati vagy részvételi határidő lejártát megelőzően legkésőbb kell megadni a választ a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Ajánlattételi határidő meghosszabbításának időpontja a közbeszerzési dokumentumok változtatása esetén

Kérdés: Jól értelmezem, hogy a Kbt. 52. §-a nem tartalmaz időre vonatkozó szabályt, azaz ha változtatok a közbeszerzési dokumentumokon, akkor köteles vagyok meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, de nem a kiegészítő tájékoztatás kiküldésével egy időben? Attól tartok, egyre több kiegészítő tájékoztatást fognak indukálni a válaszok, emiatt a határidők is folyamatosan, akár többször is módosulni fognak.
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőtől elvárható, hogy minél hamarabb válaszolja meg a beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérdéseket, ugyanakkor a jogszabály valóban nem állapít meg pontos határidőt a kérdés megválaszolására vonatkozóan. Mivel az ajánlatkérő köteles határidőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 6.

Kiegészítő tájékoztatás határidejének megváltoztathatósága

Kérdés: Változtathatunk-e – az ajánlattevők szempontjából kedvezőbben – a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó Kbt.-beli határidőkön? Ha igen, akkor ezt már a felhívásban jeleznünk kell, vagy elég a dokumentációban?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 45. §-a tartalmazza.A rendelkezések szerint a Kbt. a válaszadási határidők legkésőbbi időpontját állapítja meg egyes eljárási fajtákban. A jogszabályi határidőkhöz képest az ajánlatkérőnek nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Kiegészítő tájékoztatás benyújtási határidejének meghosszabbíthatósága

Kérdés: A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtására megadott törvényi határidőt meghosszabbíthatjuk ajánlatkérőként?
Részlet a válaszából: […] Igen, erre egyértelműen lehetőséget ad a Kbt. Megadja azt a határnapot a részvételi vagy ajánlati, ajánlattételi határidőtől visszafelé számítva, amíg arra választ kell adni.A törvény 45. §-ának (2) bekezdése értelmében a kiegészítő tájékoztatást a kérés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Kiegészítő tájékoztatás "több részletben"

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő "több részletben" válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseket? Ha igen, mi ennek a technikája?
Részlet a válaszából: […] Igen, nem kötelező egyszerre megválaszolni a kérdéseket, aKbt. csak a legutolsó válasz időpontját határolja be, például nyílt eljárásesetében az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 6. napon. Addigtehát tetszőleges sorrendben válaszolhatja meg a kérdéseket az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Kiegészítő tájékoztatás határideje többszakaszos eljárásban

Kérdés: A többszakaszos eljárások ajánlattételi szakaszában mi a kiegészítő tájékoztató kérésének és a válaszadásnak a határideje, különös tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő több esetben csak úgy van meghatározva, hogy az ajánlatadáshoz elegendő idő álljon rendelkezésre, a különös eljárásokban pedig a határidő 10 napra is lerövidíthető?
Részlet a válaszából: […] A kétszakaszos eljárások szabályai között valóban hiányosságvan abban a tekintetben, hogy a szabályok csak a részvételi szakaszra vonatkozóanhatározzák meg a kiegészítő tájékoztatás megkérésének és a válaszadásnak ahatáridejét. Az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.
1
2