Határidő-hosszabbítás kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem esetén

Kérdés: A kiegészítő tájékoztatáskérést a határidő előtt adtuk be. Az ajánlatkérő arra hivatkozik, hogy elkésett, de véleményünk szerint a hivatkozott Kbt. 114. § (6) bekezdése arra adna lehetőséget, hogy az ajánlatkérő élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Vajon miért nem hosszabbított az ajánlatkérő határidőt?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek észszerű határidőben kell megadnia válaszát, hogy az ajánlattevők még reagálni tudjanak arra ajánlatuk összeállítása során. Amennyiben a kérdésre adott válasz eredményeként szükségessé válik az eljárási dokumentumok módosítása, úgy annak is van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Elkésett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeknek?
Részlet a válaszából: […] Ha az ajánlatkérő nem kíván válaszolni az érintett kérdésekre, lehetősége van azokat figyelmen kívül hagyni.A Kbt. 45. §-ának (3) bekezdése szerint ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Elkésett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek "sorsa"

Kérdés: Mit tehet az ajánlatkérő a késve érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekkel?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem relevánselemet tartalmaz, amelyről az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy érdemes azajánlattételi határidő hosszabbításával megválaszolni azt, akkor alkalmazhatjaa Kbt. 56. §-ának (3) bekezdését az alábbiak szerint.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.