Kiegészítő tájékoztatás határideje

Kérdés: Többrészes eljárásban egy másik rész kapcsán valaki megkérdezte a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidőket. Amit az ajánlatkérő a másik részben mondott, azt vehetjük készpénznek, vagy külön meg kell nekünk is kérdezni a másik résznél?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidők valóban nem minden esetben egyértelműek, hiszen maga a jogszabály is esetenként az ajánlatkérőre és az ajánlattevőre bízza ennek eldöntését. Erre jó példa a kiegészítő tájékoztatás uniós és nemzeti szabálya is. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Ajánlatot nem tevő gazdasági szereplő ügyfélképessége jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban megismételte az eljárási dokumentum tartalmát, majd az egyik gazdasági szereplő, aki egyébként nem tett ajánlatot, a tájékoztatás megadásától számított 15 napon belül indított jogorvoslati eljárást. Nyílt eljárásról beszélünk, már túl vagyunk az ajánlattételen. Van-e ügyfélképessége ebben az esetben annak a gazdasági szereplőnek, aki nem is tett ajánlatot, csak kérdezett?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a jogorvoslati eljárás kérelemre indul, úgy azt az kezdeményezheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a Kbt.-be ütköző tevékenység sérti vagy veszélyezteti. A Kbt. 148. §-ának (1) bekezdése értelmében tehát akár olyan gazdasági szereplő is kezdeményezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Kbt. rendelkezéseinek értelmezése kiegészítő tájékoztatás keretében

Kérdés: Van-e lehetőségem arra, hogy a közbeszerzési törvény egyes, ajánlattételt érintő rendelkezéseinek értelmezésében az ajánlatkérőhöz forduljak?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben az értelmezési kérdést is kiegészítő tájékoztatás keretein belül érdemes feltenni. Ennek azért van relevanciája, mert akkor a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidőket kell egyértelműen az ajánlattevőnek is betartania. Ha általában a tárgyalásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Kiegészítő tájékoztatás honlapon

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást közvetlenül nem küldi meg ajánlattevőknek, hanem a válaszokat a holnapján teszi közzé? Ha igen, ezt milyen formában kell tudatnia az ajánlattevőkkel?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a Kbt. azt írjaelő, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal kellmegkérni, és azt legkésőbb 6 nappal kell megadnia az ajánlatkérőnek.A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos legfontosabbszabály, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Szűkített újraértelmezés lehetősége

Kérdés: Korábban már értelmezett dokumentációs részt, jogokat újraértelmezni lehet-e szűkebb módon? Például "felújítás" - értelmeztük - visszaléptek (konyha és étterem üzemeltetése kiírásban)?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a értelmébenértelmező tájékoztatásnak minősül. Az említett jogszabályhely alapján azajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és adokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.