Kiegészítő tájékoztatások ellentmondásossága

Kérdés: Informatikai eszközök beszerzésére uniós közbeszerzési eljárást folytattunk le. A 2. helyezett ajánlattevő jogorvoslatot kezdeményezett a nyertesre vonatkozó döntés ellen, amelyben arra hivatkozott, hogy az eszközök műszaki paraméterei meghatározása kapcsán az eljárásban kiegészítő tájékoztatást kért, és az abban foglaltak szerint tette meg ajánlatát. Az eljárásban két alkalommal került sor kiegészítő tájékoztatás nyújtására, és most észleltük, hogy a 2. alkalommal adott tájékoztatás tartalma részben eltért az 1. tájékoztatástól. Visszavonhatjuk a jogorvoslati eljárásban a 2. tájékoztatást? Milyen következményekkel számolhatunk?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárás szabályai szerint a nyertesre vonatkozó döntés az eljárás lezárását jelenti, az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) és (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket (minden ajánlattevőt egyidejűleg) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Kiegészítő tájékoztatás határideje

Kérdés: Többrészes eljárásban egy másik rész kapcsán valaki megkérdezte a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidőket. Amit az ajánlatkérő a másik részben mondott, azt vehetjük készpénznek, vagy külön meg kell nekünk is kérdezni a másik résznél?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidők valóban nem minden esetben egyértelműek, hiszen maga a jogszabály is esetenként az ajánlatkérőre és az ajánlattevőre bízza ennek eldöntését. Erre jó példa a kiegészítő tájékoztatás uniós és nemzeti szabálya is. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Ajánlatot nem tevő gazdasági szereplő ügyfélképessége jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban megismételte az eljárási dokumentum tartalmát, majd az egyik gazdasági szereplő, aki egyébként nem tett ajánlatot, a tájékoztatás megadásától számított 15 napon belül indított jogorvoslati eljárást. Nyílt eljárásról beszélünk, már túl vagyunk az ajánlattételen. Van-e ügyfélképessége ebben az esetben annak a gazdasági szereplőnek, aki nem is tett ajánlatot, csak kérdezett?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a jogorvoslati eljárás kérelemre indul, úgy azt az kezdeményezheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a Kbt.-be ütköző tevékenység sérti vagy veszélyezteti. A Kbt. 148. §-ának (1) bekezdése értelmében tehát akár olyan gazdasági szereplő is kezdeményezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Kbt. rendelkezéseinek értelmezése kiegészítő tájékoztatás keretében

Kérdés: Van-e lehetőségem arra, hogy a közbeszerzési törvény egyes, ajánlattételt érintő rendelkezéseinek értelmezésében az ajánlatkérőhöz forduljak?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben az értelmezési kérdést is kiegészítő tájékoztatás keretein belül érdemes feltenni. Ennek azért van relevanciája, mert akkor a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó határidőket kell egyértelműen az ajánlattevőnek is betartania. Ha általában a tárgyalásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Kiegészítő tájékoztatás honlapon

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást közvetlenül nem küldi meg ajánlattevőknek, hanem a válaszokat a holnapján teszi közzé? Ha igen, ezt milyen formában kell tudatnia az ajánlattevőkkel?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a Kbt. azt írjaelő, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal kellmegkérni, és azt legkésőbb 6 nappal kell megadnia az ajánlatkérőnek.A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos legfontosabbszabály, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Szűkített újraértelmezés lehetősége

Kérdés: Korábban már értelmezett dokumentációs részt, jogokat újraértelmezni lehet-e szűkebb módon? Például "felújítás" – értelmeztük – visszaléptek (konyha és étterem üzemeltetése kiírásban)?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a értelmébenértelmező tájékoztatásnak minősül. Az említett jogszabályhely alapján azajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és adokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.