Konzorciumi tag kiválása

Kérdés: A Kbt. 35. § (7) szerint: "A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével." Mi a gyakorlati elvárás, illetve mi a módja annak, hogy az ajánlatkérő felé jelezzük valamely konzorciumi tag kiválását? Mikor vagy milyen eljárási cselekmény indításával lehet ezt megtenni? A kiválás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével, valamint egy új – a fennmaradó tagok közti – konzorciumi megállapodás benyújtása szükséges? Vagy egyéb kommunikációval is lehet az ajánlatkérő felé jelezni a kiválást?
Részlet a válaszából: […] ...lehet kizárni az olyan változást a közös ajánlattevők csoportjának összetételében, amely egy gazdasági szereplőnek az ajánlattevői konzorciumból való kiesését jelenti akkor, ha a konzorcium többi tagja a kieső tag nélkül is megfelel az alkalmassági követelményeknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Helyszíni bejárás szabályai

Kérdés: Korlátozhatja-e az ajánlatkérő a helyszíni bejárások résztvevőinek számát? Korlátozhatja-e, hogy a helyszíni bejárásokon nem lehet kérdezni? Van-e bármilyen eszköz az ajánlatkérő kezében, hogy a kérdéseit mégis feltegye?
Részlet a válaszából: […] ...egy főben maximálva a bejáráson részt vevők számát. Nem differenciálhat a gazdasági szereplők mennyisége szerint, hiszen ahol több konzorciumi partner van, abban az esetben több résztvevő érkezhet a bejárásra. A kérdések feltevését is jellemzően technikai okok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szerződéskötési feltétel alkalmazása

Kérdés: Az ajánlati felhívásban szerződéskötési feltételként elő volt írva a nyertes ajánlattevő számára ISO 14001 tanúsítvánnyal (vagy azokkal egyenértékű intézkedések leírásával) való rendelkezés. A szerződéskötés előkészítése során az ajánlattevő alvállalkozója azt ígéri előszerződés alapján, hogy biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a felhívásban előírt irányítási rendszerek működtetését az ajánlatkérővel kötött vállalkozási szerződés időtartama alatt, és a létező rendszerre tanúsítványt is benyújt. Megköthető-e a szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...feltételnek megfelelő dokumentumokat. Túlzásnak érezzük ugyanakkor, ha az ajánlatkérő nem egyszerűen az ajánlattevőktől, hanem a konzorcium összes tagjától követeli a szerződéskötési feltételre vonatkozó dokumentumokat annak ellenére, hogy valójában erre nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Konzorciumi tag kiválása

Kérdés: A Kbt. 139. § (1)-(3) bekezdései alapján helyes-e azon értelmezés, miszerint konzorcium esetén a konzorciumi tag a konzorciumból nem léphet ki pusztán azon az elven, miszerint üzleti megfontolásból nem érdeke a konzorcium tagjának lenni, kizárólag a személyében bekövetkező jogutódlás esetén szűnhet meg a konzorciumi tagsága? Helyes-e azon értelmezés, mely szerint konzorciumi megállapodásban nem köthető ki érvényesen a konzorciumi tag kizárása, amennyiben a tag tevékenysége, működése a közbeszerzési szerződés teljesítését pénzügyi vagy szakmai szempontból veszélyezteti, tekintettel a tagok egyetemes felelősségére?
Részlet a válaszából: […] ...a feleknek nincs szabadságuk a konzorcium fenntartását, változtatását tekintve. Jogutódlás esetében más a helyzet, de figyelemmel az egyetemleges felelősségre, mivel közösen vállalták a felek, így az ajánlatkérő is közösen kívánja fenntartani a helyzetet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Kapacitást biztosító szervezet bevonása konzorcium esetében

Kérdés: Ha az eljárás során a konzorciumból csak az egyik ajánlattevő vonta be a kapacitást, akkor a másik félnek is kell bevonnia a teljesítés során?
Részlet a válaszából: […] ...csak az érintett kapacitást nyújtó láthat el, mert ebben az esetben mindenképpen be kell vonni, bárki is vonja be a teljesítés során a konzorciumi partnerek közül. Mivel egyetemleges felelősség áll fenn a felek között, így nem annak van jelentősége, hogy melyik fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Átláthatósági nyilatkozat közös ajánlattevők esetében

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban közösen tettünk ajánlatot. Az ajánlatkérő a szerződéskötéshez minden konzorciumi tagra átláthatósági nyilatkozatot kér csatolni külön-külön aláírva. Miért nem teheti meg a konzorciumvezető az átláthatósági nyilatkozatot egyben, mindenki helyett?
Részlet a válaszából: […] ...törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja sorol fel.A közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő (gyakori elnevezéssel: konzorciumi tag) egyenként, szerződést kötő félnek minősül [Kbt. 131. § (1) bekezdés], ezért az átláthatósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Dinamikus beszerzési rendszerben közös részvételre jelentkezés

Kérdés: Dinamikus beszerzési rendszerben közös részvételi jelentkezést nyújtottunk be egy másik céggel, hogy minél jobban lefedjük az ajánlatkérő által megjelölt beszerzési kategóriákat. Jogszerű-e, ha az ajánlattételi szakaszban az ajánlatot kettőnk közül az teszi meg, amelyikünk leginkább abban a beszerzési kategóriában végzi tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...félként fog szerepelni.Arra van mód, hogy a közös részvételre jelentkezők az együttműködési megállapodást (a gyakorlatban "konzorciumi megállapodás"-nak is nevezik) olyan tartalommal kössék meg, amelyben a feladatellátás szabályait rögzítik, így például,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Szerződő felek közös ajánlattételnél

Kérdés: Ajánlattevőként konzorciumban indultunk, ahol a számlát cégünk állítja ki, az alvállalkozókat cégünk vonja be, de referencia miatt egy másik ajánlattevő is beszállt mellénk. Az ajánlatkérő azt kéri, hogy közös ajánlattevőként írjuk alá a szerződést, annak ellenére, hogy a cégünknek többletjogosultsága van az eljárásban, minden információt mi töltöttünk fel az EKR-be, ahová mi regisztráltuk a másik ajánlattevőt. Ez a forma, hogy közös ajánlattevőként is írjuk alá a szerződést, és nem csak az eljárás során vagyunk közösen, formailag helyes, jogszerű?
Részlet a válaszából: […] ...konzorcium egyben közös ajánlattételt is jelent, ahol a konzorcium maga nem jelenik meg külön jogi személyként, hanem közös ajánlattevők (jellemzően jogi személyek) közös halmazaként. A referencia vonatkozásában elsősorban úgynevezett kapacitást biztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Kartellben nem érintett konzorciumi tag kizárása az eljárásból

Kérdés: Ha a konzorcium egyik tagját a GVH-döntés kizárja a közbeszerzésekből, abban az esetben a konzorcium másik tagja is kizárásra kerül az eljárás során? Vagy befejezheti az eljárást, illetve megkötött keretszerződés esetén továbbra is részt vehet például keretmegállapodás esetében versenyújranyitásokban az elmarasztalt konzorciumi partnere lecserélésével? (Természetesen azonos kvalitásokkal rendelkező szervezettel történő csere esetében.)
Részlet a válaszából: […] ...nem érintett ajánlattevő így más eljárásokban indulhat, de az adott eljárásban közös ajánlata a továbbiakban érvénytelen lesz.A konzorciumi partner cseréjére keretmegállapodás esetében sincs lehetőség. Amennyiben az ajánlattevő egyedül nem felel meg, abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Előminősített szervezet ajánlattevői státusza közszolgáltató előminősítési rendszerében

Kérdés: Egy előminősített szervezet egy közszolgáltató előminősítési rendszerében lehet-e kapacitásnyújtója egy másik, az előminősítésért induló cégnek?
Részlet a válaszából: […] ...miatt fontos, úgy ez előminősítési rendszerből történő kizárás esetében visszatérhet ugyanaz a gazdasági szereplő akár közösen egy konzorciumi partnerrel, mely esetben újra kell minősíttetnie magát.(Kéziratzárás: 2022. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.
1
2
3
15