Kbt.-változások

Kérdés: 2014. szeptember 30-ai hatállyal módosult a Kbt. a kivételi körök vonatkozásában. Konkrétan ez mit jelent? A változások más területet is érintettek?
Részlet a válaszából: […] A 2014. szeptember 30-án hatályba lépett jogszabályi változás három területet érint. A törvény hatályát, a központosított közbeszerzést, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét. Az alábbiakban kiemeljük az új elemeket.A törvény hatálya a postai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Kormányzati és közüzemi beszerzők

Kérdés: Mely szervezetek (személyek) tartoznak a Kbt. szerint a kormányzati beszerzők (központosított közbeszerzés) és közüzemi beszerzők körébe?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. általánosságban tartalmaz rendelkezéseket a központosított közbeszerzésekre, és a 168/2004. Korm. rendelet e jogszabályhelyekhez rendeli a konkrét beszerzőket a következők szerint: A Kbt. 17. §-ának (1) bekezdése értelmében a kormány a közbeszerzések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.

Becsült érték megjelölése

Kérdés: Hol kell az ajánlatkérőnek megjelölnie a közbeszerzés becsült értékét?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzés becsült értékét - amely nem más, mint a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált, általános forgalmi adó nélküli, legmagasabb összegű ellenszolgáltatás - a hirdetmény feladását kezdeményező kérelemben kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 23.

Közbeszerzés fedezete, támogatott beszerzések

Kérdés: Rendelkeznie kell-e az anyagi fedezettel az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az új Kbt. 48. § (2) bekezdése szerint? Milyen előírások vonatkoznak a támogatásból megvalósuló beszerzésekre? (A régi Kbt. egyértelműbb volt ebben a tekintetben.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem mondja ki, hogy az ajánlatkérő akkor indíthatja meg a közbeszerzésre irányuló eljárást, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 26.

Közbeszerzési eljárás megindíthatósága engedélyezett forrás hiányában

Kérdés: A közbeszerzési eljárás megindítható-e abban az esetben, ha a beruházás forrása még nincs engedélyezve, csak ígérvény van rá?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 53. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az ajánlati felhívásban ellenszolgáltatása teljesítésének feltételeit megadni, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozni.A Kbt. 53. §-ának (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.