Nem központosított közbeszerzési igény egybeszámítása a központosított beszerzési igénnyel

Kérdés: Amennyiben a KEF-portálon nem beszerezhető egy irodaszer - mivel az nem szerepel a KEF-es keretmegállapodásban -, azonban az ajánlatkérő KEF-es megrendeléseinek az értéke már elérte a nettó 15 millió forintos értékhatárt, akkor ebben az esetben azt a bizonyos 1 db pár ezer Ft-os irodaszert, amely nincs a keretmegállapodásban, csak közbeszerzés lefolytatásával tudjuk beszerezni?
Részlet a válaszából: […] ...központosított közbeszerzés esetében valójában nincs közbeszerzési értékhatár, hiszen adott beszerzési tárgyak csak és kizárólag a központi beszerző szervezet keretmegállapodásain vagy dinamikus beszerzési rendszerein keresztül szerezhetők be. Mivel a központosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Kivételi szabály uniós értékhatárt el nem érő értékű alapanyag-beszerzésre

Kérdés: Az önkormányzat intézménye főzőkonyhával rendelkezik, közétkeztetés céljából. A nyersanyag-beszerzések összege (zöldség, gyümölcs, hús stb.) meghaladja az éves 18 millió forintot. Aközbeszerzés során melyik értékhatárt kell figyelembe venni? A nemzeti vagy az uniós értékhatárt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 111. §-a főszabályként az uniós értékhatár el nem érő beszerzésekre vonatkozik, kivéve, ha más értékhatárt a normaszöveg meghatároz. Mivel az alábbi f) pont vonatkozásában nincs más értékhatár, így az uniós értékhatár alatti becsült értékű beszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Bírságkiszabás az ajánlattevővel szemben szerződéses érték közbeszerzési értékhatárt elérése esetén

Kérdés: Bírságolható-e az ajánlattevő, ha nem volt tisztában azzal, hogy a folyamatos szerződésmódosítások során a közbeszerzési értékhatárt elérték a szerződéses értékek? (Ugyanis a becsült érték számítása eltért a szerződés során fizetett díj mértékétől.)
Részlet a válaszából: […] Minden esetben egyedi döntés szükséges, de a kérdés alapján valójában azt feszegeti az érdeklődő, hogy hol van az a határ, ahol az ajánlattevőben fel kell, hogy merüljön, hogy valójában fennáll a közbeszerzési kötelezettség. Az ajánlattevő ugyanis nem alkalmas a becsült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Közbeszerzési értékhatárok felülvizsgálata az Európai Bizottság által

Kérdés: A Hatóság honlapján olvastam, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálta és módosította a közbeszerzési értékhatárokat. A módosítások eredményeként ugyan több esetben csökkennek az értékhatárok, azonban magasabb euróárfolyamon történik az átváltás, mint eddig. Emiatt milyen gyakorisággal változnak az értékhatárok? Hiszen akár hetente lehetne árfolyamváltozás miatt módosítani azokat.
Részlet a válaszából: […] A www.kozbeszerzes.hu-n található hír csak arra utal, hogy az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált értékek az euróárfolyam változásából is adódnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérőknek kellene változó euróárfolyamon átváltani azokat.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

459/2016. kormányrendelet hatálya

Kérdés: A helyi önkormányzatok alanyaik-e a 459/2016. kormányrendeletnek? Van-e kötelezettségük a helyi önkormányzatoknak az 1 000 000 Ft feletti beszerzéseik esetén, a rendelet alapján három árajánlat beszerzésére?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. kormányrendelet alanyi hatálya az alábbi szervezetekre terjed ki:A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 12.

Beszerzési tárgyak a Kbt. 115. §-ának alkalmazásában

Kérdés: A 2017. január 1-jétől hatályos Kbt. 115. §-ának (1) bekezdése a korábbi Kbt.-változattal ellentétben már csak az építési beruházást említi a beszerzési tárgyak közül. Ezek szerint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tekintetében már nincs mód a hivatkozott paragrafus szerinti eljárás alkalmazására?
Részlet a válaszából: […] ...a 115. § szerinti eljárás kizárólag építési beruházás esetén alkalmazható.Ennek azonban alapvetően az az oka, hogy a nemzeti közbeszerzési értékhatárok megváltoztak 2017. január 1-jétől, így árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén már nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Közbeszerzési értékhatárok 2015. november 1-jétől

Kérdés: 2015 novemberétől változnak-e a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLIV. törvény. Ez utóbbi törvénymódosítás a közbeszerzési értékhatárokat tartalmazza az alábbiak szerint.A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Közbeszerzési értékhatárok 2015-ben

Kérdés: Változnak-e 2015. január 1-jétől a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […]

Nem, a közbeszerzési értékhatárok nem változtak a 2014-es értékhatárokhoz képest.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Közbeszerzési értékhatárok és kivételi kör változása

Kérdés: Változnak-e az értékhatárok és a kivételi kör?
Részlet a válaszából: […] ...2014. évre vonatkozó költségvetési törvény szerint nemzeti rezsimben nincs változás a közbeszerzési értékhatárokban az előző évhez képest.Ennek megfelelően, a költségvetési törvény alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 10. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

2013-ra irányadó közbeszerzési értékhatárok

Kérdés: 2013. évben változtak a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […] ...idei évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat a 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: törvény) határozza meg a következők szerint.A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.
1
2