Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott közbeszerzési tanácsadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Iratbetekintés két ajánlattevő azonos közbeszerzési tanácsadójaként

Kérdés: Mindkét ajánlattevő tanácsadója ugyanaz a közbeszerzési tanácsadó. A tanácsadó bemehet-e mindkét ajánlattevő nevében iratbetekintésre? Ha csak az egyik ajánlattevő nevében megy be, akkor a másik használhatja-e az információt, hiszen az iratbetekintő fél is ugyanaz volt?
Részlet a válaszból: […]alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.A konkrét kérdést illetően, kifejezetten versenyjogi szempontból nem javasolt két ajánlattevő nevében is megjelenni egy tanácsadónak. Fontos, hogy az iratbetekintés során számít, hogy milyen információhoz jutott hozzá az ajánlattevő, hiszen a tudomásra jutástól megnyílhat előtte újra a jogorvoslati moratórium időszaka. Ha azonban csak az egyik ajánlattevő szerez tudomást, abban az esetben az ajánlattevők közötti információáramlás nem képezheti a többi ajánlattevő tudomásra jutásának időpontját, hiszen nem közvetlen módon tekintettek be - mint ügyfélképes ajánlattevők. Erre utal a Kbt. 148. §-ának (4) bekezdése, mely a jogsértés tudomásra jutását a (7) bekezdés c) pontja alapján csak az iratbetekintés befejezésének napjához köti, nem pedig általános értelemben az iratbetekintéssel kapcsolatban kapott áttételes információhoz jutás időpontjához.A Kbt. 148. §-ának (4) bekezdése alapján a (3) bekezdéstől eltérően a 115. § szerinti eljárás esetén a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított öt napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.A (7) bekezdés c) és d) pontja akként rendelkezik, hogy a (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni:- a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő, a megtekintett iratokat érintő jogsértéssel kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmező az írásbeli összegezés kézhezvételét követő tíz napon belül az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérőnél vagy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál;- ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek, és ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontját; ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben nem küldte meg, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésére vonatkozó határidő lejártának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4355

2. találat: Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységhez kapcsolódó kivételi kör a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt. 111. §-ának h) pontja szerinti kivétel alkalmazható akkor is, amikor a független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárás teljes körű lebonyolítását végzi, vagy csak az ellenjegyzésre értjük? (Nem nagyon tudom a kettőt szétválasztani, de hallottam ilyen véleményt is.)
Részlet a válaszból: […]közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előkészítésére irányuló közbeszerzési-szakmai feladatok ellátása.Az MvM Rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdése mind az előkészítés, mind a lefolytatás során a szakértelem biztosítására helyezi a hangsúlyt, melyért a tanácsadó felel. Ennek egy eleme az ellenjegyzés, mely ellenjegyzés egyébiránt nem vonatkozik minden dokumentumra, hiszen maga a Rendelet 6. §-ának (6) bekezdése is felsorolja azokat a dokumentumokat, melyeket a tanácsadónak ellenjegyzéssel kell ellátnia.A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő.A (2) bekezdés értelmében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen köteles ellátni. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel.Az MvM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése kifejezetten utal a Kbt. 27. §-ának (3) bekezdésére, ami a fent írt Kbt. szerint szakértelem biztosítását jelenti.A hivatkozott, 6. § (7) bekezdése szerint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti esetben az eljárást megindító felhívásban nevét és lajstromszámát, a közbeszerzési dokumentumokban pedig nevét, levelezési címét, e-mail-címét, valamint lajstromszámát feltünteti.A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3934

3. találat: Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása

Kérdés: Szükséges-e hivatalos közbeszerzési tanács­adó alkalmazása közbeszerzésekben? Van erre vonatkozóan valamilyen előírás? (A Kbt.-ben a hivatalos közbeszerzési tanácsadóra vonatkozó rész már nem szerepel.) Jól értelmezem, hogy ezt a feladatot bárki elvégezheti? Elég, ha a megbízott cégnél van közbeszerzési ismeretekkel rendelkező szakember, és a bírálóbizottsági szakembert és jogi szakértőt az önkormányzat adja?
Részlet a válaszból: […]hivatalos közbeszerzési tanácsadói vagy ügyvédi felelősségbiztosítás esetén is lehetőség van kibújni a felelősségre vonás alól, ezért a legfontosabb az egyértelmű és szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel is terhelt szerződés aláírása, legyen szó hivatalos közbeszerzési tanácsadóról vagy tanácsadóról. A legfontosabb ezekben az esetekben is a megfelelő referencia igazolása a tanácsadó kiválasztásakor, és annak lehetősége, hogy az ajánlatkérő utána is tudjon járni, valóban megfelelően teljesített-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3320

4. találat: Saját közbeszerzési tanácsadó igénybevétele központosított közbeszerzésben

Kérdés: Tájékoztatott az ajánlatkérő, hogy a 168/2004. számú kormányrendelet 2008. január 1-je óta tartalmazza az elektronikus árlejtés szolgáltatást mint kiemelt terméket. A KSzF erre tekintettel folytatott le már másodízben központosított közbeszerzési eljárást e szolgáltatások beszerzésére. Tájékoztat továbbá, hogy a központosított közbeszerzésre kötelezett intézmények kötelesek a KSzF által kötött keretmegállapodások/keretszerződések alapján beszerezni a kiemelt termékeket. Saját hatáskörű beszerzés a hivatkozott kormányrendelet 7. § paragrafusában foglalt esetekben lehetséges. Akkor, ha van hivatalos közbeszerzési tanácsadóm, és a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozom, nem vehetem igénybe a tanács­adóm elektronikus közbeszerzési szolgáltatását?
Részlet a válaszból: […]tanácsadó más elektronikus közbeszerzési szolgáltatással összefüggő szolgáltatást is nyújt, azt szabadon teheti a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet értelmében. Az előzőekben hivatkozott rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások a következők: - a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási cselekmények valamelyikének vagy valamennyi eljárási cselekmény lebonyolításának informatikai támogatása, ideértve az elektronikus árlejtési szolgáltatást; - szállítók áruszállítására és szolgáltatásnyújtására, valamint építési beruházására vonatkozó adatokat és feltételeket tartalmazó elektronikus katalógusok kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2317

5. találat: Közbeszerzési tanácsadókra vonatkozó jogszabályok

Kérdés: Van-e és melyik a Kbt. 11. §-ának (6) bekezdése szerinti külön jogszabály?
Részlet a válaszból: […]hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról, a 30/2004. IM-PM együttes rendelet pedig a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2176
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Közbeszerzésitanácsadó-bevonási kötelezettség értelmezése

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdés második mondatának helyes-e az az értelmezése, mely szerint az ajánlatkérő az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén is csak a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni az eljárásba? Az idézett rendelkezés így szól: "9. § (1) A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő - kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható."
Részlet a válaszból: […]a második mondat nem utal értékhatárra, így a szigorúbb álláspontra kell helyezkednünk, azaz nem csak közösségi értékhatárhoz kötnünk a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2053
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Közbeszerzési tanácsadó kötelező alkalmazása uniós forrásból történő teljesítés esetén

Kérdés: Európai uniós forrásból történő teljesítés esetén, de nem uniós eljárásban kell-e alkalmazni független közbeszerzési tanácsadót?
Részlet a válaszból: […]tanácsadót köteles igénybe venni, aki a közbeszerzési szakértelmet köteles biztosítani a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során. Feladata különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítése, illetve az abban való közreműködés, és a feladatok teljesítésében személyesen kell részt vennie. Az uniós forrásból támogatott közbeszerzés esetén, az ajánlatkérő független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. A hivatalos tanácsadó akkor független, ha nem áll munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1584

8. találat: Közbeszerzési tanácsadó munkaköri leírása

Kérdés: Munkaköri leírásban szerepelhetnek-e a belső közbeszerzési tanácsadó kötelességei, feladatai és felelőssége?
Részlet a válaszból: […]tanácsadót kíván az ajánlatkérő igénybe venni, tudnia kell, hogy a belső tanácsadóra is ugyanazok a szakképesítési és közbeszerzési gyakorlatot meghatározó feltételek az irányadók, mint a külső tanácsadókra. Továbbá akkor végezhetnek ilyen tevékenységet, ha a hivatkozott tanácsi névjegyzékbe felvételt nyertek. Ezen túlmenően belső tanácsadó csak az a személy lehet, aki az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, továbbá aki nyilatkozik arról, hogy kizárólag az ajánlatkérő részére végez hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1560
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Beruházáslebonyolító szerepe

Kérdés: Mely eljárásban kell alkalmazni a beruházáslebonyolítót, és milyen szabályok vonatkoznak rá? Azonos feladatokat lát-e el a közbeszerzési tanácsadóval?
Részlet a válaszból: […]tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a fenti bekezdés szerinti szakértelemmel rendelkezik - kormányrendelet 5. §-a. A kormányrendelet lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásba beruházáslebonyolítót bevonhasson. A beruházáslebonyolítóra az 5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A beruházáslebonyolító rendeletben meghatározott feladata az ajánlatkérő általános megbízottjaként a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, így különösen: - az építési beruházás előkészítése, szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése; - ahol ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tervező kiválasztására tervpályázati eljárás lebonyolítása; - a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívás elkészítése, a dokumentáció elkészíttetése; - a kivitelezésre vonatkozó dokumentációnak az egyes sajátos építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése; - a kivitelezés műszaki ellenőrzésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1383

10. találat: Közbeszerzési gyakorlat meghatározásának értelmezése

Kérdés: Hogyan lehet olyan kérelmező hivatalos közbeszerzési tanácsadó, aki több mint 5 éves sikeres szakmai gyakorlattal rendelkezik, de kizárólag ajánlattevői oldalon? A vonatkozó, 29/2004. IM rendeletben foglaltak ugyanis egyaránt előírnak kötelező darabszámú gyakorlatot a közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban is, amelyek egyidejű teljesítése nem lehetséges ajánlattevői oldalon dolgozó kérelmezőnél, hisz az összeférhetetlenség alapján nem lehet valaki egy eljárásban előkészítő is és ajánlattevő is?
Részlet a válaszból: […]megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás, illetőleg a dokumentáció előkészítését, illetőleg elkészítését kell érteni. - A közbeszerzési gyakorlat akkor valósul meg, ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő felvételét kérelmező - a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény hatálybalépésének napjától (1995. november 1-jétől) a kérelem benyújtásának időpontjáig terjedő időtartam alatt - bármely összesen 3 év (36 hónap) során összesen legalább 20 közbeszerzési eljárással kapcsolatban fejtette ki az első bekezdés szerinti tevékenységet, és ebből legalább 10 közbeszerzési eljárással kapcsolatban vett részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében. - Amennyiben a kérelmező állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel rendelkezik, a közbeszerzési gyakorlat akkor valósul meg, ha a kérelmező - a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény hatálybalépésének napjától (1995. november 1-jétől) a kérelem benyújtásának időpontjáig terjedő időtartam alatt - bármely összesen 2 év (24 hónap) során összesen legalább 14 közbeszerzési eljárással kapcsolatban fejtette ki az első bekezdés szerinti tevékenységet, és ebből legalább 7 közbeszerzési eljárással kapcsolatban vett részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében. - Egy adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban kifejtett különböző, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1069
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést