Eseti konzorciumok létrehozása előminősítési rendszerben

Kérdés: Előminősítési rendszer esetében van-e lehetőség arra, hogy a versenyeztetésben az ajánlattevők esetenként új konzorciumokba tömörüljenek?
Részlet a válaszából: […] Az ún. előminősítési rendszert a közszolgáltatók hozhatják létre. Az előminősítési rendszer keretében egy részvételi szakaszt követően folytat le a közszolgáltató meghívásos, tárgyalásos, versenypárbeszéd vagy innovációs partnerségre irányuló eljárást.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Vezető ajánlattevő változtatása az eljárás folyamatában

Kérdés: Változtatható-e az eljárás során a konzorcium vezetője? Vagy az is olyan státusz, amely a szerződés aláírását követően változhat?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. általános szabályokat rögzít a közös ajánlattevők vonatkozásában. Ebben az eljárni jogosult képviselő kijelölését írja elő, aki egyébiránt nem kötött az eljárás során sem. Az EKR-ben a vezető ajánlattevő státuszt is lehet változtatni az eljárás folyamatában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Megfelelés az ajánlattételi felhívásnak közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Van egy ajánlati felhívás, mely fenntartott szerződésekre vonatkozik az alábbiak alapján: III.1.5. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk körében "A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja". Elegendő-e, ha közös ajánlattevőként indulnánk egy olyan céggel, aki megfelel a fentieknek? Vagy mindkettőnknek külön-külön is meg kell felelnünk a kiírásnak?
Részlet a válaszából: […] A felhívásban szereplő védett műhely vélhetően a védett munkahelyre utal, melynek definíciója a Kbt. szerint az alábbi:Védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit- vagy tartós foglalkoztatást, és a munkavállalóinak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 7.

Önálló ajánlat helyett közös ajánlat benyújtásának lehetősége

Kérdés: Az ajánlattételi határidő időtartama alatt van-e lehetőségünk arra, hogy az eredetileg önálló ajánlattevőként benyújtott ajánlatunk helyett egy másik céggel közös ajánlattevőként induljunk? Technikailag ezt hogyan tudjuk megoldani, az ajánlat visszavonásával?
Részlet a válaszából: […] Ameddig az ajánlattételi határidő nem jár le, addig nem áll be az ajánlattevő számára az ajánlati kötöttség. Ennek megfelelően eredeti ajánlatukat vissza kell vonniuk, tekintettel arra, hogy nem az eredeti ajánlat újabb verzióját nyújtják be, mely automatikusan a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Azonos alvállalkozó több ajánlattevő mellett, egy eljárásban

Kérdés: A Kbt. 70. § (4) bekezdése lehetővé teszi-e, hogy egy közbeszerzési eljárásban, amennyiben részajánlat tételére nincs lehetőség, egy adott szervezet több ajánlattevőnél is megjelenjen, mint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosításaesetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet közös ajánlatot másajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tízszázalékát meghaladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Ajánlattételre felhívottak közös ajánlata

Kérdés: A Kbt. 130. §-ának (1) bekezdése alapján "az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot". Közös jelentkezést benyújtók tehetnek-e közös ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott szakasz értelmében a hirdetményközzétételével induló tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő meghatározhatja azajánlattevők létszámát vagy keretszámát azzal, hogy a részvételre jelentkezőkközül legfeljebb a létszámnak megfelelő vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.