Közösségi cél a Kbt. értelmezésében

Kérdés: A Kbt. 4. § 19. pontja a közösségi célokat szolgáló beruházás fogalma. A fogalom értelmezése során mi tekintendő közösségi célnak?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési törvény indokolásában az olvasható, hogy aközösségi célokat szolgáló beruházás is ehhez a sajátos, a törvényfelhatalmazása alapján a későbbiekben kormányrendeletben részletesenszabályozandó jogintézményhez, a közmegrendeléshez kapcsolódik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.
Kapcsolódó címkék: