Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszából: […] ...szól, mely alapján van arra lehetőség, hogy az egyenértékűség megállapítása során az ajánlatkérő további dokumentumokat kérjen a külföldi kamarai jogosultsággal rendelkező szakembertől. Irányadó ugyanakkor a C 255/01. számú, Panagiotis Markopoulos és társai kontra G...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Külföldi kapacitást biztosító bevonásának feltételei

Kérdés: Gyakorlati tanácsot kérek arra vonatkozóan, hogy külföldi kapacitást biztosító bevonása során mire legyek figyelemmel. A jogszabályi rendelkezéseket értem, de mit tehetek a számtalan hiánypótlás elkerülése érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi kapacitást biztosító bevonása esetében először is regisztrálni kell a szervezetet az EKR-ben, másként nem tudja az ajánlattevő kapacitást biztosítóként bevonni, kiválasztani az eljárás során.Ehhez nem csupán olyan meghatalmazás kell, amely engedélyezi, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. főszabálya a 69. § (11) bekezdés értelmében, hogy külföldi ajánlatkérő által meghatározott elektronikus adatbázisban, mely az e-Certis értelmében igazolásra alkalmas, az ajánlatkérőnek magának kell megkeresnie a vonatkozó információt. Amennyiben nem magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Belföldön tényleges tevékenységet nem folytató külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Szükséges-e NAV-igazolás, ha külföldi ajánlattevő tesz ajánlatot, de hazánkban nincs valós tevékenysége?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet, a gazdasági szereplő erről szóló nyilatkozatát; (...) - b) pont.Nincs tehát szükség külön NAV-igazolás benyújtására külföldi ajánlattevő esetében, amennyiben hazánkban nem végez adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Ajánlatkérő ellenőrzése

Kérdés: Hogyan ellenőrizheti az ajánlatkérő a referenciák esetében, hogy a nem magyarországi illetőségű szerződést kötő másik fél a 24/2014/EU irányelv szerinti ajánlatkérőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] Mivel nem minden uniós tagállamban van ajánlatkérői lista, így a leggyakrabban a TED-en közzétett hirdetmények alapján történik az ellenőrzés. Ez alapján általában megállapítható az ajánlatkérő közbeszerzési státusza. Ennek hiányában ajánlattevői nyilatkozatot kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Eljárás külföldi pénznemben megadott referencia esetén

Kérdés: A referenciában a megrendelő külföldi partner a megrendelés értékét euróban adta meg - a szerződés és a teljesítés szerint. Ilyenkor az ajánlatkérő hogyan számítja az ehhez a referenciához kapcsolódó értéket?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati felhívás "Egyéb rendelkezései" között szokott az ajánlatkérő rendelkezni arról, hogy az euróban megadott szerződési értékeket milyen euró/forint árfolyamon számolja át, veszi figyelembe. Amennyiben a felhívás ilyen rendelkezést nem tartalmaz, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Igazolás külföldi kapacitást nyújtó szervezet által

Kérdés: Amennyiben külföldi kapacitást nyújtó szervezet igazolja számunkra a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot (árbevételt), miért kell tőle bekérnünk a Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatot (kezességvállalás)? Ezt a nyilatkozatot sem magyar, sem külföldi kapacitást nyújtó szervezetként bevont cégek nem fogják aláírni. Mit javasolnak? Mi erről a kérdésről az álláspontjuk?
Részlet a válaszából: […] ...rá hazai példa, hogy külföldi partner kezességet vállalaz ajánlattevőért. Megjegyezzük, a Kbt. hivatkozott 55. § (6) bekezdésénekelőírása igen általános, nem tér ki a kezesség típusára, részleteire (sortartóstb.). A szabály elsősorban korlátozni kívánja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 11.

Külföldiek nyilatkozata kizáró okok igazolásáról

Kérdés: A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek miért kell nyilatkozniuk arról, hogy a kizáró okokat milyen dokumentumokkal kell igazolniuk, és azokat ki bocsátja ki? Ilyen rendelkezés nincs a Kbt.-ben, és az interneten mindez megtalálható. Nem esélyegyenlőtlen ez, ha a magyar ajánlattevőktől ezt nem kérik?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatok, a kizáró okokkal kapcsolatosigazolásokat egyformán meg tudják tenni az ajánlattevők, s a nyilatkozattalhozzák olyan helyzetbe a külföldi letelepedésű ajánlattevőt is, hogy azajánlatkérő egyformán tudja kezelni kizáró oki igazolásait. Véleményünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Kbt. idegen nyelven

Kérdés: Megjelenik-e a Kbt. idegen nyelven, illetve megtalálható-e valahol a neten?
Részlet a válaszából: […]

A Közbeszerzések Tanácsa honlapján, azaz a www.kozbeszerzes.hu weblapon elérhető a magyar Kbt. angol nyelvű változata.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.

Külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Külföldi ajánlattevő esetén milyen igazolás fogadható el a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, elegendő-e a cégkivonat? Milyen fordítás szükséges a nyilatkozatokról, milyen az okiratokról (OFI-hitelesített, fordítóiroda, meghatalmazott által fordított)? Magyar nyelvű eljárásban külföldi ajánlattevő nyilatkozhat-e magyar közjegyző előtt tolmács segítségével?
Részlet a válaszából: […] ...cégkivonat - illetve az adott külföldi államban az annak megfelelő egyéb nyilvántartás - abban az esetben is elegendő, ha az ajánlattevő külföldi. A cégkivonatról, illetőleg az azzal egyenértékű dokumentumról a hiteles fordítóiroda által elkészített fordítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.