Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott különös eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárásfajták alkalmazása áru rendeltetése szerint

Kérdés: Közszolgáltató cég részére árubeszerzést kell lefolytatnunk. Az áru egy részét a közszolgáltatásban kívánják felhasználni, a másik részét azonban tovább akarják értékesíteni. Jól gondoljuk-e, hogy a közszolgáltatás részére beszerzendő árut a különös eljárás szerint, a viszonteladás céljából beszerezni kívánt részét pedig az általános eljárás szerint kell beszerezni? (A cég nem rendelkezik kizárólagos joggal az áru eladására, valamint a Közbeszerzések Tanácsánál általános ajánlatkérőként és közszolgáltatóként is bejelentkezett.)
Részlet a válaszból: […]beszerzésre, feltéve, hogy az ajánlatkérő nem rendelkezik különleges vagy kizárólagos joggal a szerződés tárgyának eladására vagy bérbeadására, és arra más szervezetek az ajánlatkérővel azonos feltételek mellett szerezhetnek jogosultságot." A hivatkozott jogszabályi rendelkezés azt jelenti, hogy a közszolgáltatással összefüggésben beszerzendő azon tárgyakra, amelyeket az ajánlatkérő nem maga kíván felhasználni, hanem továbbértékesítési céllal vásárol meg, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Azaz a közszolgáltatáshoz kapcsolódó árunak azt a részét, mennyiségét, amelyet az ajánlatkérő saját maga használ fel, az V. fejezet szerint kell beszereznie, azt a részét, amelyet továbbértékesít - a kivételi szabály alapján - nem kell közbeszereznie sem az V., sem a IV. fejezet szerint. Véleményünk a kérdés kapcsán az, hogy a IV. fejezet szerinti általános eljárásrendet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2673

2. találat: Előzetes tájékoztatás különös közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan alakul az ún. előzetes tájékoztatási kötelezettség a közösségi értékhatárokat elérő, különös közbeszerzési eljárásokban? Milyen főbb rendelkezéseket tartalmaz ebben a tekintetben a Kbt.?
Részlet a válaszból: […]esetében; az 5 millió eurót a Kbt. 176. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott ajánlatkérők (például gázzal vagy hőenergiával kapcsolatos tevékenységet végző ajánlatkérők; nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok rendelkezésre bocsátását vagy üzemeltetését, illetőleg egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását végző ajánlatkérők stb.) esetében. A tájékoztató elkészítésére a Kbt. határidőt is megállapít, amikor kimondja, hogy azt a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül kell elkészíteni. Lényeges rendelkezése a Kbt.-nek, hogy az időszakos előzetes tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni. Az időszakos előzetes tájékoztatót hirdetmény útján kell közzétennie az ajánlatkérőnek. A hirdetményt külön jogszabályban (15/2004. IM rendelet) meghatározott minta szerint kell elkészíteni, és azt legkésőbb minden év április 15. napjáig, illetőleg építési beruházás esetén a beruházás megvalósítására vonatkozó döntés meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő öt munkanapon belül kell megküldeni közzétételre. Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, és az árucsoportot külön jogszabályban meghatározott nómenklatúrára történő hivatkozással kell megadni. Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbt. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatáscsoportonkénti bontásban kell elkészíteni. Vannak olyan esetek, amikor az említett közbeszerzések tekintetében nem kötelező ugyan, de az ajánlatkérőnek lehetősége van előzetes tájékoztatás közzétételére. Ennek megfelelően az ajánlatkérő időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt tehet közzé fontosabb projektjéről, építési beruházásáról anélkül, hogy megismételné azokat az információkat, amelyeket egy ilyen korábbi tájékoztatóban már közzétett, feltéve hogy egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi hirdetmény kiegészítő jellegű. A tájékoztató közzétételének elmulasztásához a Kbt. súlyos következményt fűz, amikor kimondja, hogy az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele előtt vagy ilyen hirdetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 389

3. találat: Értelmezések különös közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A Kbt. VII. fejezete szerinti különös közbeszerzési eljárásokban mit jelent a 272. § (3) bekezdése szerinti, "nem kell alkalmazni" kitétel? Azt, hogy bár nem kell alkalmazni, de lehet, vagy azt, hogy amennyiben a feltételek nem állnak fenn, az alkalmazás nem megengedett?
Részlet a válaszból: […]meghatározott tevékenysége folytatásával. A Kbt. 168. §-ának (4) bekezdése értelmező rendelkezést tartalmaz "a tevékenység folytatásával közvetlenül összefüggés" tekintetében, úgy definiálva azt, hogy "annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni". A fentiek összevetéséből pedig az következik, hogy amennyiben a közvetlen összefüggés esete nem áll fenn - és ezt mindig az adott, konkrét beszerzési ügyben kell vizsgálni -, a Kbt. VII. fejezetének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 165
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Kbt. közszolgáltatókra irányadó előírásai

Kérdés: A különös közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó szervezeteknek - a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseiknél - a nem a főtevékenységükhöz, hanem egyéb tevékenységükhöz tartozó beruházásaiknál kell-e alkalmazniuk a közbeszerzésekre vonatkozó különös rendelkezéseket?
Részlet a válaszból: […]céljából, vagy repülőtér, tengeri vagy belvízi kikötő vagy más kikötői létesítmények - légi, tengeri vagy belvízi fuvarozók, személyszállítók részére történő - rendelkezésre bocsátása céljából; közszolgáltatást nyújtó hálózatok üzemeltetése a vasúti, automatikus rendszerekkel történő, villamossal, trolibusszal, autóbusszal vagy drótkötélpályán történő közlekedés esetén, továbbá nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése, illetőleg egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása. A Kbt. különös közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos - fentiekben jelzett értékű közbeszerzésekre vonatkozó - V. fejezetének előírásait azonban a Kbt. 168. §-ának (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján nem kell alkalmazni arra a beszerzésre vagy tervpályázati eljárásra, amely közvetlenül nem függ össze az ajánlatkérőnek a korábbiakban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával, vagy az ajánlatkérőnek a korábbiakban meghatározott valamely tevékenységének az Európai Unión kívüli állam területén történő folytatásával függ össze, ha az nem jár együtt az Európai Unión belüli hálózat vagy földrajzi terület fizikai használatával. [A Kbt. 168. §-ának (4) bekezdése szerint a Kbt. 163. §-ában meghatározott valamely tevékenysége folytatásával közvetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 123
Kapcsolódó tárgyszavak: ,