Több áralapú értékelési szempont alkalmazása

Kérdés: A legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazása esetén megadható több, árra vonatkozó alszempont különböző súlyszámokkal, vagy az ár súlyozására csak legjobb ár-érték arány alkalmazása esetén kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja a súlyszámok alkalmazásának csak azon esetét szabályozza, amikor az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként alkalmazza a legalacsonyabb ár szempontját?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő több áralapú értékelési szempontot szeretne alkalmazni, azt csak abban az esetben teheti meg, ha minőségi szempont keretében alkalmazza azokat. Ugyanis többféle áralapú szempont meghatározását nem teszi lehetővé az eljárást megindító hirdetmény....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Minőségi paraméterek meghatározása a gyakorlatban

Kérdés: Sok esetben az értékelési szempontok kialakításánál (főleg szolgáltatás és építési beruházás során) gondot okoz az ún. "minőségi paraméterek" előírása a legjobb ár-érték arány kapcsán. A jótállás megajánlása általában nem elfogadott, pedig a hétköznapi életben is sokszor ez alapján részesítünk előnyben bizonyos megajánlásokat, és a jótállás, mint olyan, jellemzi is az elvégzett munka minőségét. Építési beruházásnál ez fontosabb lenne, mint például a megengedett "előteljesítés" versenyeztetése. Kényszermegoldásként gyakran előnyben részesítjük a képzettebb szakembereket (ami valójában nem javít a minőségen.) Van-e kialakult gyakorlat a témában?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 76. §-a értelmében a három értékelési szempont közül a 76. § (2) bekezdés c) pontjának az alkalmazása az ajánlatkérők számára az egyetlen megoldás, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb ár alkalmazását nem tudják megindokolni, a legalacsonyabb költség pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Elektronikus árlejtés folyamatában változtatható ajánlati elemek

Kérdés: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat – Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja. Az elektronikus árlejtés folyamatában az árakon kívül megváltoztatható-e az eredetileg megajánlott termékek típusa vagy gyártmánya a végső ajánlatban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés életszerű, hiszen az elektronikus árlejtés már értékelési szakaszban történik, a beérkezett ajánlatok érvényességének megállapítását követően. Erre az időszakra feloldódik az ajánlati kötöttség. Ez azonban nem vonatkozik másra, mint az "árlejtett" tartalomra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 9.

Azonos ajánlatok adott részszempontra

Kérdés: Mit kell tennünk ajánlatkérőként akkor, ha egy adott részszempontra az összes ajánlattevő azonos ajánlatot ad?
Részlet a válaszából: […] Attól, hogy egy adott részszempont mértéke azonos, nincs kényszerhelyzetben az ajánlatkérő. Ennek oka az is lehet, hogy például a nyújtható kötbér mértékét az ajánlatkérő maximálta, amit minden ajánlattevő azonosan megajánlott.Egyetlen olyan kényszerhelyzet van, amikor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Környezetvédelmi termékdíj szerepeltetése az ajánlati árban

Kérdés: A jogszabály és a felhívás szerint az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy abban valamennyi, az ajánlattevő által érvényesíteni kívánt díjat, igényt fel kell tüntetni – az általános forgalmi adó kivételével. Ehhez képest az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatnak nem kell tartalmaznia a környezetvédelmi termékdíjat, arról majd esetenként, az egyes megrendelések vonatkozásában egyeztetnek a felek attól függően, hogy az eseti megrendeléssel érintett termék termékdíj-fizetési kötelezettség alá esik-e, avagy sem. Elfogadható ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] Az értékelési szempontok között jelzett legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás meghatározása során, vagy egyéb részszempontok mellett az ellenszolgáltatás mértéke tartalmának meghatározásában az ajánlatkérőnek szabadsága van. Ez azt jelenti, hogy a Kbt. nem teszi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Eljárás azonos mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok beérkezése esetén

Kérdés: Egy eljárásban 15 ajánlat érkezett. A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Három ajánlat azonos mértékű ellenszolgáltatást tartalmazott. Ilyenkor hogyan választja ki az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt? Nem sérül az esélyegyenlőség? Esetleg új eljárást kell kiírni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 72. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, és sorsolás alapján kiválasztani a nyertest, amennyiben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza.Ilyen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Elektronikus árlejtés alkalmazhatósága

Kérdés: Elektronikus árlejtés alkalmazására minden esetben lehetőség van?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus árlejtésre vonatkozó szabályokat a 257/2007. kormányrendelet tartalmazza az alábbiak szerint:– elektronikus árlejtés azokban az eljárásokban, amelyekben a közbeszerzési törvény az elektronikus árlejtés alkalmazását lehetővé teszi, az ajánlatkérő által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Jogszabályban meghatározott ár versenyeztetésének alapja

Kérdés: Mi értelme van annak, hogy a jogszabályban előírt árat versenyezteti az ajánlatkérő? Hiszen a sorsolás garantált, és ez egyik félnek sem kedvez valójában.
Részlet a válaszából: […] Valóban nem szerencsés kizárólag olyan értékelési részszempontokat versenyeztetni, amelyek alapján a beérkezett ajánlatok várhatóan azonosak lesznek. Ez azonban nem vezethet holtversenyhez, azaz függetlenül attól, hogy ez az ajánlatkérő saját értékelési szempontrendszeréből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Ajánlati kötöttség feloldása elektronikus árlejtésnél

Kérdés: Ha az eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontot alkalmazzák, azaz több részszempont van, olyan részszempontok, amelyek kellő pontossággal meghatározhatók (ár, teljesítés időtartama, kötbér mértéke százalékban), lehetséges-e, hogy csak az árra legyen árlejtés? Vagy ebben az esetben mindegyik részszempontra biztosítani kell az árlejtést?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet 17. §-ának (2) és (3) bekezdése lehetővé teszi az értékelési részszempontok közötti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Részajánlattétel, alternatív ajánlat lehetőségének mellőzése ajánlatkérők által

Kérdés: Miért van az, hogy nyilvánvaló esetekben sem részajánlattételre, sem pedig alternatív ajánlat benyújtására nem ad ajánlatkérő lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérői magatartásnak több oka lehet, erre vonatkozóadataink nincsenek, ugyanakkor a törvényi szabályok e körben eléggéegyértelműek.A részajánlat-tételi lehetőség biztosítása kapcsán a Kbt.50. §-ának (3) bekezdése kifejezetten előírja, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.
1
2
3
6