Alvállalkozó bevonása

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban ugyanaz a szervezet vagy magánszemély bevonható alvállalkozóként több ajánlattevő által? Nem eredményezi ez a helyzet az ilyen ajánlatok érvénytelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...megnevezhető alvállalkozóként, ez teljesen jogszerű és nem eredményezi az ajánlatok érvénytelenségét.A kérdésben külön jelzett magánszemély esetében sem más a következtetés, azaz ugyanolyan megítélés alá esik, mintha gazdálkodó szervezet lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Magánszemély bevonása, igazolása

Kérdés: Szakember értékelési szempontra vagy alkalmassági követelmény és hozzá tartozó értékelési szempontra magánszemély kerül bevonásra (aki máshol munkaviszonyban áll, azonban önállóan állapodik meg az ajánlattevővel). Magánszemély tekintetében hogyan ellenőrizhető a kizáró okok fenn nem állása? Az ajánlatkérő a bírálati szakaszban kérhet magánszemély bevonása esetében bármilyen igazolást a kizáró okok fenn nem állásának igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...az a természetes személyre értelmezhető, így akár egy nemleges adóigazolást is.Összességében az ajánlatkérő a bírálati szakaszban magánszemély ajánlattevő esetében a kizáró okok fenn nem állására előírt igazolásokat bekérheti, magánszemély alvállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Magánszemély mint kapacitást biztosító "szervezet"

Kérdés: Több eljárásban kötnek ki az ajánlatkérők alkalmassági minimumkövetelményként történő megfeleléshez/értékelési szemponthoz kapcsolódóan bizonyos szakemberek rendelkezésre állását/részvételét a projektben. Esetünkben a bevonandó szakember magánszemély, nem tud számlát kiállítani a teljesítéséről. Lehet-e magánszemély (nem gazdasági szereplő) kapacitásnyújtó, eddig helyesen jártunk-e el? Ha a szakember személyéhez alkalmassági minimumkövetelmény és értékelési szempont is kapcsolódik, ebben az esetben az ajánlat benyújtásakor hova szükséges felrögzíteni az EKR-ben a szakembert? Fel kell rögzíteni a Kbt. 66. § (6) bek. szerint ismert alvállalkozónak is? Mert tudomásunk szerint alvállalkozó csak gazdasági szereplő lehet. Mi a helyzet, ha a szakember személyéhez csak értékelési szempont kapcsolódik? Ekkor fel kell-e tüntetnünk magánszemély szakemberünket a Kbt. 66. § (6) bek. szerint ismert alvállalkozóként?
Részlet a válaszából: […] ...lehet kapacitást biztosító, ennek nincs akadálya, ezért is teszi lehetővé az EKR is, hogy természetes személyként jelöljék meg a kapacitást biztosító szervezet azonosítása során.A Kbt. alábbi 3. § 10. pont alapján a gazdasági szereplő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Összeférhetetlenség az ajánlatkérő műszaki értékelőcsapatában

Kérdés: Az ajánlatkérő műszaki kiértékelőcsapatában van olyan személy, akinek van közvetlen kapcsolata az egyik ajánlattevőhöz, mivel a kapcsolt vállalkozás cégvezetője. Fennáll ebben az esetben az összeférhetetlenség? Az ajánlattételen már túl vagyunk.
Részlet a válaszából: […] ...bevonásra, nincs hatása a folyamatra, úgy ezt rendkívül nehéz kifogásolni, hiszen attól, hogy az ajánlatkérőnél van alkalmazásban egy magánszemély, még nem biztos, hogy az értékelés során bevonásra kerül, ezt az eljárásban ajánlattevőként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Elektronikus aláírás az EKR-ben

Kérdés: Cégünknél bevezetésre kerül a "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" használata (e-Szignó), melyet szükség szerint ajánlattevőként az EKR rendszerben is alkalmaznánk. Jól gondolom-e, hogy az ajánlatkérők az e-Szignó rendszerrel készült dokumentumokat kötelesek elfogadni? Továbbá, hogy az ebben a rendszerben készített dokumentumok aláírását a teljes dokumentum lezárása után készített "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" teljesíti?
Részlet a válaszából: […] ...(nem lejárt) az aláírás hitelessége, azaz rendszeresen fizesse az aláíró fél a szolgáltató részére a díjat;– nem mindegy, hogy magánszemélyként írja alá az aláírásra jogosult a dokumentumot, vagy az elektronikus aláírás ellenőrzése során a cégnév is szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Közbeszerzési dokumentumok aláírásának módja

Kérdés: Az ajánlatkérő kifogásolta, hogy a referenciaigazolás nem azonosítja az aláírót, csak a neve ismerhető meg egy céges levélpapíron. Azt a megoldást találtuk, hogy az eredeti referenciaigazolást elektronikus aláírásával hitelesítette az aláíró, aki egy középvezető. A digitális aláíráson a cég és az aláíró beosztása is azonosítható. Elegendő-e mindez, vagy teljesen új referenciaigazolást kell benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] ...sőt kifejezetten jó megoldás elektronikus aláírással ellátni a dokumentumot. Fontos, hogy amennyiben az aláírás csak az aláíróé mint magánszemélyé lenne, úgy a tanúsítványból nem derülne ki ez az információ, nem lenne alkalmas az igényelt tartalom...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Egyéni vállalkozó igazolásai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetén a képviseleti jog igazolására elegendő a két tanúval ellátott aláírásminta benyújtása, vagy szükséges csatolni a természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmányt (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) is?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentumokban aláírásmintát, úgy azt közjegyző készítheti el, illetve egy adott közbeszerzési dokumentumon az egyéni vállalkozó mint magánszemély aláírását hitelesítheti közjegyző.Fontos felhívni a figyelmet arra – a félreértések elkerülése érdekében –, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Nevesített alvállalkozó megjelölése magánszemélyként EKR-ben

Kérdés: Nevesített alvállalkozót tilos megjelölni magánszemélyként az EKR-ben?
Részlet a válaszából: […] ...vélhetően arra utal, hogy az EKR-ben – amennyiben alvállalkozót szeretne nevesíteni az ajánlattevő – alvállalkozó esetében nem lehet magánszemélyt megjelölni kapacitást biztosító szervezetként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne magánszemélyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Cégadatváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bekérte a 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontjai szerinti igazolást, de cégünknek közben volt egy változásbejegyzése tulajdonosváltás okán, mivel más magánszemély lett a cég tulajdonosa. Mit tegyünk?
Részlet a válaszából: […] ...sincs lehetőség módosítani az adatokat, külön nyilatkozat formájában érdemes a változást az ajánlatkérővel közölni, hiszen az új magánszemély módosíthatja a kérdésben is jelzett 62. § (1) bekezdés kb), kc) pontjait.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Kapacitásbiztosító teljesítésbe bevonásának feltételei fenntartott közbeszerzésnél

Kérdés: Alkalmassági feltétel igazolására megbízási szerződéssel vonnánk be magánszemélyt a teljesítésbe. Az eljárás védett szervezetek részére van fenntartva. A védett műhely státusz a megbízási szerződéssel kapacitásnyújtóként bevont magánszemélyre is vonatkozik? Vagy csak akkor vonatkozik rá is, ha például egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A fenntartott közbeszerzést a Kbt. alábbi, 33. § (1) bekezdése kétféleképpen szabályozza. Egyrészt lehetővé teszi védett foglalkoztató ajánlattételét, ami nem zárja ki nem védett foglalkoztató bevonását a teljesítésbe. Az alábbiakban azonban az ajánlatkérő azt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.
1
2
3
6