Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott más szervezet kapacitása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakember rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: A szakemberek vonatkozásában követelmény, hogy az Étv. előírása alapján rendelkezni kell a tevékenység végzéséhez megfelelő szakemberrel, csak így folytatható kivitelezési tevékenység. Ez hogyan, miért lenne igazolható egyéb módon?
Részlet a válaszból: […]következő esetekben támaszkodhat: ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került - a) pont.Véleményünk szerint mindezt leginkább alvállalkozóként van lehetősége az ajánlattevőnek lenyilatkozni, hiszen a későbbiek során ténylegesen be fogja vonni a teljesítésbe. Mivel a későbbiek során fel kell vennie, mint munkavállalót, így a továbbiakban nem lesz alvállalkozója az érintett szakember. Mivel az alvállalkozói lét nem a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3176

2. találat: Beszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységi körrel nem rendelkező pályázó nyertessége

Kérdés: Az ajánlattevő olyan jelentkező pályázatát hirdette ki nyertesnek, amelynek tevékenységi körében nem szerepel olyan tevékenység, ami kapcsolódott volna a beszerzés tárgyához. Jogszerű ez?
Részlet a válaszból: […]képességre, ami szigorúbb ellenőrzést követel meg az ajánlatkérőktől.A rendelkezés értelmében a 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a 100. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlatkérő a (7) bekezdés a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt, és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni. A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó.A cégkivonat egyértelműen nem alkalmas arra, hogy a cég valódi tevékenységi körét bemutassa. Erre a következtetésre jutott végül a Közbeszerzési Döntőbizottság is D. 443/2011. és D. 164/2011. számú döntésében, mikor két esetben is a cégkivonat vizsgálatát tette szükségessé az ajánlatkérők számára annak eldöntése során, hogy meghívhatók-e az ajánlattevők az eljárásba ajánlattételre. A két ügy azonban ellentmond egymásnak abból a szempontból, hogy hogyan kell az ajánlatkérőnek megbizonyosodnia és megítélnie egy piaci szereplő képességeit. Esetenként nem tartja elegendőnek a bemutatkozó levelek létét, más esetben a www.bolcsode.lap.hu-n történő ellenőrzést a cégkivonat mellett elegendőnek tartja. A döntések egységesek abban, hogy maga a cégkivonat egyik esetben sem elegendő annak megítélése során - a jogorvoslati fórum szerint sem -, hogy az ajánlatkérő eldöntse, valóban képes lesz-e teljesíteni az ajánlattevő a későbbiekben. Ennek vizsgálata azonban csak a fent említett szűk körben lehetséges. Az ajánlattétel során ellenben már nem zárható ki az amúgy a piacon nem tevékenykedő cég, mivel hasonló érvénytelenségi, kizáró ok nem ismert a közbeszerzésben.Fentiekhez kapcsolódva azonban megjegyezzük, hogy a Gt. 2012. március 1-jei hatályú módosítása értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3082

3. találat: Referenciaigazolás állandó jelleggel más szervezet kapacitására támaszkodva

Kérdés: Egy ajánlattevő sorozatosan más gazdasági szereplővel igazol referenciát, kiszorítva ezzel a "saját referenciás" pályázókat. Megteheti ezt?
Részlet a válaszból: […]szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy- ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy- a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3081
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Más szervezet kapacitásának igénybevétele

Kérdés: Milyen esetekben támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására?
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy - a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg - a)-c) pontok. A fentiek szerint tehát az alábbi esetek lehetségesek: - az ajánlattevő az adott szervezetet megjelölte ajánlatában, mint alvállalkozót, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy az adott szervezet kapacitását a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, megjelölve az igénybevétel konkrét módját is; - az ajánlattevő a referenciaelvárások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2950
Kapcsolódó tárgyszavak: ,