Hibás dokumentum hiánypótoltatása

Kérdés: Ajánlatunkban benyújtott referenciák vonatkozásában tartalmilag nem megfelelő referenciát nyújtottunk be, míg egy másik ajánlattevő semmilyen referenciát nem nyújtott be. Őt hiánypótoltatták, mi nem kaptuk meg ezt a lehetőséget, ajánlatunk így érvénytelen. Megfelelően járt-e el ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] Igen, sajnálatos módon a hiánypótlás 2008-tól fokozatosanszigorodó gyakorlata értelmében, amennyiben egy adott dokumentum hibás, akkornem hiánypótoltatható, hiszen nem tekinthető hiánynak. A 2010. szeptember 15-étkövetően induló eljárások esetében azonban már egyértelműbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Döntőbizottsági tárgyalás elmulasztása értesítés hiánya miatt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a kérelmező semmilyen formában nem kap értesítést a Közbeszerzési Döntőbizottságtól a tárgyalás időpontjáról és helyéről, és azon emiatt nem is jelenik meg? Hozhat ebben az esetben a Döntőbizottság érdemi határozatot? Hol találjuk meg az erre vonatkozó szabályokat?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására vonatkozószabályokat a Kbt. IX. fejezete tartalmazza. A Kbt. 317. §-a alapjánmegállapítható, hogy a KDB eljárására elsősorban a Kbt. szabályait kellalkalmazni, és ott, ahol a Kbt. eltérő szabályokat nem állapít meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Gyorsított eljárás ajánlatkérő mulasztása miatt

Kérdés: Gyorsított eljárás indítható-e abból az okból, hogy a kiíró korábban mulasztott, és már látható, hogy nem tudja az általa elvárt határidőig a beszerzést lebonyolítani? Értem ezalatt, hogy egy lejáró szolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatásra írna ki új eljárást, de olyan későn kezdi meg, hogy a szerződés lejártáig normál ügymenetben, az összes lehetséges határidő-csökkentést kihasználva sem tudja az eljárást befejezni, a szerződést megkötni, pláne a szolgáltatás igénybevételét megkezdeni. Úgy tudom, a gyorsításhoz nem kell speciális indok, csak a feltételeket kell biztosítani.
Részlet a válaszából: […] ...a hatályos szabályozás értelmében a kérdésbenszereplő eljárásfajta lefolytatásának nem feltétele, hogy a késedelem ne azajánlatkérő mulasztásából eredjen, azonban az alkalmazás indokát le kell írni agyorsított eljárás kezdeményezésekor. Tekintettel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.

Ajánlatkérői mulasztás következménye

Kérdés: Ha saját mulasztás miatt késve, de muszáj határidőre beszerezni az árut vagy kivitelezni egy beruházást, és már csak hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás fér az időbe - mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...határidők nem lennének betarthatóak, azzal, hogy a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából.A Kbt. 136. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 6.