Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott műszaki-szakmai alkalmasság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékelési szempont előírhatósága

Kérdés: Cégünk érdeklődést nyújtott be egy, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt eljárásra, melynél az érdeklődési határidő lejártát követően megkaptuk az ajánlati felhívást. A felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmasságnál csak referencia-előírás szerepel. Az értékelési szempont az ajánlati áron kívül a következő: "A teljesítésbe bevonni kívánt építész felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 36/48 hónapot meghaladó többlettapasztalat (maximum 60 hónap)." Amennyiben az építész felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember a szakmai, műszaki előírásnál nem szerepel, előírhat-e az ajánlatkérő értékelési szempontként szakemberhez kapcsolódó többlettapasztalatot?
Részlet a válaszból: […]lehet a szerződés teljesítésének színvonalára... - b) pont.A törvény 76. §-ának (6) bekezdése szerint az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:- a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk;- nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, hanem mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk;- biztosítaniuk kell a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt alapelvek betartását;- az értékelési szempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága. A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezenfelül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket;- nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését - a)-e) pontok.A Kbt. 76. § (6) bekezdésének d) pontjában az alkalmassági feltételhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4277

2. találat: Műszaki-szakmai alkalmassági szempont mellőzhetősége a felhívásból

Kérdés: Az év elején megjelent uniós nyílt közbeszerzési eljárás felhívása alapján szeretnénk ajánlatot tenni. A felhívásból úgy látjuk, hogy az ajánlatkérő nem írt elő műszaki-szakmai alkalmassági szempontot, ugyanakkor ennek indokát nem adta meg. A dokumentációt még nem váltottuk ki, mert úgy látjuk, hogy így bárki indulhat a tenderen, a mi referenciánk és felkészült szakembergárdánk nem jelent számunkra előnyt. Mit javasolnak, kérdezzünk rá erre az ajánlatkérőnél? Jogszerű így ez a felhívás?
Részlet a válaszból: […]felhívásban pontosan meg kell jelölni. Ennek során meg kell határozni, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya, vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az eljárást megindító felhívásban, vagy - a felhívásban a benyújtandó dokumentumok típusának rövid megjelölése mellett - az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kell pontosan meghatározni.A rendelkezés alapján tehát 2017. január 1-jétől már nem az eljárást megindító felhívásban, hanem a közbeszerzési dokumentumok valamelyikében kell megindokolni, hogy az ajánlatkérő miért tekint el műszaki és szakmai alkalmassági feltétel előírásától. Nem változott ugyanakkor az arra vonatkozó rendelkezés, hogy erre csak kivételes esetben, és csak akkor van lehetősége az ajánlatkérőnek, ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés szempontjából nem szükséges ilyen alkalmassági feltétel előírása.Indoklási kötelezettsége alól kivételesen akkor tekinthet el az ajánlatkérő, ha olyan hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, amelyben csak meghatározott gazdasági szereplőt lehet ajánlattételre felkérni [lásd például: Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti műszaki-technikai sajátosságra vagy kizárólagos jogra alapított eljárások].A kérdés szerinti eljárásban tehát, miután nyílt közbeszerzési eljárásról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3943

3. találat: Referenciaismertetés terjedelme

Kérdés: Az ajánlati felhívás dokumentációjában, a műszaki-szakmai alkalmasság körében megkövetelt igazolási mód tekintetében az ajánlatkérő csupán annyit írt, hogy "az ajánlattételt megelőző három év legalább egy szállításának ismertetése szükséges". Elegendő ez így? Illetve: ha igen, akkor mire terjedjen ki az ismertetés?
Részlet a válaszból: […]jellegére, mennyiségére, rendeltetésére - igazolható az előző legfeljebb három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). Ha az ajánlatkérő a szállítás ismertetését kívánja meg, az ismertetésben legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik félre, a szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére vagy korábbi szállítás mennyiségére utaló adatot kell megjelölnie az ajánlattevőnek. Mivel az ajánlatkérő ennél nem kérhet többet - amennyiben nem határozta meg tételesen az ismertetés terjedelmét -, a Kbt. erre utaló minimális adatközlésről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1706
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Főállású szakemberek "rendelkezésre" állásának értelmezése

Kérdés: Ha az ajánlatkérő műszaki-szakmai alkalmassági feltételként főállású szakemberek rendelkezésre állását írja elő, elfogadható-e igazolásként az olyan tartalmú szándéknyilatkozat a szakemberekről, hogy azok az ajánlattevő nyertessége esetén - például a szerződéskötés időpontjától - az ajánlattevővel munkaszerződést kötnek, vagy már az ajánlattétel időpontjában is fenn kell állnia a munkaviszonynak?
Részlet a válaszból: […]Valamennyi rendelkezés úgy fogalmaz, hogy azokat a szakembereket kell megnevezni, képzettségüket, végzettségüket ismertetni, akiket az ajánlattevő "be kíván vonni a teljesítésbe". Ugyanakkor nincs olyan előírás egyik hivatkozott pontban sem, hogy a szakembereknek munkaviszonyban kell állniuk az ajánlattevőnél. Ebből adódóan - megítélésünk szerint - a kiírás "főállású szakemberek rendelkezésre állására" vonatkozó elvárása törvénysértő, hiszen az ajánlatkérő csak a megfelelő szakemberek rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 965