Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

4 találat a megadott nyilatkozat érvényessége tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Korábbi nyilatkozat felhasználhatósága jogszabályváltozást követően
Kérdés: Ha változik a kizáró okkal kapcsolatos nyilatkozattartalomra vonatkozó jogszabály, ismét közjegyző előtt kell nyilatkozatot tennem?
Részlet a válaszból: […]megelőzően nem arról a tartalomról nyilatkozott, mint tette volna ezt a jogszabályváltozás után. Javasolt új nyilatkozat megtétele, ugyanakkor arra nincsen szükség, hogy minden egyes eljáráshoz ezt megtegye az ajánlattevő. Amennyiben valóban nem változott az aláírásra jogosult, vagy a jogszabály és a nyilatkozat minden egyéb
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4590
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Mentesülés korábban csatolt nyilatkozat benyújtása alól az új szabályozás szerint
Kérdés: Adminisztratív könnyítésnek tűnik a kötelező elektronikus közbeszerzési rendeletben, hogy ha egy nyilatkozatot már becsatolt az ajánlattevő, akkor azt a későbbiekben nem kell újra becsatolnia. A gyakorlatban hogyan kell alkalmazni ezt a szabályt? Minden ajánlatkérő lát minden dokumentumot, és megkeresi az adott nyilatkozatot?
Részlet a válaszból: […]függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki - 12. § (2) bekezdés.A kérdéshez képest a különbség abból adódik, hogy ugyanazon ajánlatkérőnél kellett a korábbiakban benyújtani az igazolást, mely igazolás az ajánlatkérő saját eljárási dokumentumai között fellelhető. Technikailag ez úgy oldható meg, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatkérő mely nyilatkozatát tudja figyelembe venni, azaz nem az ajánlatkérő dönti el, mit szeretne figyelembe venni, illetőleg nem az ajánlatkérőnek kell megkeresnie az érintett dokumentumot a korábbi közbeszerzési eljárások anyagában. Az ajánlattevőnek az EKR kommunikációs felületen egyértelműen azonosítania kell, hogy milyen korábbi nyilatkozata vehető figyelembe, melyet az érintett ajánlatkérőnek tett a korábbiakban. Természetesen tartalmilag az ajánlatkérő mindenképpen meg kell, hogy vizsgálja az érintett dokumentumot az adott eljárásban történő megfelelés céljából. Ebben jelent előrelépést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet módosítása, mely 2018. január 1-jétől mind a kizáró okok, mint az alkalmassági követelmények esetében a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolás felhasználhatóságát írja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4115
3. találat: Nyilatkozattétel időpontjának előírása az ajánlatkérő által
Kérdés: Jogszerű-e az, hogy az ajánlatkérő az egyes nyilatkozatok dátumozását a felhívás feladásának napjához köti, azaz a dátumnak későbbinek kell lenni az iraton? Elő kell-e ezt egyáltalán írni? Korábban ilyen kitétellel nem találkoztunk.
Részlet a válaszból: […]aláírás, hogy nem lenne egyértelmű, valójában ki írta alá az adott dokumentumot. Ha tehát egyértelmű, hogy az érintett nyilatkozat olyan intervallumra vonatkozik, mely csak egy adott napot követően kellett, hogy szülessen, például a pénzintézeti nyilatkozat, vagy a referencia esetében, akkor az ajánlatkérő olyan adminisztratív feltételeket támaszthat, melyeket a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet előír.Ez a kormányrendelet kifejezetten kitér nemzeti rezsimben arra az esetre, ha a főszabály szerinti nyilatkozatforma nem elegendő az ajánlatkérő részére, mivel nem tud ez alapján megbizonyosodni az ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmáról.A rendelet 14. §-ának (8) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt. 122. §-a alapján jár el, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, és az ajánlatkérő azt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette, az (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.A (9) bekezdés szerint az ajánlatkérő a (8) bekezdésben foglalt esetben is csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3211
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Közjegyző előtti nyilatkozat érvényessége
Kérdés: Meddig érvényes, meddig használható fel a közjegyző előtt tett nyilatkozat?
Részlet a válaszból: […]tehát feltüntetni, hogy mely közbeszerzési eljárásban kívánják azt felhasználni.) Ennek megfelelően, mint ahogy arra a 2004. augusztus 20-án megjelent tanácsi tájékoztatóban - a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában - is felhívta a Tanács a figyelmet, mindaddig, amíg az okiratban foglaltak megfelelnek a valóságnak, a nyilatkozat a Kbt. 20. §-a (3) bekezdésének megfelelően benyújtott formában felhasználható a közbeszerzési eljárásokban. (Azaz a közokiratba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 463
Kapcsolódó tárgyszavak: ,