Nyilatkozatminta kiadása a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatban benyújtandó nyilatkozattételi felhívás során

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek nyilatkozatmintát kiadni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatban benyújtandó nyilatkozattételi felhívás során?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség is fennáll, melyet legegyszerűbben úgy tud az ajánlatkérő értékelni, ha nem csupán nyilatkozattételt ír elő, hanem nyilatkozatmintát is mellékel az eljárási dokumentumok között.(Kéziratzárás: 2022. 06....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Dokumentáció mintanyilatkozatainak mellőzése

Kérdés: Az ajánlattevő a dokumentációban megadta a nyilatkozatokhoz szükséges mintákat, de nem rendelkezett azok kötelező alkalmazásáról. Megtehetem, hogy az általam használt nyilatkozatokat csatolom, ha azok tartalma megfelel a dokumentáció szerintieknek?
Részlet a válaszából: […] ...részeként benyújtandó igazolások,nyilatkozatok jegyzékét, továbbá "tartalmazhat az ajánlattevők számára ajánlottigazolás- és nyilatkozatmintákat" is. A Kbt. hivatkozott megfogalmazásából azkövetkezik, hogy az ajánlatkérő által elkészített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.
Kapcsolódó címkék: