Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gazdasági szereplők nyilvántartása az EKR-ben

Kérdés: Jól látom, hogy az EKR-ben nincs külön nyilvántartás azokról a gazdasági szereplőkről, akik potenciálisan ajánlatot tehetnek? E hiányra tekintettel hogyan juthatok a szükséges információhoz egy nemzeti rezsimes eljárásnál, ahol fel kell kérnem ajánlattételre 3-5 gazdasági szereplőt?
Részlet a válaszból: […]vagy 115. §-a szerinti eljárások esetében, amikor az ajánlatkérőnek közvetlenül kell felhívni ajánlattételre a gazdasági szereplőket, legegyszerűbb, ha a "csatlakozás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4229
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Ajánlatkérői "minőség" nyilvántartása

Kérdés: Kiderül-e a Közbeszerzések Tanácsánál vezetett ajánlatkérői nyilvántartásból, hogy adott ajánlatkérő a Kbt. mely paragrafusa(i) alapján minősül(het) ajánlatkérőnek (például kiderül-e adott közszolgáltatóról, hogy egyúttal klasszikus ajánlatkérőnek is minősül-e)?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásban feltünteti az ajánlatkérők adatait (név, székhely), továbbá azt, hogy a Kbt. mely szakasza alapján minősülnek ajánlatkérőnek. Az ajánlatkérőknek két nagy csoportja van: a Kbt. 22. §-a alapján általános közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre, valamint a Kbt. 162. §-a alapján közszolgáltató ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre. Az ajánlatkérőnek a 22. § alapján, illetve a 162. § alapján kell bejelentkeznie. Abban az esetben, ha valamely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1992

3. találat: KT-tájékoztatóra utalás tartalmi meghatározás nélkül

Kérdés: A kiírás tartalmazza, hogy az Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők tekintetében az ajánlatkérő a KT 2006. július 16. KÉ 68/2006. tájékoztatóját veszi figyelembe. Ez mit jelent, miről szól ez a tájékoztató? Szabályszerű-e az, hogy az kiírás ezt még utalásszerűen sem tartalmazza?
Részlet a válaszból: […]Tanácsa honlapjáról, a www.kozbeszerzes.hu honlapról. A tájékoztató kibocsátására azért volt szükség, mert a kizáró okok igazolása körében a Kbt. hivatkozott paragrafusai csupán felsorolják azokat az igazolási módokat, amelyekkel az ajánlattevők a kizáró okok hiányát igazolhatják. Ez a KT-tájékoztató tartalmazza részletesen az Európai Unió minden országa tekintetében, hogy az egyes kizáró okokat az adott országban milyen szervek, illetve hatóságok adják ki, illetve melyek vezetik a hivatkozott nyilvántartásokat. A tájékoztató tehát alapvetően a magyarországi ajánlatkérők munkáját könnyíti meg az ajánlatok elbírálása során, hiszen nem magyarországi letelepedésű (azaz külföldi) ajánlattevő esetében nem kell utánanéznie, hogy az ajánlattevő letelepedési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1813

4. találat: Kiegészítő tájékoztatások nyilvántartása

Kérdés: Kell-e és milyen sorrendben számozni a kiegészítő tájékoztatást, illetve kell-e arról az ajánlatkérőknek valamifajta nyilvántartást vezetniük? (Esetleg külön-külön vagy összesítve?)
Részlet a válaszból: […]meghosszabbításának lehetőségével az ajánlatkérő csak akkor élhet, ha az ajánlati felhívásban előírta, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni; - a kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását; - kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell küldeni a konzultáción részt vevő ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé kell tenni; - az előző bekezdések irányadóak a helyszíni bejárás, illetve a helyszín megtekintése során nyújtott kiegészítő tájékoztatásra is. Az elmondottak alapján tehát az ajánlatkérőnek szabadsága van például a kérdések egy részére korábban válaszolni, míg a nehezebb kérdéseket az utolsó pillanatban megválaszolni. Ebben a formában érdemes számozni, vagy megkülönböztető jelzéssel ellátni az egyes kiegészítő tájékoztatásokat abból a célból, hogy az ajánlatkérő maga is meg tudja különböztetni őket, továbbá hogy külön-külön lehessen hivatkozni a tájékoztatásokra, valamint a dokumentáció vásárlásakor gyorsabban tudjon az ajánlatkérő utánanézni annak, hogy milyen további információk átadása kötelező számára. A törvényi szabályozás a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában nem teszi kötelezővé,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,