A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozat csatolása önkéntes hiánypótlásban

Kérdés: Az ajánlattevő hogyan járhat el jogszerűen abban az esetben, ha az eljárás bírálati szakaszában az árindoklás benyújtását követően nem érvénytelenítették az ajánlatát, viszont a következő hiánypótlási felhívásokban nem hívják fel például az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozat becsatolására? Van hiánypótlás-benyújtási határidő? Önkéntes hiánypótlásban benyújtható a nyilatkozat?
Részlet a válaszából: […] ...eljárási hibára gyanakszik az ajánlatkérő, annak nincs akadálya, hogy létező hiánypótlási határidőn belül önkéntes hiánypótlással éljen a fenti nyilatkozat tekintetében. Semmiképpen nem cselekszik jogszerűtlenül, ha információ hiányában egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Adószámváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az eljárás során adószámváltozás történik, amit szeretnék a hiánypótlásban rögzíteni, de ebben az esetben úgy módosítom az adatokat, hogy erről nem értesítettem előzetesen az ajánlatkérőt. Történhet ez önkéntes hiánypótlás keretében?
Részlet a válaszából: […] Az adószám változását nem az eljárás adatai között kell először rögzíteni, hanem a szervezeti adatok karbantartásánál. Ekkor eljárásszinten is megjelenik annak lehetősége, hogy az ajánlatkérő frissítse az adatokat, amennyiben hiánypótláshelyzet áll fenn, úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Cégnévváltozás kezelése az eljárás folyamatában

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy érkezik egy ajánlat Kovács Bt.-től, majd felhívja az ajánlatkérő hiánypótlásra, ezt követően Takács Bt.-t hirdeti ki nyertesnek? Utólag látható, hogy névváltozás történt a cégnél az ajánlattétel alatt. Nem aggályos ez?
Részlet a válaszából: […] ...keretében mindez az ajánlatban is megjelenjen. Ettől függetlenül véleményünk szerint mindezt szükséges jelezni, nem pedig egyszerűen önkéntes hiánypótlás keretében változtatni annak érdekében, hogy maga az ajánlatkérő tisztában legyen a változás tartalmával,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Önkéntes hiánypótlás feltétele

Kérdés: Mi az önkéntes hiánypótlás feltétele? Az első hiánypótlásban mindenkinél hasonló hiányosságokat talált az ajánlatkérő, de nálunk nem vette észre. A második körben sem, de most úgy gondoljuk, érdemes lenne pótolni, mert így nem összehasonlíthatók az ajánlatok, vagyis a mi esetünkben szerintünk nem lehet így megállapítani az érvényességet. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...önkéntes hiánypótlás alábbi szabálya egyértelművé teszi a nyitva álló határidőben történő szabad hiánypótlást. Ennek korlátja az alábbi, 71. § (5) bekezdés szerint, hogy ne csak egyes ajánlattevők legyenek felszólítva a 69. § (4) bekezdés vagy a 80....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Önkéntes hiánypótlási módok

Kérdés: Az önkéntes hiánypótlást már nem tudtuk feltölteni, ezért egyéb kommunikációban csatoltuk. Ezt az ajánlatkérő nem fogadta el annak ellenére, hogy ő maga is jelezte, hiánypótlást fog kiírni. Mi volt az oka, hogy nem írta ki? Esetleg van-e arra lehetőség más ilyen esetben, hogy az EKR-ben megnyissuk ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...önkéntes hiánypótlással kapcsolatos legfontosabb szabály, hogy nincs lehetőség arra, hogy nyitva álló hiánypótlási határidő nélkül az ajánlattevő hiánypótoljon. Az ok praktikus, hiszen ha bármeddig lehetne hiánypótolni, nem lenne vége a bírálatnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Önkéntes hiánypótlás lehetősége az EKR-ben

Kérdés: Pótolhat-e önkéntesen hiányt az ajánlattevő az EKR-ben, ha arra nem szólították fel?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet nem írja felül a Kbt. önkéntes hiánypótlásra vonatkozó alábbi szabályait, melynek értelmében amíg nyitott hiánypótlási határidő van az eljárásban, lehetőség van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Önkéntes hiánypótlás lehetősége

Kérdés: Az ajánlattevő ajánlatában elfelejtette pontosan meghatározni a termék típusát, de lenyilatkozta, hogy vállalja az ajánlatkérő által előírt paraméterek teljesítését. Van-e lehetőség önkéntes hiánypótlás keretében benyújtani a hiányzó adatot? (Már volt egy hiánypótlási kör, de abban ez nem szerepelt, ugyanakkor a dokumentáció szerint meg kellett volna adni a hiányzó adatot.)
Részlet a válaszából: […] ...előírásainak, mely elvi értelemben akár lehetővé is teheti a terméktípus később megadását - Kbt. 71. §-ának (3) bekezdése. Önkéntes hiánypótlást pedig akkor is be lehet nyújtani a törvény 71. §-ának (5) bekezdése szerint, ha egy adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiány pótlására vonatkozó rendelkezés gyakorlati értelmezése

Kérdés: Ha a hiánypótlási felhívásban nem szerepel egy bizonyos hiány, mi értelme van annak, hogy az ajánlattevő az abban nem szereplő hiányt pótolja - ha az ajánlatkérő ezt nem igényli? A gyakorlatban a Kbt. e rendelkezése mely esetekre vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...mely egyszerűsítheti az eljárást, hiszen nem feltétlenül kell azajánlatkérőnek újabb hiánypótlást elrendelnie, amennyiben beérkezett azönkéntes hiánypótlás során az első körben elfelejtett hiányosság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.