Összeférhetetlenség vizsgálata, dokumentálása önkormányzati beszerzésnél

Kérdés: Helyi önkormányzat nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást kíván indítani építési beruházás tárgyában. A döntéshozó szerv az önkormányzat képviselő-testülete. A képviselő-testület egyik tagja kisebbségi (28%-os) tulajdonrésszel rendelkezik egy kft.-ben. Kizárólag tulajdonos, vezető tisztséget, tényleges tevékenységet nem lát el a gazdasági társaságban. A kft. indulni kíván a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként. Fennáll-e a képviselő összeférhetetlensége, indulhat-e a kft. ajánlattevőként az eljárásban? Helyesen és szükségesen jár-e el az ajánlatkérő, amennyiben a közbeszerzési eljárás előkészítésétől kezdve nem vesz részt a testületnek a közbeszerzési eljárást érintő döntéseiben az érintett képviselő? Szükséges-e az ajánlatkérőnek a fennálló helyzetet vizsgálni, dokumentálni, az érintett képviselő részéről bármilyen nyilatkozatot bekérni?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek a Kbt. összeférhetetlenségi szabályával összhangban kell eljárnia, melyet köteles dokumentálni. Az összeférhetetlenségi szabály pártatlanságot és függetlenséget feltételez, amely egyben azt is jelenti, hogy az összeférhetetlen képviselő semmilyen módon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Adótartozás "jogosultja" önkormányzati beszerzésnél

Kérdés: Önkormányzati beszerzés esetén a pályázónak a helyi - vagyis a kiíró -, vagy a cég telephelye szerinti önkormányzatnál nem lehet adóhátraléka?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 61. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha azajánlatkérő helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyiönkormányzati költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzatiköltségvetési szerv, az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 10.

Beszerzés tulajdonszerzés nélkül

Kérdés: Önkormányzat köztéri műalkotást kíván egy jeles évfordulóra beszerezni. Nem tudható, hogy milyen formájú, megjelenésű és a térben mekkora kiterjedésű műről lehet szó. A beszerzésre (bruttó) 20 millió forintot különített el. A mű elkészülte után nem képezné az önkormányzat tulajdonát, annak az alkotó válna a tulajdonosává. Megfogalmazandó igény, hogy - a művészi életben is - elismert, neves művésztől történjen a megrendelés. Kérdés: milyen eljárás alá tartozik a beszerzésünk, és hogyan kell lefolytatni az adott eljárást?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nehezen kezeli a művészeti sajátosságokat, a számárakevésbé számszerűsíthető dolgokat. A művészeti szempontok miatti kizárólagosságfelmerülhet ugyan, azaz a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása éshirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.