Öntisztázás

Kérdés: Az Európai Bíróság C-66/22. döntése alapján az ajánlatkérő döntött az öntisztázásról. Köteles-e a Közbeszerzési Hatóság öntisztázását az ajánlatkérő elfogadni, amikor ilyen kötelező érvényű európai döntés is a birtokunkban van, ami lehetővé teszi az ajánlatkérő szabad döntését?
Részlet a válaszából: […] ...venni döntésük meghozatalakor a közbeszerzésben. Az irányelvek implementálása során ugyanakkor a tagállamoknak szabadságuk van az öntisztázás rendszerének kialakítása vonatkozásában. A tagállamok többsége (például Szlovénia, Lengyelország, Bulgária)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Kizárás versenyjogi jogsértés miatt

Kérdés: A közbeszerzésből való kizárást versenyjogi jogsértés miatt csak a Gazdasági Versenyhivatal döntése alapozza meg, vagy az ajánlatkérő döntése is megalapozhatja?
Részlet a válaszából: […] ...is. A 62. § (1) bekezdés n) pont esetében pedig elegendő ellenőriznie az ajánlatkérőnek a versenyhatósági határozatot, és amennyiben öntisztázás nem történt, úgy a nyilvános döntés elegendő a kizárásról szóló döntés meghozatalához. Ez utóbbi esetben azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Öntisztázás a szerződéses szakaszban

Kérdés: Egy ajánlatkérővel árubeszerzés megvalósítására kötöttünk szerződést. A szerződés rendelkezései szerint a kizáró ok beállása velünk szemben súlyos szerződésszegésnek minősül. A szerződés teljesítése során beállt kizáró ok alól lehet öntisztázással mentesülni?
Részlet a válaszából: […] ...jogkövetkezményei, azaz a kizárás és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása alól a Kbt. 64. § (1) bekezdés szerint öntisztázással lehet mentesülni. Az öntisztázás következménye, hogy a kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő nem zárható ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Kizáró ok a közbeszerzési eljárás alatt

Kérdés: Véleményük szerint ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, amely az ajánlattételi határidő lejártakor még nem állt, a lezáró döntés meghozatala időpontjában már nem áll kizáró okok hatálya alatt, de a hatósági nyilvántartásból az látszik, hogy a bírálat alatt valamennyi időtartamban fennállt a kizáró ok?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamban állt fenn; amennyiben a közbeszerzési eljárásban bekövetkezett egy kizáró ok, az ajánlattevőt ki kell zárni; kivéve ha az öntisztázással kimenti magát.Lehetne logikus érvelés, hogy az eredményre vonatkozó döntés pillanatában ne álljon a nyertes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Társasági formát váltott ajánlattevő átalakulást megelőzően hivatalban volt vezető tisztségviselője által elkövetett költségvetési csalás mint kizáró ok

Kérdés: Fennáll-e a Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontjában írt kizáró ok, ha arra derül fény, hogy az időközben társasági formát váltott ajánlattevő korábbi, még az átalakulást megelőzően hivatalban volt vezető tisztségviselője ebben a minőségében korábban költségvetési csalást követett el? Lehetetlenné válik-e ezáltal az ajánlattevő közbeszerzési eljárásokban való részvétele?
Részlet a válaszából: […] ...ha a konkrét közbeszerzési eljárásban a kérdésben vázolt körülmény mégis problémaként merülne fel, a Kbt. 64. §-a tartalmazza az öntisztázás lehetőségét. A kérdés szerinti tényállás nem tartozik abba az esetkörbe (köztartozás fennállása, tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Kizárás GVH-döntés alapján

Kérdés: Amennyiben a GVH döntésében "csak" bírságot szab ki, de közvetlenül nem zárja ki a szervezetet a közbeszerzési eljárásokból, akkor az ajánlatkérőnek van-e jogosultsága a bírságra, illetve elmarasztaló határozatra hivatkozással kizárni az ajánlattevőt az eljárásból?
Részlet a válaszából: […] ...azt eredményezi, hogy három évig nem indulhat az ajánlattevő közbeszerzésben. Van lehetőség öntisztázni ebben az esetben is, de az öntisztázás végén a megbízhatósági határozat megszületéséig az érintett gazdasági szereplő nem ajánlattétel-képes (beleérve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének elítélése, mint kizáró ok

Kérdés: Indulhat-e közbeszerzési eljárásban olyan cég, melynek elnök-vezérigazgatóját másik tagállamban jogerősen elítélték korrupció miatt? Mi történik, ha lemond? Indulhat a cég a későbbiekben? Vagy mindenképpen öntisztáznia kell? Öntisztázás esetén le kell mondania az érintett vezetőnek?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 62. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában a kötelező kizáró okok között rögzíti a gazdasági szereplő vonatkozásában többek között az alábbi – elsősorban személyhez kötődő – kizáró okot:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Kizárás opcionális kizáró ok öntisztázása esetén

Kérdés: Az ajánlattevő egyértelműen az általam előírt 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, amit az ommf.gov.hu alapján igazolni tudok, ellenben öntisztázta magát. Kizárhatom-e akkor, ha ez egy opcionális kizáró ok?
Részlet a válaszából: […] ...szociális és munkajogi követelményeket súlyosan megszegte, és ezt az ajánlatkérő megfelelően bizonyítani tudja. (...)Az öntisztázásra vonatkozó 64. § (1) bekezdése kifejezetten utal bármely kizáró okra a kivételek mellett, melybe a választható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Csatlakozás feltételei DBR-ben

Kérdés: Ha valaki nem felel meg az alkalmassági követelményeknek DBR-ben, a későbbiekben jelentkezhet újra?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben a DBR-ből a későbbiekben kizárásra kerül az érintett gazdasági szereplő, mert például kartellben volt érintett, úgy öntisztázás után visszatérhet a DBR-be, amennyiben újra megméreti magát a részvételi szakaszban. Többek között ebben nyilvánul meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Az öntisztázás új szabálya

Kérdés: Szükséges-e, hogy az öntisztázás során elismerje az ajánlattevő, amit tett, vagy lehetősége van arra, hogy peres eljárásban védje érdekeit, párhuzamosan az öntisztázással? Van változás ennek megítélésében vagy szabályozásában?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 64. §-ának (1) bekezdése szerint az öntisztázásnak azt megelőzően kell történnie, hogy a gazdasági szereplő ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtott volna be. Az öntisztázás a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.
1
2
3