Referencia igazolása a gyakorlatban egy vagy több szerződéssel

Kérdés: Mit jelent a gyakorlatban az, hogy a referencia igazolható egy vagy több szerződéssel is? Lehetőség van több partnertől referenciaigazolást bekérni, igazolva ezáltal, hogy ezen mennyiségek összege eléri a felhívásban megadott referenciamennyiséget?
Részlet a válaszából: […] ...mivel a referenciák nincsenek szükségszerűen kapcsolatban egymással, több, azonos tartalommal elő­írt referencia (például 2 darab) is igazolható több partnertől származó referenciaigazolással (2 darab) vagy nyilatkozattal. Ha azonban egy adott referencia például 100...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Referenciamegfelelőség megítélésének alapja

Kérdés: Ha a felhívás szerint az elmúlt három év szállításait kell referenciával igazolni, elegendő-e, ha csak az elmúlt egy év szállításairól állíttatjuk ki az igazolást, amennyiben a kért referenciamennyiséget az utóbbi egy évben teljesítettük?
Részlet a válaszából: […] ...követelménynek megfelel, így nincs indoka az ajánlatkérőnek hiánypótoltatnia, hiszen az igazolás tartalma alapján ítélhető meg a referencia megfelelősége. Az elmúlt három év keretidőszak, melyre nem feltétlenül kell vonatkoznia a referenciának, ezen belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Referencia előírása eljárási dokumentumban

Kérdés: Lehet-e az eljárási dokumentumban referenciát előírni? Ugyanis az ajánlatkérő az eljárási dokumentumban több referenciát is kér, mint a felhívásban, és ehhez kiegészítő tájékoztatás keretében is ragaszkodik.
Részlet a válaszából: […] ...a megkövetelt igazolási módokra, melyek részleteit az eljárási dokumentumokban fejti ki. De ez nem ad arra lehetőséget, hogy további referenciát írjon elő ennek keretében az ajánlatkérő. Amennyiben ezt megteszi, egyrészt jogsértést követ el, másrészt, mivel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Külön referencia alkalmasságra és értékelési szempontra

Kérdés: Az ajánlatkérő egy referenciát kíván alkalmasságként kérni, majd értékelési szempontként is értékelni, de nem ugyanazt a referenciát. Megteheti ezt?
Részlet a válaszából: […] ...követelmény), és melyek jelentik ezenfelül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket (...).Alább az egyértelmű szabály, ami miatt referenciát semmilyen formában nem lehet értékelni, hiszen a fenti 76. § (6) bekezdés d) pontja a 76. § (3) bekezdés b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Felhívás feladásának időpontja a referencia bemutatásának kontextusában

Kérdés: Ajánlattevőként a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti referencia elkészítésénél a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített referenciát kell feltüntetni. Mi számít pontosan a felhívás feladásának?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmassági követelmények igazolása során releváns, hiszen a hirdetmény feladásától visszafelé számított időszak alatt teljesített referenciát szükséges bemutatni az eljárás során az ajánlattevőnek.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Referencia biztosítása az ajánlatkérő többféle referenciaigénye esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő többféle referenciát kér, melyet a közös ajánlattevők úgy képesek biztosítani, hogy az összesen háromféle referenciát négy szerződésből biztosítják. Ebből kettő referencia önálló, egy referencia két közös ajánlattevő referenciája, egy referencia pedig a kapacitást biztosító szervezeté. Lehet-e így kombinált módon biztosítani a referenciákat, ha nincs annak korlátja, hogy hány szerződésből tudja azt az ajánlattevő produkálni, csak az érték van megadva, és a beszerzési tárgyak stimmelnek, továbbá nem oszthatók meg? Ebben az esetben a bevont szervezet kinek biztosítja a kapacitását? Van ennek jelentősége?
Részlet a válaszából: […] ...a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.Mivel az egyes referenciák külön-külön gazdasági szereplők által biztosíthatók, ráadásul egy referencia a közös ajánlattevők közös referenciája...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Hamis adatszolgáltatás szakember referenciájával kapcsolatban

Kérdés: Abban az esetben, ha értékelési szempont, a szakember referenciája és iratbetekintés során az egyik ajánlatkérő megállapítja, hogy a referenciában megjelölt tétel nem pontosan azt tartalmazza, amit az ajánlatkérő előírt - így az valójában nem fogadható el -, az hamis nyilatkozattételnek minősül vagy sem? (Az alkalmassági követelmény csak a szakember képesítését írja elő, a referenciát az értékeléshez kérik, továbbá hiánypótlást követően adta be végül a referenciát az ajánlattevő, tehát már nincs lehetőség több kör hiánypótlásra a kérdésben.)
Részlet a válaszából: […] ...csak az alkalmasság igazolása kapcsán szűkítően értelmezni a hamis adatszolgáltatás megállapításának lehetőségét. Mivel az érintett referencia kapcsán az ajánlattevő más hiánypótlás keretében pontatlanul nyilatkozott, melyet az ajánlatkérő először elfogadott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Referenciát nyújtó kapacitást biztosító szervezet bevonása a teljesítésbe

Kérdés: Kétmillió termék leszállítása a beszerzés tárgya. Nincs meg a szükséges referenciám, de a kapacitásom megvan. Be kell-e vonnom egy termék legyártásába alkalmasságot igazoló szervezetet, vagy elegendő, ha biztosított arra az esetre a rendelkezésre állása, ha mégsem tudnám időben legyártani az adott terméket?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdései értelmében szükséges a referenciát nyújtó kapacitást biztosító szervezet bevonása a teljesítésbe. Nem elegendő, hogy elvi értelemben az ajánlattevő rendelkezésére állna a teljesítés során, hanem arra kell a hangsúlyt helyezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének terjedelme

Kérdés: Cégünknek egyes eljárásoknál kapacitást nyújtó szervezetet kell igénybe vennie referencia igazolására. Nyertes ajánlattétel esetén szükséges-e a kapacitást nyújtó szervezettől beszerezni az általunk megajánlott terméket (amire nekünk referenciát igazoltak), vagy a teljesítésbe való bevonásként elegendő mértékűnek számít, ha a kapacitást nyújtó szervezet szakmai tanácsot ad, üzembe helyez, szervizszolgáltatást nyújt, applikációs feladatokat ellát stb. bizonyos értékben?
Részlet a válaszából: […] ...feltételez, semmilyen módon nem a termék biztosítását értjük alatta. A (9) bekezdésben pedig kifejezetten arra utal a jogszabály, hogy referenciákra vonatkozó követelmény teljesítése során az adott szervezetnek olyan mértékben kell részt vennie a szerződés, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Alkalmasságot igazoló szervezet bejelentése, igénybevétele

Kérdés: Ha megjelölök alkalmasságot igazoló szervezetet referenciával, de később mégsem veszem igénybe, jogsértést követek el, ami kizárást eredményez? Vagy inkább vonjam be, hiába nincs rá szükség?
Részlet a válaszából: […] ...eredményezze, hogy az ajánlattevő csak akkor vonjon be kapacitást biztosító szervezetet, ha szüksége van rá, az ajánlattevő köteles a referenciát biztosító szervezetet, személyt bevonni közvetlenül a teljesítésbe. A Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése egyrészt előírja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.
1
2
3
10