Aránytalanul alacsony ár/vállalás megállapításának szempontjai

Kérdés: Milyen szempontok alapján állapítja meg az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony árat vagy egyéb aránytalan vállalást? Hivatkozhat-e arra az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő vállalása életszerűtlen?
Részlet a válaszából: […] ...ha munkagépei fenntartási költségeit képes előteremteni. Többnyire hasonló megítélés alá esett az is, amikor az ajánlattevő a referencia megszerzése érdekében vállalta volna el "a nullaszaldós projektet". Végül ez utóbbi viszonyulásán árnyalt valamelyest...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Közbeszerzési dokumentumok aláírásának módja

Kérdés: Az ajánlatkérő kifogásolta, hogy a referenciaigazolás nem azonosítja az aláírót, csak a neve ismerhető meg egy céges levélpapíron. Azt a megoldást találtuk, hogy az eredeti referenciaigazolást elektronikus aláírásával hitelesítette az aláíró, aki egy középvezető. A digitális aláíráson a cég és az aláíró beosztása is azonosítható. Elegendő-e mindez, vagy teljesen új referenciaigazolást kell benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] ...kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.Esetünkben a referenciaigazolásra nem eredetiben van szükség, nem szükséges hiteles dokumentum benyújtása, annak egyszerű másolata is elegendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Műszaki ellenőrre vonatkozó szakmai alkalmassági követelmény jogszerűsége

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő részéről olyan szakmai alkalmassági követelmény előírása, amely szerint a műszaki ellenőrnek európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz kapcsolódó referenciával kell rendelkeznie?
Részlet a válaszából: […] ...tekintetbe véve. Visszakanyarodva most már a kérdés szerinti esethez, azt kell megvizsgálni, hogy vajon az ajánlatkérő által megkövetelt referencia, nevezetesen hogy a műszaki ellenőr rendelkezzék európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Alkalmassági szempont értékelési szempont körbe sorolása

Kérdés: Lehet-e a referenciaértékelési szempont az, ha az ajánlatkérő csak a darabszámot igényli, és nem alkalmazza a referenciát alkalmassági szempontként az adott eljárást megindító felhívásban?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmassági feltétel nem kerül egyébként az alkalmasság keretében elő­írásra. Ez azt jelenti, hogy az ajánlatkérő nem kívánja a referenciát alkalmasságként alkalmazni, csak értékelési szempontként. Erre a válasz egyértelműen nem. Nem lehet a szakemberen kívül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

In-house cég részvétele közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Hogyan kell a saját cégnek részt vennie az eljárásban a Kbt. 12. § (4) bekezdésének új szabálya szerint? Van erre egyéb szabályozás, vagy a kapacitást biztosító szervezetekhez hasonlóan kell értelmezni?
Részlet a válaszából: […] ...végzi az in-house cég, úgy nem egyszerűen a teljesítésbe történik a bevonása, mint a kapacitást biztosító szervezet esetében referencia biztosítása során, hanem igazolt, a szerződés tárgyához közvetlenül kötődő, hozzáadott értéket biztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Azonos referencia felhasználása több részre történő ajánlattétel esetén

Kérdés: Árubeszerzési tenderhez kell referenciaigazolást beadnunk. Szabályosan hogyan igazolható a referencia arra a részre, amelyikben a beszerezni kívánt áruk vegyesen szerepelnek? (Sebészeti varróanyagokról van szó, és az egyik rész nem csak egy típusú varróanyagot tartalmaz, így nem tudom pontosan, minek az igazolása szükséges. Minden termékhez külön igazolás kell az adott részhez? Ha igen, mekkora darabszámra?) A felhívásban szerepel, hogy "több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható".
Részlet a válaszából: […] ...általános értelemben sebészeti varróanyag a referencia tárgya, ezért véleményünk szerint az egyes részek nem csak az adott részben meghatározott specifikus varróanyaggal teljesíthetők. A felhívásban szerepel, hogy "több részre történő ajánlattétel esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Szerződő felek közös ajánlattételnél

Kérdés: Ajánlattevőként konzorciumban indultunk, ahol a számlát cégünk állítja ki, az alvállalkozókat cégünk vonja be, de referencia miatt egy másik ajánlattevő is beszállt mellénk. Az ajánlatkérő azt kéri, hogy közös ajánlattevőként írjuk alá a szerződést, annak ellenére, hogy a cégünknek többletjogosultsága van az eljárásban, minden információt mi töltöttünk fel az EKR-be, ahová mi regisztráltuk a másik ajánlattevőt. Ez a forma, hogy közös ajánlattevőként is írjuk alá a szerződést, és nem csak az eljárás során vagyunk közösen, formailag helyes, jogszerű?
Részlet a válaszából: […] ...a konzorcium maga nem jelenik meg külön jogi személyként, hanem közös ajánlattevők (jellemzően jogi személyek) közös halmazaként. A referencia vonatkozásában elsősorban úgynevezett kapacitást biztosító szervezetet vonnak be az ajánlattevők, azaz nem emelik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Referencia igazolása a gyakorlatban egy vagy több szerződéssel

Kérdés: Mit jelent a gyakorlatban az, hogy a referencia igazolható egy vagy több szerződéssel is? Lehetőség van több partnertől referenciaigazolást bekérni, igazolva ezáltal, hogy ezen mennyiségek összege eléri a felhívásban megadott referenciamennyiséget?
Részlet a válaszából: […] ...mivel a referenciák nincsenek szükségszerűen kapcsolatban egymással, több, azonos tartalommal elő­írt referencia (például 2 darab) is igazolható több partnertől származó referenciaigazolással (2 darab) vagy nyilatkozattal. Ha azonban egy adott referencia például 100...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Referenciamegfelelőség megítélésének alapja

Kérdés: Ha a felhívás szerint az elmúlt három év szállításait kell referenciával igazolni, elegendő-e, ha csak az elmúlt egy év szállításairól állíttatjuk ki az igazolást, amennyiben a kért referenciamennyiséget az utóbbi egy évben teljesítettük?
Részlet a válaszából: […] ...követelménynek megfelel, így nincs indoka az ajánlatkérőnek hiánypótoltatnia, hiszen az igazolás tartalma alapján ítélhető meg a referencia megfelelősége. Az elmúlt három év keretidőszak, melyre nem feltétlenül kell vonatkoznia a referenciának, ezen belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Hasznossági függvény mint értékelési módszer alkalmazhatósága

Kérdés: Alkalmazhatja-e az ajánlatkérő a "hasznossági függvény" értékelés módszerét, amikor ilyet egyik - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló - értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató sem tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...a kapott értékekhez közvetlenül kapcsolódóan - a ténylegesen beérkező ajánlatok tartalmától függetlenül - adja meg az értékelési preferenciáit leképező értékelési pontokat (az értelmezési tartomány értékeihez függvénykapcsolattal rendel pontszámokat)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.
1
2
3
32