Iratbetekintés részajánlattételnél

Kérdés: Miért nem tudok azonos eljárásban betekinteni a másik ajánlattevő ajánlatába? (Az ajánlattevő más részben indult, de gyakorlatilag versenyző termékkel. Az ajánlatkérő így alakította ki a beszerzési rendszert, hogy mindkettőnktől rendelhessen.)
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő részajánlattételt tesz lehetővé, kevés sikerrel kecsegtet az ajánlattételi szakaszban azt megkérdőjelezni, hogy ezzel egyben a versenyt is szűkítette. Ennek megfelelően hiába van mindkét részben egy-egy nyertes, a két rész "használata" önmagában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Átfedés alkalmasság igazolása során az egyes előírások között

Kérdés: Lehet-e átfedés az egyes részekben megadott árbevétel, referencia, gépek vagy szakember tapasztalata között alkalmasság igazolása során?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet kifejezetten kitér az árbevétel kérdésére részajánlattétel esetében. Ez alapján az éves árbevétel az egyes részek vonatkozásában is meghatározható külön azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Nyilatkozat részajánlattételnél részekre történő feltöltés helyett

Kérdés: Egy új nyilatkozat jelent meg, melyben az ajánlatkérő a részekre történő feltöltés helyett nyilatkozatot kér. Ez jogszerű megoldás?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet értelmében 2019. április 1-je óta nem kérhető olyan nyilatkozat, amely más résznél már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.
Kapcsolódó címkék:    

Kapacitások ajánlatkérő általi "leoszthatósága"

Kérdés: Közbeszerzési szempontból helytálló-e, hogy az ajánlatkérő akkor jár el helyesen, ha a szerződéskötés feltételeként minden egyes munkarészre részletes erőforrástervet kér be, továbbá igazoltatja a szakemberek rendelkezésre állását, majd ezek alapján dönt úgy, hogy egyes munkákra/ajánlati részekre az erőforrás igazolásának hiányában a második legjobb ajánlati árat tevő ajánlatadóval köt szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.A közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen: (...) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Ajánlatkérő vizsgálati kötelezettsége részajánlattétel esetén

Kérdés: Meglepetéssel olvastam, hogy a jövőben egy jogeset szerint nekem, mint ajánlatkérőnek, minden egyes részt meg kell vizsgálnom, hogy vajon megfelelő helyre töltötte-e fel azt az ajánlattevő, és ha nem, akkor is figyelembe kell vennem. Mi erről a véleményük? (Az eset száma D. 322/2019.)
Részlet a válaszából: […] ...ismerve a jogorvoslati fórum, valamint az ajánlatkérő véleményét az érintett határozat alapján.A kérdésben jelzett ügyben a részajánlat tartalmi vizsgálata alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az Extremplast Bt. elektronikus úton, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Hiánypótlás, indokolás feltöltése az EKR-be több részajánlat esetén

Kérdés: Az EKR kormányrendelet szerint elegendő több részajánlat esetében egy helyre feltöltenem az indokolást, hiánypótlást? Kell erről nyilatkoznom, vagy csak ha kéri az ajánlatkérő? Ha kell nyilatkoznom, melyik résznél és milyen tartalommal?
Részlet a válaszából: […] ...amíg eltelik a hiánypótlási határidő, majd megállapítja, hogy a hiánypótlást nem teljesítették, és érvénytelenné nyilvánítja a részajánlatot. A Döntőbizottság kizárólag amiatt mellőzte az alapelvi jogsértés megállapítását is, mert függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:      

Szerződéskötés részajánlattétel esetén

Kérdés: Részenként külön-külön szerződést kell kötni abban az esetben, ha az eljárás több rész beszerzésére irányul?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. az alábbiak szerint foglalkozik a részajánlattétellel.Egyrészt az eljárást megindító hirdetmény kötelező tartalma [Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont], másrészt a törvény 61. § (4)-(6) bekezdéseinek előírásai határolják körül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Több részre tett ajánlat módosítása

Kérdés: Ha az ajánlattevő több részre tett ajánlatot, nyilatkozhat-e úgy a későbbiekben, hogy mégsem szeretne egy részben indulni?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beállt azon részek vonatkozásában, melyekről nyilatkozott. Az egyes részekből való visszalépésre lehetőség van, azonban ez nem minden esetben jár a fenntartott részekre vonatkozó ajánlat érvényességével. Az Európai Bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Szerződés aláírása részajánlattétel esetén

Kérdés: Együtt kell-e aláírni az egyes részekre vonatkozó szerződéseket?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 131. §-ának (3) bekezdése értelmében az egyes részek függetlenek egymástól, azaz külön-külön szerződés köttetik az egyes részek vonatkozásában. Ennek megfelelően az egyes részekre vonatkozó szerződés aláírását nyugodtan lehet függetlenül kezelni.A fentiekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.
Kapcsolódó címkék:    

Ajánlatok beadásának módja részajánlattétel esetén

Kérdés: Részajánlattétel esetében be lehet-e adni az ajánlatot együttesen, vagy ott is darabolni kell azt? (Mindegyik rész bontása egy időpontban van.)
Részlet a válaszából: […] ...részajánlattételi lehetőség egy eljáráson belül biztosítható, melynek során az eljárás eredményeként több szerződést írnak alá a felek. Az ajánlattétel vagy a részvételi jelentkezés során technikai kérdés, hogy minden egyes részre külön dokumentumot készít-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.
Kapcsolódó címkék:    
1
2