Műszaki ellenőrre vonatkozó szakmai alkalmassági követelmény jogszerűsége

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő részéről olyan szakmai alkalmassági követelmény előírása, amely szerint a műszaki ellenőrnek európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz kapcsolódó referenciával kell rendelkeznie?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a szakemberekkel kapcsolatos alkalmassági követelményeket érinti, és olyan problémát vet el, amely az utóbbi években többször is a jogalkalmazók látókörébe került. Megválaszolásához először is célszerű áttekinteni az alkalmasság közbeszerzési jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Képzettség és tapasztalat előírása alkalmassági feltételként

Kérdés: Egy szolgáltatás végzésére irányuló közbeszerzési eljárásban előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy – a szakemberekre vonatkozó alkalmassági feltételek meghatározásán felül – a teljesítésben csak bizonyos képezettséggel és tapasztalattal rendelkező személyek vehetnek részt?
Részlet a válaszából: […] ...feltételeket, illetőleg ha az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét, akkor ezt a körülményt is. Ez a kötelezettség pontosan azt célozza, hogy az alkalmasság helyett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Hiánypótlás kizártsága

Kérdés: Az új Kbt. szerint mi az, ami nem hiánypótolható?
Részlet a válaszából: […] ...a szakember személye csak úgy változhat hiánypótlás keretében, ha a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra, azaz szakképzettségben, szakmai gyakorlati időben vagy személyes referenciában – attól függően, hogy mi kerül az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 11.

Tervpályázati eljárás szabályainak változása

Kérdés: Mennyiben módosultak a tervpályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések?
Részlet a válaszából: […] ...művészek, művészettörténészek). A bírálóbizottság létszáma legalább három fő. Ha a pályázat résztvevőitől meghatározott szakképzettséget, szakképesítést követelnek meg, a bírálóbizottság tagjai legalább egyharmadának rendelkeznie kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 19.

Adatközlés teljesítésben személyesen részt vevők vonatkozásában

Kérdés: Mely esetekben szükséges/indokolt előírni, hogy a teljesítésben személyesen részt vevők nevét, képzettségét ajánlattevőnek közölnie kell ajánlatában?
Részlet a válaszából: […] ...válasz a beszerzés tárgyától függ. Amennyiben biztonságiokai, vagy a szakképzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása szükséges,úgy érthető az igény. Ha azonban feleslegesen szükséges több száz fizikaimunkás önéletrajzának benyújtása, úgy ennek relevanciája...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Bírálóbizottsági közreműködő "szakképzettsége"

Kérdés: Bírálóbizottságban tevékenykedő személynek kell-e szakterületi diplomával (végzettséggel) rendelkeznie, vagy elég-e, ha például a pályázat tárgyát képező szakterületen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához a Kbt. 8. §-ának (1) bekezdésébenfoglaltakat kell áttekinteni, amely a következők szerint szól: a közbeszerzésieljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatokértékelése során és az eljárás más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 31.

Ügyvédek tanácsadóként a közbeszerzésben

Kérdés: Ügyvéd lehet-e hivatalos közbeszerzési tanácsadó? Amennyiben igen, vajon a tanácsadói névjegyzékből megállapítható-e, ha valaki ügyvédként folytatja ezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...feltételek fennállta esetén -eljárhat (illetve eljárhat békéltetőként is), a névjegyzék tartalma alapjánpedig kitűnik, ha valaki e szakképzettség birtokában végzi a tanácsadóitevékenységet.[Az ügyvéd békéltetői tevékenységével kapcsolatos a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 27.