Felelősség a teljesítésbe más szakember bevonása miatti adminisztráció elmaradásáért

Kérdés: Kinek a felelőssége, ha az alkalmasságba és értékelésbe bevont szakember helyett mégis más teljesít, és ezt nem foglalják írásba a felek? Ez egy olyan kötelezettség, amit mindenképpen az ajánlatkérőnek kell tudnia, nem másnak?
Részlet a válaszából: […] Mivel az alkalmasságba bevont szakember teljesítésbe történő bevonása kötelező, így attól az ajánlatkérő nem tekinthet el, ezt a Kbt. 65. § (9) bekezdése egyértelművé teszi.A fent hivatkozott rendelkezés értelmében a közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

A Kbt.-módosítás hatása folyamatban lévő szerződésekre

Kérdés: Az új jogszabály hatálybalépése hogyan érinti a már folyamatban lévő szerződéseket?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 2020. évi módosításainak hatálybalépése a vonatkozó törvény szerint lépcsőzetes, melyet korábbi számunkban, a parlamenti szakaszra tekintettel még nem tudtunk pontosan meghatározni. A végleges időpontok: 2021. január 1., 2021. február 1. és 2021. július 1. A későbbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Tevékenység kiszervezésének hatása a teljesítés folyamatára

Kérdés: Egy tevékenység kiszervezése esetén van-e lehetőség arra, hogy tovább folytatódjon a teljesítés?
Részlet a válaszából: […] A teljesítés szakaszában a jogutódlás keretei között lehetőség van kiszervezésre az alábbiak szerint:A Kbt. 139. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg: (...) ha a szerződő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Termékcsere a teljesítés folyamatában alternatív ajánlattétel esetén

Kérdés: Ha volt alternatív ajánlattétel, és a teljesítés során a nyertes nem tud szállítani megfelelő terméket, kicserélheti-e azt az ajánlatában alternatív termékként ajánlott termékre, ami esetünkben megfelelő lenne, de más műszaki tartalommal bír, azaz gyakorlatilag más termék?
Részlet a válaszából: […] Az alternatív ajánlattételre az eljárás során nyílt lehetősége az ajánlattevőnek, az ajánlattételt követően kötve van ajánlatához, mely nem alternatív lehetőségekre, hanem a megajánlott alternatívák közül egyre szól. A következő termék nem léphet az elfogadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Alkalmasságot igazoló termékgyártó bevonása a teljesítésbe

Kérdés: Alkalmasságot igazoló szervezetet, amely a termék gyártója, meg kell-e alvállalkozóként jelölni, be kell-e vonni a teljesítésbe? (Csak a terméket gyártaná, a teljesítésbe egyéb módon nem szándékozunk bevonni.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. függetlenül kezeli az alvállalkozóként történő megjelölést és a kapacitást biztosító szervezeti státuszt. Ennek elsősorban akkor van jelentősége, amikor szakember nyújtásában, vagy referencia nyújtásában kap segítséget az ajánlattevő kapacitást nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

KEF által kötött megállapodások teljesítése

Kérdés: Igaz-e, hogy a DKÜ új keretmegállapodások alapján szolgáltat, és már nem lehet a KEF-hez fordulni?
Részlet a válaszából: […] A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. kormányrendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), illetve a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Referenciát igazoló kapacitást biztosító szervezet bevonása a teljesítésbe I.

Kérdés: Referenciát igazoló kapacitást biztosító szervezetet szükséges-e bevonni a teljesítésbe? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] A referenciát biztosító kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról a Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése rendelkezik az alábbi tartalommal:A törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Referenciát igazoló kapacitást biztosító szervezet bevonása a teljesítésbe II.

Kérdés: Mi a teendőnk, ha egy referenciát benyújtunk kapacitást nyújtó szervezetként, de utána szeretnénk a teljesítésben részt venni? Nekünk is van referenciánk, de nem olyan mértékű, amit az ajánlatkérő eredetileg meghatározott. Nyújtsuk be a saját referenciánkat is a teljesítés során igazolásként, és akkor végezhetjük a munkát?
Részlet a válaszából: […] A referenciát biztosító kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról és a teljesítés mértékéről a Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése rendelkezik, azonban a pontos mértéket nem adja meg a szabály.A hivatkozott rendelkezés alapján a törvény végrehajtási rendeletében foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Teljesítés során vállalt feltétel előírásának szempontjai

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő saját vizsgabázis meglétét, ami egyben kizárja, hogy alvállalkozó bevonásával teljesítsen az ajánlatkérő? Ez egy olyan szerződéses feltétel, amit nyílt eljárásban kell elfogadnunk.
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdés szerint is ez egy olyan feltétel, amit a teljesítés során kell vállalni, így az ajánlatkérő nem az alkalmasság körében korlátozza az ajánlattételt, emiatt az alkalmassági szabályok vonatkozásában az eljárás nem kifogásolható. A feltétel a szerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Alvállalkozó bevonása nemleges nyilatkozat esetén

Kérdés: Be lehet-e vonni alvállalkozót abban az esetben, ha az ajánlatban az ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem fog bevonni a teljesítésbe alvállalkozót? Akadályozza ezt valamilyen törvény?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. a teljesítésre vonatkozó szabályok között általános értelemben beszél a később bevonásra kerülő alvállalkozókról az alábbiak szerint:Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.
1
2