Keresés eredménye

22 találat a megadott szerződésszegés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szerződéses jogsértéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárás a Döntőbizottság előtt
Kérdés: Olvasva a 49/2019. számú DB-döntést - vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettség súlyos megszegése tárgyában -, arra a következtetésre jutottam, hogy a döntés nem megfelelő, hiszen nem az ajánlattevő, hanem az alvállalkozó végezte el a munkát, a döntés mégsem erről szól. Mi erről a véleményük?
Részlet a válaszból: […]fizetett neki e tárgyban vállalkozói díjat.A kérelmezett kérte a Döntőbizottságtól, hogy az Európai Bíróság C-465/11. számú ítélet 30. pontja alapján minősítse a szerződésszegést nem súlyos kötelességszegésnek.A Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt. 3. §-ának 2. pontja szerinti alvállalkozói minőség egyik feltétele sem áll fenn a Kovi-Car Trans Kft.-vel kapcsolatban. Mivel a Kovi-Car Trans Kft. nem minősül alvállalkozónak, ezért a kérelmezettnek nem állt fenn a Kbt. 138. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt kötelezettsége a Kovi-Car Trans Kft. vonatkozásában a 2017. szeptember 17-én kötött vállalkozási szerződés esetében.Az alvállalkozói státusz feltételét a Kbt. 3. §-ának 2. pontja az alábbiak szerint tartalmazza:Alvállalkozó az a gazdasági szereplő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4345
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Lehetőségek a teljes szerződéses mennyiség lehívásának nemteljesítése esetén
Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem hívja le a teljes szerződéses mennyiséget? Esetünkben áruról van szó. Nekünk mint szállítónak van-e bármely jogi lehetőségünk ezt követelni? Tárgyalásos eljárásban is köteles az ajánlatkérő a teljes mennyiséget megrendelni és kifizetni? Ha úgy dönt az ajánlatkérő, hogy a szerződéses mennyiség egy részére mégsem tart igényt, és nem hívja le, akkor milyen jogi lehetőségünk van? Hogyan alakul a helyzet abban az esetben, ha a hirdetményben nem tette közzé, hogy nem fogja lerendelni a teljes mennyiséget?
Részlet a válaszból: […]kell erre a körülményre, és - ha az eljárás hirdetménnyel indul - az új hirdetmény közzétételéről haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket - Kbt. 104. §-ának (7) bekezdése.Fenti jogszabályhely azonban azt a helyzetet írja le, amikor az ajánlatkérőnek van beszerzési igénye, de azt nem a keretmegállapodáson belül kívánja beszerezni. Ez a szabály tehát nem azt hivatott biztosítani, hogy a hirdetményben jelzett információ hiányában az ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lerendelésére kötelezett legyen. A valódi verseny hiánya pontosan arra utal, hogy az ajánlatkérőnek nem felel meg a keretmegállapodás eredménye az elért ár, vagy a hosszú távú konstrukció miatt már elavult termék stb. okán. A főszabály szerint a közbeszerzési törvény 104.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4039
3. találat: Eltérő döntés lehetősége a Kbt. 62. § (1) bekezdésének q) pontja szerinti kizáró ok esetén
Kérdés: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének q) pontja esetén hogyan biztosítható a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett adatbázisban lévő adatok vizsgálatával az, hogy egyes ajánlatkérők ne döntsenek eltérő módon adott ajánlattevő kizáró ok alá tartozásáról? A hatóság ugyanis az ajánlatkérőre bízza annak eldöntését, hogy a szerződésszegés súlyosnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő már fent van ebben az adatbázisban, miért nem mondható ki egyértelműen a súlyos szerződésszegés ténye?
Részlet a válaszból: […]kizáró ok megállapításához."A vonatkozó kizáró ok az alábbiak szerint fogalmaz, illetve a kizáró oki hatály alá tartozás oka a következő:"...súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére a törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította."Mivel a Közbeszerzési Döntőbizottság a korábbiakban, amikor még a fenti szabály nem volt hatályban, önhibáján kívül fogalmazhatott úgy, mely fogalmazás súlyos jogsértésre utal. Ugyanakkor a korábbiakban ennek a szóhasználatnak még nem volt ekkora jelentősége. Mivel a súlyos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3991
4. találat: Kötbérigény peren kívüli érvényesítésének kihatása későbbi közbeszerzési eljárásokra
Kérdés: Késedelmesen teljesítettünk egy közbeszerzési eljárásban, ezért az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesített velünk szemben. Az igényt elismertük, a kötbért megfizettük, peres eljárás nem indult. Kihat ez a későbbiekben - akár kizáró ok formájában - a közbeszerzési eljárásokban való részvételünkre?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3637
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Szubjektív kizáró ok érvényesítése a gyakorlatban
Kérdés: Szubjektív kizáró ok, ha az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ezt a tényt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat - amely két éven belül kelt - megállapította. Honnan számít a kétéves határidő kezdete? A gyakorlatban mi tekintendő súlyos szerződésszegésnek? A szerződésszegés milyen "foka"? Van-e erre esetleg valamilyen útmutató?
Részlet a válaszból: […]két éven belül jogerősen megállapították,- a jogerős megállapítás közigazgatási vagy bírósági határozatban történt.A kétéves határidő az adott közbeszerzési eljárás megkezdését megelőző, azaz visszafelé számított kétéves időtartamra vonatkozik.A "súlyos szerződésszegés" megítélése kapcsán azt hangsúlyozzuk, hogy alapvetően az tekintendő egy konkrét megsértett szerződés vonatkozásában súlyosnak, amit maga a szerződés akként határozott meg.Probléma akkor merül fel, ha erre utaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3572
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Lehívás alapján legyártott termék átvételének visszautasítása
Kérdés: Az ajánlatkérővel keretszerződésünk van. Az adott lehívást határidőre teljesítettük, azonban az ajánlatkérő ezt követően úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja elszállítani tőlünk a terméket, mert a lehívást követően kiderült, hogy nincs rá szüksége. Ilyenkor mit lehet tenni?
Részlet a válaszból: […]átadás-átvétellel kapcsolatban. Mivel egyoldalúan a teljesítés megtörtént, de az átadás-átvétel nem, ezért feltételezésünk szerint számla kiállítására a szállító nem jogosult. Független a válasz attól, hogy keretmegállapodásos eljárás előzte-e meg a keretszerződés megkötését, mivel a teljesítés megtörténte a szerződés részleteinek ismerete hiányában nem állapítható meg. Nem független ugyanakkor a válasz attól, hogy a lehívások keretmegállapodásos rendszerben történnek-e. Amennyiben igen, az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3566
7. találat: Szerződésszegés jogkövetkezménye
Kérdés: Nem megfelelően teljesítettük a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződést, ezért az ajánlatkérő azt felmondta, és kilátásba helyezte, hogy pert indít ellenünk kártérítésért. Ha jogerősen megállapítja a bíróság, hogy szerződést szegtünk, annak a jövőre nézve közbeszerzési szempontból milyen következményei vannak? Állapodjunk meg esetleg peren kívül az ajánlatkérővel?
Részlet a válaszból: […]állapítani a súlyos szerződéses kötelezettségszegést, mely peren kívüli egyezség esetében nem történik meg.A Kbt. 57. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3528
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Nem a megajánlott termékkel történő teljesítés
Kérdés: A közbeszerzési szabályozás szerint az ajánlatkérő a műszaki leírásban a minőséget az egyes áruk gyártmányának, típusának megnevezésével is előírhatja azzal, hogy ezekkel egyenértékű termékeket is el kell fogadnia. Ennek a logikának a folyományaként elfogadható-e, hogy a teljesítéskor az ajánlattevő nem a megajánlott terméket szállítja, hanem azzal egyenértékűt?
Részlet a válaszból: […]ezt tudja szállítani, és ezt az ajánlatkérő elfogadja, akkor a szerződésszerű teljesítés fennáll. Ha azonban rosszabb minőségű, vagy nem a megfelelő kompatibilitást biztosító terméket ajánl, vagy az ajánlatkérő tapasztalatai alapján nem véletlenül nem tekint bizonyos gyártmányokat a teljesítés során elfogadhatónak, akkor a szerződés teljesítése nem lesz szerződésszerű. A hibás teljesítés megállapítását, de a szerződés meghiúsulását is eredményezheti, ha a terméket a nyertes ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3374
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Új eljárás kiírása érvényben lévő szerződés ajánlatkérő általi teljesítésének hiányában
Kérdés: Egy közbeszerzési eljárás útján kiírt szerződésünk hamarosan lejár, ezért az ajánlatkérő ismételten kiírta a szolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési pályázatot. Van-e erre lehetősége az ajánlatkérőnek abban az esetben, ha a még érvényben lévő szerződés ellenértékének kifizetésével is több hónap elmaradásban van?
Részlet a válaszból: […]hogy a jelenlegi szolgáltatóval való együttműködés fizetési késedelem miatt akadozik. A több hónapos elmaradás tehát nem keletkeztet többletjogokat a korábbi nyertes ajánlattevő számára, illetve nem igazolja az ajánlatkérő számára sem a közbeszerzés hiányában feladott, jogszerűtlen megrendeléseket. A korábbi nyertes ajánlattevő kompenzálása a korábbi fizetések elmaradásának későbbi, más projekten belüli elszámolása nyomán történő lefedése nem felel meg a szerződésmódosításra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3279
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Ajánlattevő szerződésszegése
Kérdés: Milyen következményekkel jár a szerződés szerinti kötbérfizetésen kívül az, ha egy bizonyos rész teljesítését követően a továbbiakban már nem tudom teljesíteni a szerződést? (Nem azért, mert kizáró ok hatálya alá kerültem.)
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3095
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés